Står Norge overfor «store demografiske endringer i årene som kommer»?

0

Det er ikke vi som hevder dette. Dette står å lese i den merkelige Stortingsmelding 5 (2023–2024) som vi har vist til tidligere. En motstandsdyktig helseberedskap – Fra pandemi til krig i Europa.

Les: Regjeringa med melding om helseberedskap med pandemi, EU, NATO og overvåking

Vi leser på side 7:

Norge står overfor store demografiske endringer i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetningen og bosetting vil gi store utfordringer for helse- og omsorgstjenesten og påvirke helseberedskapen.

Hva er dette for noe? «Store demografiske endringer», «endringer i befolkningssammensetningen» og «endring i bosetting». Hva er det regjeringa tenker på? Det sier den ikke noe om. Det foreligger ingen dokumentasjon og det gis ikke noe belegg for disse dramatiske påstandene, så vi blir overlatt til å gjette.

Vi får anta at når regjeringa bruker så dramatiske ord og bruker påstandene til å begrunne tiltak, så mener den å ha grunn til det. Men den deler ikke dette med oss, de borgerne som regjeringa skal tjene.

Det nærmeste vi kan komme på er at den samme regjeringa vil gjøre midlertidige endringer i utlendingsloven og skriverHøring – forslag til midlertidig endring i utlendingsloven (beredskapshjemmel for å kunne pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere mv.)

Og det gjør den ut fra en antakelse fra UDI om at det i ytterste konsekvens kan komme 120.000 flyktninger fra Ukraina i 2024.

Les: Mener regjeringen åpner for å ta eiendommer med tvang for å huse flyktninger

(Høringsfristen er 5. desember og du kan sende inn høringssvar her.)

Og det ville jo i høyeste grad være en «stor demografisk endring» og ei «endring i bosetting».

120.000 ukrainere, det er et halvt Bergen, og det på ett år!

Fra før av har Norge 40.000 voksne ukrainere som ikke arbeider.

Regjeringa lar oss være helt i tåka om hva de tenker på. Planlegger de for en situasjon der Norge skal ta inn mer enn 100.000 flyktninger fordi NATO har tenkt å fortsette og eventuelt trappe opp krigen mot Russland i Ukraina? Forbereder regjeringa seg på en «europeisering» av krigen i Ukraina med de demografiske utfordringene det måtte omfatte?

Vi aner ikke, og det er regjeringas feil at vi ikke aner det. Den holder kortene tett til brystet og sender ut ei mystisk stortingsmelding som liksom handler om helseberedskap, men i stedet handler om krig og NATO og EU og overvåking, og altså om «store demografiske endringer av Norge».

Forrige artikkelDe styrer mot økonomisk sammenbrudd – er det noe vi kan gjøre?
Neste artikkelStudie: Mer covid blant dem som brukte maske regelmessig