Helsingforskomiteen – trollfabrikken, del 1

0
Helsingforskomiteen har et årlig budsjett på over 50 millioner og mer enn 20 ansatte. Her er deres bilde av seg sjøl på deres nettsider.

Denne artikkelen er den første av to om Den norske Helsingforskomité.

Av Lars Birkelund.

«Putin er Breivik med masseødeleggelsesvåpen» – Ivar Dale fra den Den norske Helsingforskomité på Twitter 18. juli 2022.

«Alle militærstyrker begår krigsforbrytelser i konflikt, men for noen hærer er grusomheter en del av strategien» – komiteens Aage Borchgrevink på Twitter 29. juli 2022, der han siktet til den russiske hæren. Jeg spurte om hvordan han kan vite at «grusomheter» er del av strategien til den russiske hæren og om hvorfor komiteen aldri tar til orde for å granske vestlige krigsforbrytelser. Han svarte ikke.

Hvorfor engasjerer en menneskerettsorganisasjon seg så sterkt og følelsesladet i den pågående propagandakrigen mellom Russland og Vesten med Norge?

Lenge sto det for meg en glorie av opphøydhet og absolutt integritet og rettferdighetssans rundt Helsingforskomiteen. Hvordan kunne jeg få det inntrykket hvis det ikke var fordi komiteen ble omtalt og behandlet med stor respekt, og at norske medier har brukt uttalelser fra komiteen som om den og dens medarbeidere har en helt spesiell integritet og ekspertise, som objektive og nøytrale observatører av menneskerettigheter?

«Vårt navn refererer til sikkerhets- og menneskerettighetsavtalen som ble undertegnet i Helsingfors i 1975, som ble opprinnelsen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Vårt mål var å støtte forfulgte menneskerettighetsforkjempere i Sovjetunionen og Øst-Europa, og Helsingforsbevegelen bidro til de demokratiske revolusjonene som feide gjennom Europa i 1989».2

Altså sier komiteen (som finansieres av NATO-land, mer om det snart) sjøl at dens omsorg for menneskerettigheter kun gjelder en viss del av verden. Etter at Sovjetunionen ble oppløst har de fleste landene i Øst-Europa blitt med i NATO og/eller EU. Så nå er det nesten bare Russland og Hviterussland (Belarus) som gjenstår for Helsingforskomitéen å kritisere. Målgruppen har med andre ord blitt mindre som følge av at USA/NATO/EU har lyktes med sin politikk med å isolere Russland.

Den norske Helsingforskomité er en «ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling»,3 hevder komiteen videre. Men hvor norsk er den og hvor ikke-statlig er den når man tar i betraktning at det meste av finansieringen kommer fra NATO-lands statsbudsjetter, samt at mye av dens arbeid går ut på å kritisere menneskerettighetsbrudd i Russland, mens den ikke (i synlig grad), er opptatt av samme i for eksempel Norge, USA og Storbritannia? Hadde Den norske Helsingforskomiteen vært like hyppige gjester hos NRK hvis den hadde vært finansiert av Russland og hatt fokus på menneskerettighetsbrudd i Norge, USA eller Storbritannia, eller menneskerettighetsbrudd begått av disse landene i andre land? Og hvorfor skrives komiteens årsrapporter på engelsk? For at deres donorer i USA lettere skal kunne forstå?

Det årlige budsjettet er på rundt 50 millioner kroner, noe som gir rom for 22 ansatte av 11 nasjonaliteter, ifølge hjemmesiden til komiteen pr 29. september 2022. Blant komiteens donorer er omstridte Open Society Foundation (George Soros) og ikke mindre omstridte National Endowment for Democracy (NED), som regnes som en gren av CIA.

