Domstol i Ecuador godkjenner urfolket Siekopais territorium

0
Members of the the Siekopai Nation in Ecuador, 2023. | Photo: X/ @AFrontlines

Siekopai (også kjent som Angotero, Encabellado, Huajoya, Piojé, Secoya) er et urfolk som bor i den ecuadorianske og peruanske Amazonas. De snakker Secoya-språket Pai Coca, som er en del av den vestlige Tucanoan språkgruppen. I Ecuador teller Secoya rundt 800 mennesker som for det meste er lokalisert i tre bosetninger, Eno, San Pablo de Katitsiaya og Siecoya Remolino, alle funnet ved bredden av Aguarico-elven. Nå har en domstol i Ecuador godkjent deres deres territorium. I det store verdensbildet en liten sak, men for dem det gjelder er den svært viktig, og som vår svenske oversetter Bertil Carlman skriver «Liten global glädje är också stor glädje; för dem det gäller.» – Red.


Fra teleSUR.

”Landet Pë’këya har alltid varit och kommer alltid att vara vårt. I över 80 år har vi kämpat för att få tillbaka vårt land,” sade Siecopai-presidenten.

Den 24 november dömde appellationsdomstolen i Sucumbíos provinsdomstol till förmån för Siekopai-folkets överklagande mot det ecuadorianska miljöministeriet, som har övervakat Cuyabeno Wildlife Reserve sedan 1979.

Kartet viser hvor Siekopais område ligger. / Google Maps.

Siekopai-nationen lyckades få den ecuadorianska staten att erkänna sitt ägande av Pë»këya, ett 42 360 hektar stort område som införlivades i Cuyabeno-reservatet utan deras medgivande.

Den beskrivs som en «hypnotisk labyrint av svartvattenlaguner och översvämmade skogar» och anses vara ett andligt epicentrum för Siekopai-nationen, säger organisationen Amazon Frontlines.

Pë»këya är hem för några av planetens mest artrika ekosystem och är värd för minst 200 arter av reptiler och amfibier, cirka 600 fågelarter och 167 däggdjursarter.

«Siekopais domstolsseger som erkänner Pë’këya markerar en viktig språngbräda i denna binationella kamp för återföreningen av deras förfäders territorium», betonade Amazon Frontlines.

«Efter århundraden av våld, rasism och erövring genom koloniserande missioner, gummiföretag och regeringar, är domstolens erkännande av Siekopai som ägare av Pë’këya ett oumbärligt steg mot att återställa rättvisa och garantera deras kollektiva överlevnad och kontinuiteten i deras kultur», tillade man.

Sucumbios-domen markerar första gången som den ecuadorianska staten kommer att ge markäganderätt till ett urfolk vars förfäders territorium ligger inom det nationella systemet för skyddade områden. Det skapar ett ovärderligt prejudikat för alla ursprungsbefolkningar som kämpar för att återta sin mark.

Domen kräver att miljödepartementet utfärdar äganderätten till 42 360 hektar av Amazonas territorium inom 45 dagar och att det offentligt ber om ursäkt till Siekopais äldste och ungdomar för kränkningen av deras kollektiva territoriella rättigheter.

Siekopai fördrevs när deras förfäders territorium delades genom Rio de Janeiro Protokollet, som drog upp gränsen mellan Ecuador och Peru efter kriget mellan de två länderna 1941. Därefter hindrades de från att återvända när den ecuadorianska regeringen ensidigt förklarade Pë’këya som en del av Cuyabeno-reservatet.

Med en befolkning på endast 800 invånare i Ecuador och 1 200 i Peru siktar Siekopai eller Secoya på att återta över 200 000 hektar av vad de anser vara sina förfäders territorium.

”Det här är ett historiskt ögonblick. Landet Pë’këya har alltid varit och kommer alltid att vara vårt. I över 80 år har vi kämpat för att få tillbaka vår mark. Trots alla bevis för vårt anspråk på äganderätt till mark – till och med historiker har vittnat om att våra förfäder bott i området sedan erövringen – har den ecuadorianska staten gång på gång misslyckats med att upprätthålla våra markrättigheter”, säger Elias Piyahuaje, ordförande för Siekopai Nation of Ecuador.

Fra teleSUR, oversatt til svensk av Bertil Carlman.

Ecuadorian Court Recognizes Siekopai Indigenous Territory | News | teleSUR English

Forrige artikkelKlimamarsjen i New York: Storslått, men med feil innretting
Neste artikkelEn ny dag truer
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.