Sør-Afrika reiser sak mot Israel for Den internasjonale domstolen

0
Sitat fra Sør-Afrikas anmeldelse

Fra presidenten i republikken Sør-Afrika meldes det at Sør-Afrika henvender seg til Den internasjonale domstolen under folkemordskonvensjonen med hensyn til handlinger begått av Israel i sammenheng av dets angrep på Gaza.

Den sørafrikanske presidentens kontor skriver videre:

Sør-Afrika er alvorlig bekymret over situasjonen til sivile fanget i de nåværende israelske angrepene på Gazastripen på grunn av vilkårlig bruk av makt og tvangsfjerning av innbyggere.

Videre er det pågående rapporter om internasjonale forbrytelser, som forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, som blir begått, samt rapporter om at handlinger som oppfyller terskelen for folkemord eller relaterte forbrytelser som definert i 1948-konvensjonen om forebygging og straff for folkemord, har blitt og kan fortsatt bli begått i sammenheng med de pågående massakrene i Gaza.

Den internasjonale domstolen (fransk: Cour internationale de justice, CIJ, engelsk International Court of Justice, ICJ) er FNs domstol og folkerettens eneste generelle internasjonale domstol. Den internasjonale domstolen er det øverste juridiske organ i FN. Den ble etablert i 1945 for å erstatte den tidligere domstolen for mellomfolkelig rettspleie og startet sin virksomhet året etter. Domstolen har sete i Haag i Nederland. (Wikipedia)

Den internasjonale domstolen har sitt grunnlag i FN-paktens artikkel 7. Domstolen er pålagt å sørge for at internasjonale lover blir etterfulgt.

Se domstolens nåværende sammensetning.

Sø-Afrika skriver videre:

Derfor, på et spesielt møte avholdt 8. desember 2023, instruerte kabinettet at den internasjonale domstolen i Haag skulle oppsøkes for å få en ordre som påla Israel, som også er en statspart, om å avstå fra enhver handling som kan utgjøre folkemord eller relatert forbrytelser under konvensjonen.

En henvendelse i denne forbindelse ble brakt inn for domstolen 29. desember 2023, der domstolen blir bedt om å erklære på et hastegrunnlag at Israel bryter sine forpliktelser i henhold til folkemordskonvensjonen, umiddelbart bør stanse alle handlinger og tiltak i strid med disse forpliktelsene og iverksette en rekke relaterte handlinger.

Det hører med til sjeldenhetene at et av FNs medlemsland bringes inn for Den internasjonale domstolen. Nå er Israel anmeldt til retten under folkemordskonvensjonen. Det er svært alvorlig både for landet og landets ledere.

At anmeldelsen innleveres av akkurat republikken Sør-Afrika er så symboltungt det kan være.

“Acts by Israel are GENOCIDAL in character, as they are committed with the requisite specific intent to destroy Palestinians in Gaza.”

Forrige artikkelKorrupsjonsskandalen med EU-parlamentets tidligere visepresident Eva Kaili
Neste artikkelInflasjon – fra pengetrykking til pris- og avgiftsøkninger?