Les: USA-NATOs rolle i Ukraina-kuppet i 2014 og Maidan-massakren

George Soros ble i 1992 kjent som «mannen som knekket Bank of England»4 (den britiske sentralbanken). Han skal da ha tjent rundt 7 milliarder kroner i løpet av én dag, mens Storbritannia ble kastet ut av det europeiske valutasamarbeidet ERM som følge av hans spekulasjoner. Berømtheten og pengene han tjente på det bestemte han seg for å bruke på politisk aktivisme, blant annet i, eller snarere mot, Russland. «Politisk aktivist med milliarder av dollar i lommene. Han oppsøker konflikter og liker et liv på kanten av det mulige»,heter det om ham i et intervju med norske E24 fra 20074. Hans aktivisme har blant annet ført til at han med sine milliarder har gått arm i arm med USA under «farverevolusjoner» i Europa, som den i Ukraina i 2014. Etter den «revolusjonen» manet han NATO og EU-land til å trappe opp sanksjoner mot Russland og øke den militære støtten til Ukraina. Og i januar 2020 lovte han en milliard dollar til det han kalte «det viktigste og mest varige prosjektet i mitt liv»,5 nemlig å skape et internasjonalt «universitetsnettverk» for å bekjempe land som Russland og Kina.

George Soros og Den norske Helsingforskomiteen (og USA) har altså felles interesser. Derfor drypper det penger fra Soros milliardformue også over den «norske» komiteen.

Geroge Soros er fast inventar på møtene i milliardærklubben World Economic Forum.

Hvilken nytte har USA av å støtte Den norske Helsingforskomiteen? Hva får USA tilbake for pengene? Et av mange eksempler på det er en artikkel med navnet «Slik kan DU hjelpe Navalnyj og Russlands kamp for frihet»,6 datert 30. april 2021. Her oppfordrer komiteen folk til å presse norske og internasjonale politikere til å opprettholde sanksjoner mot Russland, med «ytterligere press gjennom sosiale media» og ved å «kontakte politikere direkte». Helsingforskomitéen hevder i samme artikkel at USA-finansierte, og dermed USA-avhengige, Radio Free Europe/Radio Liberty er «uavhengige medier og organisasjoner».7  

De siste månedene har komiteen vært opptatt av hvordan hindre at Russland på forskjellige måter klarer å omgå sanksjonene.

USAs nytte av komiteen kan også avleses på Twitter, som vist innledningsvis, med mer eller mindre daglige meldinger fra komiteens Aage Borchgrevink og Ivar Dale. «Kreml er i krig med selve begrepet menneskerettigheter og denne rapporten er ammunisjon» – Borchgrevink 6. august 2022.8

Det er naturligvis ikke sånn at Russland er noe forbilde når det gjelder menneskerettigheter. Temaet her er 1. Borchgrevink og komiteens nærmest fanatiske oppheng på Russland framfor andre land. 2. hvordan dette «opphenget» tjener USA/NATO/EU og 3. at komiteen derfor ikke fortjener en status som objektiv og nøytral observatør av menneskerettigheter.

Borchgrevink har også bidratt mye til desinformasjon om Julian Assange. I en artikkel i Morgenbladet 16. januar 2022 presterte han til og med å si at «teorien om en sammensvergelse mot Assange savner grunnlag».9 Dette på et tidspunkt da Assange hadde blitt utsatt for falske anklager om voldtekt i elleve år og nesten like lenge hadde vært isolert/fengslet i London, med frykt for å bli utlevert til USA der det venter en fengselsstraff på inntil 175 år! Og da noen lyktes med å sensurere en utstilling til støtte for Assange i Bergen, var Borchgrevink en av de som støttet det.

Korsfest, korsfest. Med hovedkontor i Oslo sentrum, tett på både medier, regjeringer og Stortinget, med et årlig budsjett på rundt 50 millioner kroner og 22 ansatte, er Den norske Helsingforskomité  en relativt mektig organisasjon, med ressurser og ikke minst medietilgang som nesten alle andre kun drømmer om.

Komiteen har – i tillegg til å mobbe Assange, John Pilger (se del 2), Glenn Diesen10  og andre – i virkeligheten vært og er, nå antagelig mer enn noensinne, blant de ivrigste når det gjelder å «oppdra» det norske folk til russofobi. Mange syns at det er i orden. Men det er farlig og uforenlig med å være nøytral.

