WEF går til kamp mot «feilinformasjon» på nettet og krever handling (sensur)

0

Tenk at det kan finnes krefter der ute som ikke tror på det verdensbildet World Economic Forum, WEF, presenterer.

Av Romy Rohmann.

Den 5. desember ga World Economic Forum (WEF) og dets partnerorganisasjoner ut en rapport hvor de skriver om truslene som ligger i ukontrollert spredningen av «desinformasjon» på nettet.

Rapporten kan leses her: (https://www3.weforum.org/docs/WEF_Cybersecurity_Futures_2030_New_Foundations_2023.pdf)

Rapporten «The Future of Cybersecurity 2030: New Foundations», baserer seg på en studie og hevder at en av de største cybersikkerhetsbekymringene er ytringsfriheten, og den truer den eksisterende verdensordenen.

Et av de sentrale elementene i WEFs standpunkt er at såkalt «feilinformasjon» stammer fra analfabetisme. Med andre ord, hvis du ikke er enig i det WEF mener, så er du rett og slett analfabet.

Så enkelte er det altså. Er du ikke enig med WHO, er du uvitende og bør holde munn, og om du ikke gjør det frivillig må du sensureres og «informeres og utdannes» slik at du får de rette holdningene.

WEF understreker i rapporten et ønske om å fremme digital sikkerhet «literacy education», som den globalistiske organisasjonen presenterer som et våpen for å motvirke spredning av «feilinformasjon» og «desinformasjon» på nettet.

De mener videre at feilinformasjon og desinformasjon er sjølve kjernen, og spesielt i USA på grunn av den plagsomme First Amendment, som garanterer alle amerikanere retten til ytringsfrihet. For å rette opp i dette ønsker WEF at det fremmes et «internettkompetanse»-narrativ som presenterer problemet med feilinformasjon og desinformasjon som noe som kan løses gjennom «opplæring».

https://www.naturalnews.com/2023-12-21-wef-misinformation-online-cybersecurity-issue-immediate-action.html

WEF har lenge vært bekymret for deglobalisering og skreiv i januar på sin hjemmeside blant annet;

Som svar på COVID-19, Russlands krig med Ukraina og klimaendringer, søker regjeringer og globale selskaper sikkerhet og motstandskraft i forhold til fordelene med globale verdikjeder.

Det er sterke signaler om at globaliseringens æra nærmer seg slutten, antyder analyse fra analyseanalytikere ved Barclays Corporate and Investment Bank.

De skriver videre:

Fremveksten av globaliseringen var aldri helt jevn eller sikker. Reduksjonen av den globale handelen som ble stoppet av de to verdenskrigene ble fulgt av 60 år med økt globalisering. Dette inkluderte hyperglobaliseringsperioden fra 1990 til 2008.

Energi er en nøkkelsektor å følge med i både globalisering og deglobalisering. Det felles insentivet for nasjoner til å ta tak i klimaendringer har vært en viktig kilde til globalisert samarbeid de siste årene. Men selve mekanikken i den grønne overgangen krever også et mer lokalt fokus.

Presset mot en langsiktig økning i andelen energi som kommer fra fornybar energi, drives av reduksjonen av karbonintensiv transportinfrastruktur og karbonprismekanismer som fungerer som de facto tariffer. Økende bekymringer for energisikkerhet og prisvolatilitet for fossilt brensel har også økt interessen for innenlandsk fornybar energi.

https://www.weforum.org/agenda/2023/01/deglobalisation-what-you-need-to-know-wef23/

Antakelig ser de at fortellingene deres ikke har fått feste i året som har gått, og på langt nær tilslutning til målene deres noe som gjør at de må stramme inn og starte med sensur, som denne rapporten beskrevet over skisserer.

Mulig de også ser at tilliten til WEF heller ikke er så stor så derfor må de avholde et møte med tittel «Rebuilding Trust» i januar slik at medlemmene og samarbeidspartnerne kan bli litt mer samstemte i sitt videre arbeid.

(Bilde fra WEF hjemmeside)

De skriver videre om møtet i januar:

Det 54. årsmøtet i World Economic Forum vil gi et avgjørende rom for å fokusere på de grunnleggende prinsippene som driver tillit, inkludert åpenhet, konsistens og ansvarlighet.

Dette årsmøtet vil ønske velkommen til over 100 regjeringer, alle store internasjonale organisasjoner, 1000 Forums partnere, samt sivilsamfunnsledere, eksperter, ungdomsrepresentanter, sosiale entreprenører og nyhetskanaler.

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2024/

Vi ser fram til å høre mer om dette møtet. 😊

Forrige artikkelNår eliten sier det rett ut: informasjonskontroll
Neste artikkelHva er World Economic Forum?