Fengslede palestinske barn – Del 1 Israels grusomme praksis

0
Utsnitt fra palestinsk barnetegning i rapporten Defenceless: The Impact of Israeli Military Detention on Palestinian Children
Av Jørgen Chr.Thorkildsen.

I forbindelse med den nå inngåtte avtale mellom Hamas og de israelske myndigheter om utveksling av fanger, deriblant barn, er det på sin plass å se litt nærmere på israelernes praksis i forhold til dette. Fengsling av mindreårige – de vil si alle de internerte under 18 år, og videre nedover. Hvor grensen går er vanskelig å si noe bestemt om – men et ikke ubetydelig antall er i begynnelsen av tenårene. Noen ganger yngre. Dette er vanlig praksis på vestbredden – et palestinsk område under israelsk okkupasjon.

Halvparten av arrestasjonene foretas i barnas hjem, en gang mellom midnatt og frem til daggry. De rives ut av sin seng – av soldater, som sparker opp dører, skriker høyt og truer – og med vettskremte barn som vitner. De fleste av barna det er tale om, blir tiltalt for steinkasting, og ellers det som her hjemme i Norge betraktes som mindre forseelser. Og knapt nok det.

Barna – nesten utelukkende gutter – blir internert, tiltalt og dømt av militær myndighet. De blir truet med eller utsatt for vold – slått med stokker, påført bind for øynene og satt i håndjern. Forhørene foregår under svært traumatiserende omstendigheter. Med høye rop og skrik. Det forekommer overgrep av seksuell natur. Barna blir befølt eller slått på kjønnsorganene og kroppsvisitert nakne.

Menneskerettighetsgrupper i Israel har fordømt bruken av unødvendig makt i forbindelse med arrestasjon av palestinske barn.

I følge FNs barnekonvensjon skal internerte barn i følge paragraf 34 beskyttes mot seksuelt misbruk, og i følge Paragraf 37 ikke avstraffes på en måte som er skadelig for dem.

Dette er hva Al Jazeera sier om dette, den 10. juli 2023

I tilfeller hvor det blir nødvendig å flytte disse barna fra et senter til et annet, blir de låst inn i små bur.

Mindreårige palestinske barn, arrestert av israelske styrker, står overfor enorme fysiske og psykiske overgrep – alt dette ifølge rettighetsgruppen Redd Barna i en ny rapport som er blitt offentliggjort – og som avslører tragedien som blir de mange mindreårige til del.

Save the Children: STRIPPED, BEATEN AND BLINDFOLDED: NEW RESEARCH REVEALS ONGOING VIOLENCE AND ABUSE OF PALESTINIAN CHILDREN DETAINED BY ISRAELI MILITARY

Jason Lee, leder for Redd Barnas på den okkuperte vestbredden, sier at palestinske barn er de eneste i verden som opplever systematisk straffeforfølgelse ved en militær domstol.

Det er en markant økning i antallet tidligere barnefanger som lider av mareritt og mangel på søvn. De har store problemer med å finne tilbake til et normalt liv, og mange av dem forteller om håpløshet – uten utsikt til noen fremtid.

Undersøkelsen inkluderer 228 tidligere barnefanger. 42% av dem ble skadet under arrestasjonen. Dette inkluderer skuddsår, beinbrudd og psykiske overgrep. 69% av dem ble ransaket og 86% ble senere slått under sitt opphold i varetekt.

Save the Children: “TREATED LIKE ANIMALS”: PALESTINIAN CHILDREN FACE INHUMANE TREATMENT IN ISRAELI-RUN PRISONS

De ble avhørt på ukjente steder uten tilstedeværelse av verge eller omsorgspersoner. Videre heter det i rapporten at de ofte ble fratatt vann, noe å spise og muligheten til å sove. Dette omfatter til sammen så mange som 70% av barna.

I tillegg ble de, i følge undersøkelsen, ofte nektet tilgang til juridisk bistand. Over halparten av dem – 58 % – ble nektet besøk eller kontakt med sine nærmeste. Et tilsvarende antall ble holdt i isolasjon, helt alene, fra 1 til 48 dager. Så mange som 68 % av barna ble nektet tilsyn av lege.

Redd Barna sier at de tidligere barnefangene, som var med i undersøkelsen, var fra hele den okkuperte Vestbredden og hadde vært varetektsfengslet i en periode fra 1 til 18 måneder.

Rapporten fra Amnesty sier at den viktigste forbrytelsen som medfører internering av disse barna er steinkasting. Dette kan, fordi det kommer inn under israels terrorlovgivning, gi opptil 20 års fengsel for de palstinske barna.