Noe av det mest skremmende med heksejakten Helsingforskomiteen bedriver mot annerledes tenkende mennesker, også i Norge, er at den støttes av mange norske journalister, som likte og delte artikkelen i Morgenbladet. Lars Audun Bråten, lektor og medieviter, kommenterte: «En rekke norske journalister liker altså at Borchgrevink sprer udokumenterte påstander som blir brukt til å sverte en fengsla varsler og journalist og dem som støtter han – og de liker at desinformasjon blir spredd i norsk presse».11

Hvilke «journalister»? Her er de jeg kjenner til, i tilfeldig rekkefølge: Kadafi Zaman (TV 2), Tove Gravdal (Morgenbladet), Inger Merete Hobbelstad (NRK), Silje S. Skiphamn (Faktisk.no), Ole Alexander Saue (Aftenposten), Kristoffer Rønneberg (Aftenposten), Marie Simonsen (VG) og Knut Olav Åmås, med erfaring både som journalist, statssekretær og, fra 2014, som direktør i stiftelsen Fritt Ord!

Komiteen støtter også Norge/Vestens forsøk på regimeskifte i Hviterussland, som jeg viser i kapittel 18 av Krig, som bestilt? Dette er en farlig politikk, som kan føre til krig der også, hvis politikken lykkes, slik regimeskiftet i Ukraina førte til krig i Ukraina i 2014.

I Norges krig mot Syria12 finnes det et kapittel med omtale av komiteens aktivisme til fordel for krigen mot Syria. Syria er et sjeldent unntak av at komiteen kritiserer andre regjeringer enn Russland og Hviterusslands regjeringer (samt enkelte andre av de «stan-landene» som tidligere var del av Sovjetunionen). Men også kritikken av Syrias myndigheter tjener USA/NATO/EU. Samt Norges utenrikspolitikk, som ikke må forveksles med hva som er bra for norske kvinner og menn.

___________________________________

1. https://www.ark.no/produkt/boker/fagboker/krig-som-bestilt-9788270093199

2. https://www.nhc.no/en/who-we-are/

3. https://www.ecoi.net/en/source/11374.html 

4. https://e24.no/naeringsliv/i/0nroo0/investoren-og-velgjoereren-george-soros-jeg-li#ker-aa-leve-paa-kanten

5. https://www.rferl.org/a/soros-university-network-civil-society-trump-putin-xi/30394313.Html  

6. https://www.nhc.no/slik-kan-du-hjelpe-navalnyj-og-russlands-kamp-for-frihet/ 

7. Uavhengige av Russland, ja. Men avhengige av USA, som opprettet dem i hhv 1949 og 1953 for å spre propaganda som oppmuntret til opprør i land som Ungarn og Øst-Tyskland. Jamfør de opprørene som faktisk fant sted i Øst-Tyskland og Ungarn på 50-tallet. William Blum beskriver Radio Free Europe/Radio Libertys rolle i disse opprørene i «Killing Hope». Se ellers artikkelen «Uavhengig, Norges mest misbrukte ord?» https://steigan.no/2021/05/uavhengig-norges-mest-misbrukte-ord/

8. Borchgrevink viser her til omtale fra Meduza, et av mediene komiteen anbefaler som såkalt uavhengig. https://twitter.com/AageB/status/1555863842189623296

9. https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2022/01/16/teorien-om-en-sammensvergelse#mot-assange-savner-grunnlag/ 

10. https://twitter.com/Glenn_Diesen/status/1745059822251217345
11. «Hva skjer når tradisjonelle medier selv sprer desinformasjon»? https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/hvis-det-blir-viktigere-a-sverte-julian-assange-enn-a-fortelle-sannheten-har-norsk-presse-et-stort-problem/o/5-95-374351

12. https://falkenforlag.no/Norges-Krig-mot-Syria-p515940094

Forrige artikkelEr norske drøvtyggere klimasyndere eller syndebukker?
Neste artikkelPolen motsetter seg samarbeid om sabotasjegransking av Nord Stream