Tidligere assisterende forsvarsminister i USA: – Israel har ødelagt sitt image for alltid

0

Senior pensjonert amerikansk embetsmann uttaler seg om Gaza.

Jewish Voice for Labour skriver.

Søndag 7. januar 2024

Chas W. Freeman. Bilde: Wikipedia

Et fascinerende intervju med en pensjonert senior amerikansk embetsmann, Chas Freeman, tidligere assisterende forsvarsminister og tidligere ambassadør i Saudi-Arabia.

Obamas ønske om å utnevne ham til leder av National Intelligence Council ble vellykket motarbeidet av Israel-lobbyen, ledet av Aipac.

Blant de mange punktene han kommer med er disse (jfr. Arnaud Bertrand og for utskriften nedenfor):

  • Israels svar 7. oktober var en «skam i militære termer» som fikk en forferdelig pris for israelere
  • Hamas lyktes med å sette det palestinske selvbestemmelsesspørsmålet tilbake på den globale dagsordenen og styrke støtten blant palestinerne for deres vilje til motstand.
  • Israel vil ikke gjenopprette sitt image som et historisk tilfluktssted for ofre for undertrykkelse, men vil bli husket som hjemmet til gjerningsmennene for folkemord.

RK, JVL.


Dette er utvilsomt et av de mest ekstraordinære intervjuene av en tidligere senior amerikansk embetsmann på Gaza.

Dette er Chas Freeman, tidligere assisterende forsvarsminister og tidligere amerikansk ambassadør i Saudi-Arabia.

Hovedpunkter i videoen:

– Han er enig i at mange av ofrene den 7. oktober ble drept av den israelske hæren i form av «udisiplinert ild fra helikoptre med Hellfire missiler eller av stridsvogner med skudd rettet mot bygninger». I tilfellet med ofrene for musikkfestivalen sier han til og med at de «stort sett ble drept, ser det ut til, av Hellfire missiler og av annen udisiplinert ild fra israelske styrker». For ham stammer denne «skammen i militære termer» fra en «mangel på disiplin og opplæring som er nødvendig for å svare», men også fra IDFs «Hannibal-direktiv», som «sier at i stedet for å gå inn i forhandlinger om gisselutveksling, bør du bare drepe israelske gisler sammen med gisseltakerne deres.»

– Han sier at med 7. oktober «hadde Hamas 2 mål»: 1) «Sette det palestinske selvbestemmelsesspørsmålet tilbake på den globale dagsordenen», noe han sier de har «lykkes» med siden det er «utbredt anerkjennelse» for utenfor Israel at bare selvbestemmelse for Palestina i form av en tostatsløsning kan gi sikkerhet til Israel». Han sier at selv i «USA, som har en større jødisk befolkning enn Israel, har mange jøder innsett at dette er tilfelle. Spesielt yngre jøder i USA er svært desillusjonert av sionismen og ønsker ikke å bli smittet av den i form av antisemittisme, som faktisk vokser nå som et resultat av israelske handlinger». 2) «Gi Hamas enorm popularitet blant palestinere fordi de blir sett på som å ha stått opp, som å ha vært villige til å akseptere døden i stedet for fangenskap.» Han viser til Norman Finkelsteins «analogi av slaveopprør i USA» og spesielt «opprøret i 1831 til Nat Turner, en velutdannet svært intelligent afrikansk slave som ledet et slaveopprør i Sør-Virginia som hadde som mål å drepe alle hvite personer de møtte.» Han sier at det reiser et moralsk spørsmål: «Er slaveeierens vold moralsk det samme som volden til slaven som prøver å få slutt på volden?» «Det samme moralske spørsmålet oppstår med israelsk undertrykkelse av palestinere versus palestinsk motstand mot undertrykkelse.»

– Alt i alt konkluderer han med at i likhet med volden mot afroamerikanere som fulgte etter slaveopprør på 1800-tallet, vil den israelske hevnen mot palestinere «ikke bli husket med glede av noen i fremtiden». Faktisk går han så langt som å si at «når folk tidligere tenkte på Israel, tenkte de på det som et tilfluktssted for ofrene for Holocaust… nå vil de tenke på det som hjemmet til gjerningsmennene for folkemordet. Når de tenker på Israel, vil de tenke på brente bygninger og døde babyer. Dette er et imageproblem av grunnleggende karakter, og fra Israels synspunkt fratar det Israel beskyttelsen ved anklager om antisemittisme mot alle som er kritiske til Israel fordi å være kritisk til folk som utfører folkemord kan ikke være antisemittisme, det kan ikke anses som umoralsk. Antisemittisme er en avskyelig holdning, men å motsette seg folkemord fra Israel er det ikke.»

Read the full application bringing genocide charges against Israel at UN top court

Forrige artikkelUtfasing av norsk olje og gass er det glade vanvidd
Neste artikkelBåde klimaendringer og de politiske løsningene fører til helseskade