Kina selger seg ut av USAs gjeld som aldri før

0

Inntil 2019 var Kina det landet som satt med den største mengden gjeldsobligasjoner. Siden da har landet solgt unna amerikansk gjeld sakte, men sikkert. I 2023 har tempoet gått merkbart opp og Kina selger nå dollarobligasjoner som aldri før.

Grunnen til at Kina sitter med så mye amerikanske gjeldspapirer er jo at Kina i et par tiår har vært «USAs fabrikk». Amerikanske produsenter har flyttet sin produksjon til Kina og USA har importert produktene. Dette er det symbiotiske forholdet som har eksistert mellom de to største økonomiene i verden og som fortsatt eksisterer.

Men etter at USA beslagla over 300 milliarder av Russlands eiendeler i USA har Kinas ledelse fått bange anelser om at dette også kan skje med Kina. Dessuten ser også Kina at USA som lenge har vært verdens mest gjeldstyngede land fort kan komme i et større økonomisk uføre, noe som vil øke risikoen med å være så knyttet til amerikansk økonomi.

Etter at BRICS-banken ble etablert og har bestemt seg for å opptre som långiver for det globale sør kan Kina bruke sin dollarreserve til å sprøyte penger inn i banken som så låner ut i lokal valuta. For Kina blir dette en slags mjuk landing motsetning til den harde landinga landet ville få ved et raskt brudd med dollar.

Dette er en del av den avdollariseringsprosessen som har økt gjennom hele 2023.

USA på sin side har bare økt sin gjeld og nærmer seg nå 34 billioner dollar i gjeld, 33.600 milliarder, noe som er ca. 120% av landets BNP.

Prognoser fra Bank of America sier at USA i 2050 vil ha ei gjeld som er 250% av BNP eller 54 billioner dollar.

USA er åpenbart verdens sjuke mann og USAs hegemoni er for lengst over holdbarhetsdatoen.

Men det vil komme et krakk svært lenge før 2050. Mange mener at det vil komme allerede neste år.

I det minste er det mye som minner om den stemninga som den store poeten William Butler Yeats maner fram i diktet The Second Coming:

Turning and turning in the widening gyre   
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere   
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst   
Are full of passionate intensity.

Forrige artikkelStanford Group hjalp USAs myndigheter med å sensurere Covid-dissidenter og løy om det
Neste artikkelSelv i Kiev stirrer man nå nederlaget i øyene og begynner sitt «Game of thrones»