De nye undersøkelsene – om palestinske barn i internering – kommer etter at FNs spesialrapportør vedrørende menneskerettighetssituasjonen i det palestinske territoriet okkupert siden 1967, presenterte sin bevis overfor Menneskerettighetsrådet den 10. juli 2023.

Det anslås at mellom 500 og 1000 barn arresteres, og deretter holdes i israelsk militær internering hvert eneste år. Osama Arabi, internert som 14-åring og nå 44 år gammel, forteller at han ble ransaket da han ble arrestert. «Jeg forsto ikke hva de lette etter. De sa ikke noe om det. Det var ydmykende, og det gjorde meg veldig sint,» sier Osama til Al Jazeera.

Redd Barna sier at denne praksisen er alvorlig og at de lenge har vært bekymret for menneskerettighetssituasjonen – og ber derfor om at Israels regjering avslutter interneringen av palestinske barn under militær lov, og i tillegg tavslutter straffeforfølgelse ved en militære domstol.

Khalil, som ble arrestert da han var 13 år gammel, sa at han ikke fikk nødvendig legehjelp. Redd Barna siterer ham, i det han sier : «Jeg var skadet i beinet. Benet, som var brukket, ble avstivet med gips. Dette førte til at jeg måtte krype for å kunne bevege meg omkring. Jeg kjente det som om kroppen min ble revet i stykker. Jeg fikk ingen stokk som kunne hjelpe meg til å gå, jeg spurte stadig soldater om hjelp under overføringen, men ingen av dem gjorde noe.»

Redd Barnas direktør Jason Lee sier : «Våre undersøkelser viser – nok en gang – at de palestinske barna er utsatt for alvorlige og utbredte overgrep fra dem som er satt til å passe på dem.»

Så langt Al jazeera …

Innenfor Psykoterapi med spesialisering i behandling av sjokk og traumer, vet vi at opplevelser av en slik art gjerne forårsaker store traumer. All erfaring tilsier det. Når mindreårige, utsettes slik behandling – blir de overveldet – og får autonome reaksjoner. En parasympatisk reaksjon via Dorsal vagus, som alltid og uten unntak fører til reduksjon i energiforløpet. Både de og omgivelsene opplever dette som deaktivering – i form av frys og immobilisering : Det tar ifra dem adgang til sin egen livsenergi. Først midlertidig – frem til anledning til å avreagere. Hvis ikke denne gis, vil dette i stedet bli permanent. Og resultatet blir manglende tiltakslyst, at de føler seg trøtte og slitne, uten overskudd til å foreta seg noe. Det fører på sikt til tungsinn, depresjon, lite livslyst – og i verste fall : selvmord.

Dette må behandles over lengre tid – med stor grad av tålmodighet – før de igjen får adgang til seg selv og sin livsenergi. Det som egentlig skjer, er at de naturlige beskyttelsesreflekser, som tilbaketrekking eller fremrykking, ikke kommer til uttrykk. Hindret som de blir, både av vaktene som omgir dem, og samfunnet de vender tilbake til etter at oppholdet i fengsel er avsluttet. Men også av måten de blir blitt oppdratt. Når de naturlige reaksjoner gjennom påvirkning utenfra holdes tilbake, blir både impuls og den nødvendige energi til å reagere på dette holdt tilbake – både i nervesystemet og i kroppen for øvrig. Uten noen gang å komme til uttrykk. Kropp og sinn stivner til, og blir ytterligere passivisert. Den unge, naturlig opprørske, lekfulle, nysgjerrige og virkelystne energien svinner hen. De blir kun skygger av seg selv. Og når dette brer om seg og favner om større deler av befolkningen, får vi et meget alvorlig problem. Mer om det ved en annen anledning.

Våre hjemlige myndigheter fornekter seg ikke, gjennom sin passivitet og ved å gjøre seg skyldig i et svik så stort, av frykt for å være ulydig overfor våre overordnede på den ande siden av Atlanterhavet. Ødeleggende som det er både på vår selvrespekt, og på vår sjel. Vi blir som forblindet, uten lenger å kunne orientere oss. Vi havner etter hvert i grøfta. Hvor politikerne på Stortinget allerede befinner seg.

Les for øvrig hva jeg skriver om noe av det som skjer i Syria :

J.Chr.Thorkildsen, SEP psykoterapeut

Forrige artikkelVil BRICS skape sitt eget internett?
Neste artikkelIsraelske bulldosere raserer Jenin
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.