Vil BRICS skape sitt eget internett?

0

Et russisk parlamentsmedlem har foreslått at BRICS-nasjonene bør utvikle sitt eget alternative Internett, fritt for vestlig innflytelse.

Av Arsenio Toledo.

Dmitrij Gusev

Den russiske politikeren Dmitrij Gusev, første nestleder i statsdumaens kontrollkomité, foreslo at Russland burde utvikle et alternativt Internett i samarbeid med andre BRICS-nasjoner. Gusev hevdet at dette er ment å være «et Internett der tradisjonelle verdier og godhet råder». I et dokument sendt til Maksut Shadaev, sjefen for departementet for digital utvikling, kommunikasjon og massemedier, foreslo Gusev at dette nye BRICS-eksklusive internettet kunne implementeres «ved å bruke tekniske, organisatoriske og sivilisatoriske kapasiteter som finnes i BRICS».

«Alt vi har advart om, alt vi har vært ekstremt bekymret for, går i oppfyllelse», advarte Josh Sigurdson fra «World Alternative Media», som ser på etableringen av et parallelt Internett innenfor BRICS som et annet middel for globalistisk undertrykkelse. «Dette er akkurat det vi har advart om ganske lenge fordi vi til slutt vil se at Great Reset er en tilbakestilling av alt, ikke bare av økonomi og kultur, men alt av hva vi bruker hver eneste dag for å kommunisere med hverandre».

Andre BRICS-medlemmer er positive til et alternativt internett.

Det globale Internett er for tiden dominert av USA og andre vestlige Big Tech-selskaper, med verdens mest populære sosiale medieplattformer, nyhetskanaler og andre underholdningskilder på Internett fra Vesten.

Kina har allerede uttrykt at de er positive for denne ideen, med Kinas president Xi Jinping som uttalte sitt ønske om å utvikle et mer kontrollerende medie- og underholdningsøkosystem. «Vi tar til orde for å prioritere utvikling av et cyberspace som er mer inkluderende og som gir mer velstand», sa han på den nylige internettkonferansen i Wuzhen øst i Kina.

Det dette viser, er at BRICS, som nå omfatter 11 land – Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Argentina, Egypt, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater – har to hovedmål foran seg. Den første er å avskaffe den amerikanske dollarens dominans i global finans, og den andre er å fjerne USAs dominans over Internett.

Journalisten Joshua Ramos, som skrev for Watcher Guru, påpekte hvordan etableringen av et parallelt Internett kan være grunnlaget for en større plan, for å kontrollere den nye verden med digital finans.

«Planer for et BRICS cyberspace ville skape enda en vei for en multipolar verden. Det ville imidlertid også legge til rette for en mer inkluderende og BRICS-fokusert tilnærming til digital finans,» skrev Ramos. «Digitalt tilkoblede BRICS-nasjoner vil gjøre utsiktene til en digital valuta som er felles for blokken lettere. Dermed starter det alternative valutaprosjektet som lenge har vært diskutert i organisasjonen».

Fra Natural News, publisert 22 november 2023.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker og video i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Russian lawmaker wants BRICS to CREATE ITS OWN INTERNET free of Western influence.

Les også: BRICS Plan For New Cyberspace Reinforces Digital Finance Focus

Forrige artikkelNå skal du straffes med høyere renter hvis du ikke adlyder
Neste artikkelFengslede palestinske barn – Del 1 Israels grusomme praksis
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.