Utfasing av norsk olje og gass er det glade vanvidd

0
Lederne i LO og NHO overrekker rapporten til energiministeren. På bildet ser du leder i LO, Peggy H. Følsvik, energiminister Terje Aasland og leder i NHO, Ole Erik Almlid. Foto: ED / Stine Grimsrud

Rundt 85% av verdens primærenergi er olje, kull og gass. Prosentandelen har ikke endret seg stort gjennom 40 års kamp for alternativ energi og det er ingen grunn til å tro at behovet for denne energien blir mindre fram til 2050.

Men i Norge er det offisiell doktrine å «fase ut» norsk olje- og gassproduksjon og man ønsker til og med å bruke den reineste energien av dem alle, nemlig vannkrafta vår til å elektrifisere plattformene. Dette er meningsløs sløsing med vår beste energiform og vil bare påføre det norske folket enda større kostnader og problemer.

Eivind Salen i Motvind Norge har sett litt på dette og skriver på Facebook:

Det er ingen grunn til å legge fingrene i mellom i dette. Her i Norge blir den merkelige skam- og skyldfølelsen vi har så rikelig av i folkesjela, utnyttet på det skammeligste av folk med en litt for synlig økonomisk agenda. Så det er liksom om å gjøre at Norge, av alle land, skal «legge ned» oljeproduksjon, eller «fase den ut», i løpet av vår levetid og før menneskeheten er i nærheten av å ha noen erstatning til å oppfylle energibehovet et moderne samfunn har.

Jeg har lagt ved oljeproduksjonen til de 12 største oljeproduserende landene i verden siden referansen for klimamålene 1990, og det er jo aldeles påfallende at Norge er et av ytterst få land der trenden er litt nedover. Det skyldes ikke av vi skal redusere utslipp, men at det er mindre olje igjen i feltene.

I Norge skal vi «elektrifisere» olje- og gassproduksjonen. Det vil si at tjenesten vi er helt avhengige av for å kunne overleve, og som det er oppkonstruert en «knapphet» på, skal brukes til å produsere en energikilde og energibærer mange, mange, mange ganger kraftigere enn den selv er.

Det er bare å dra noen enkle sammenligninger. Årsbehovet for å «elektrifisere» Draugen og Njord utenfor Trøndelag, der den norske stat til og med eksproprierer eiendom og bryter menneskerettighetene for å «elektrifisere», er cirka 0,7 TWh, har jeg sett et sted. Det er omtrent halvparten av all strøm brukt til norske utdanningsinstitusjoner, fra skole til universitet.

I fjor produserte norsk vindkraft såvidt over 13 TWh. Det tilsvarer energimengden i norsk olje- og gassproduksjon to dager på sokkelen. To dager. Og så skal luringene i statsforvaltningen bruke ALL denne vindkraften (samlet behov for full elektrifisering er 14-17 TWh) til å produsere olje og gass.

Og nå vil Ole Erik Almlid fra NHO og Peggy Hessen Følsvik (LO) ha MER vindkraft, sammen med statsråd Terje Aasland (Arbeiderpartiet).

Se også NRKs dokumentasjon:

Slik ødelegges Norge – bit for bit

Forrige artikkelHezbollah skadet Israels viktigste radarstasjon
Neste artikkelTidligere assisterende forsvarsminister i USA: – Israel har ødelagt sitt image for alltid
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.