Kommentar til Hovigs artikkel om inflasjon

0
Rising food cost and grocery prices surging costs of supermarket groceries as an inflation financial crisis concept hit by as a finance graph arrow with 3D render elements.

Av Jonny Solem.

Tollef Hovig har flere innlegg som handler om inflasjon, blant annet fra 12. november. Der fremheves salg av kroner som den store inflasjonsdriveren. Nå er imidlertid ikke kronekollapsen noe som har skjedd bare det siste året. Kronen har svekket seg mot euro og dollar betydelig de siste 10-15 årene. Men samtidig i disse årene, har Norges Bank trykket mer kroner enn USA har trykket dollar og mer enn EU har trykket euro. 

Les: Kronekurs, inflasjon og sponsing av kapitaleiere

Noe slår pengetrykking ut når det kommer til inflasjon, men ikke når det kommer til inflasjon over tid. I en krigsøkonomi øker prisene selv om banken stenger, men det gir ikke inflasjon over tid. At Norge det siste året har solgt kroner i et tempo som ingen andre gir inflasjon, men ikke inflasjon over tid. Til og med økonomer forstår at om det skjer, kan krona i løpet av overskuelig tid bare brukes til å betale skatt med. Så det gjøres grep for at krona ikke skal kollapse. Om krona hadde kollapset til halvparten av dagens nivå hadde Staten fått et oljefond dobbelt så stort, men samtidig hadde folket i Norge blitt Europas nye moldovere, Europas fattigfolk. Politikerne vil ikke la det gå så langt. Da blir de ikke gjenvalgt. 

Tollef skriver også: «Når det gjelder kapitaleierne holder de som eier produksjonskapitalen sitt overskudd oppe gjennom inflasjonen. Når det gjelder kapitaleierne innenfor finanskapitalen tjener de store penger ved hjelp av den økte renten. Resultatet blir en massiv overføring av penger fra det arbeidende folket til kapitaleiere av alle slag. Dette er en villet politikk fra kapitaleiere, Norges Bank og politikerne i finansdepartementet.»

«Kapitaleierne» i Norge er for de fleste praktiske forhold Staten. Staten Norge kontrollerer nå ca like mye av BNP som Sovjetunionen gjorde, ca 66 %. I Sovjet hadde de en svart økonomi på ca 35 %, som gjorde at de tross alt gikk rundt så lenge som de gjorde, mens her til lands øker Staten sin andel år for år. I Norge stemmer de rikeste private kapitaleiere med bena.

Når Johan H. Andresen åpner for å flytte til Sverige fordi «han er halvt svensk» eller fordi han synes Stockholm er en fin by, så kan det jo hende at det stemmer. Men så fint da, at han sparer skatt mens han gjør det. Akkurat som de andre med mye penger, som har flyttet til Sveits. Og krona blir ikke mer verdt når ikke engang landets elite vil bo i landet. Politikerne vil, får vi håpe, i utgangspunktet lage et land som er attraktivt for både nordmenn og utlendinger. Det er bare det at de bommer så kapitalt med gjennomføringen. 

Moderne inflasjonspolitikk har lagt til rette for at statene kan vokse raskt og uhemmet. Omfordelingseffekten av inflasjonspolitikken er gigantisk. De fattige, som ser lite av de nye pengene, men som allikevel må betale de høyere prisene på mat husly, lider mest, mens middelklassen står i fare for å bli utryddet. Hvis man slutter å stirre blindt på prisene, vil man oppdage at inflasjon slett ikke er komplisert. Inflasjon er politikk. Så enkelt er det. 

I et annet innlegg som ikke har kommet på trykk, skrev jeg:

«Videre hvordan sentralbanker har trykket opp penger og gått konkurs opp gjennom årene, og opp til i dag, hvor feks. Staten ved Norges Bank har trykket i gjennomsnitt 7 % mer penger pr år, mens inflasjonen offisielt har vært lavere (med andre ord svindel) og lønninger stiger langt mindre enn 7 %.»

Det stemmer ikke at sentralbanker gikk konkurs. En sentralbank kan i prinsippet ikke gå konkurs, fordi de bare kan trykke nye penger. Derimot har noen nasjonale banker gått konkurs.

Så derfor kan den setningen kuttes ned til:

«Videre hvordan sentralbanker har trykket opp penger f.eks. «Norges Bank som har trykket i gjennomsnitt 7 % mer penger pr år, mens inflasjonen offisielt har vært lavere (med andre ord svindel) og lønninger stiger langt mindre enn 7 %.»

Vennlig hilsen

Jonny Solem

Forrige artikkelVåpen er veien til fred
Neste artikkelNorge inn i USAs krig mot Jemen