Er Økokrims sjef inhabil?

0

Åpent brev til Riksadvokaten.

Av Marius Reikerås.

Åpent brev til Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud. Bolk nummer 68.

Sendes også til Justisdepartementet og Justiskomiteen.

Vedrørende: Økokrim-sjef, Pål Lønseth, sin beslutning om ikke å etterforske Sindre Finnes/ Erna Solberg og den videre klageadgangen.

Den 3. november 2023, kunngjorde Økokrim at det ikke blir etterforskning i den såkalte Finnes/ Solberg – saken. Kunngjøringen ble senere redegjort for gjennom en pressekonferanse av Pål Lønseth. Der sa han blant annet at avgjørelsen kan påklages og «i teorien kan hvem som helst klage, så får klageinstansen vurdere om det er grunnlag for å behandle klager».

I beslutningen fra Lønseth, som jeg har gjennomgått i sin helhet, heter det avslutningsvis:

«Beslutningen kan påklages til Riksadvokaten. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt du mottok denne underretningen.

En eventuell klage sendes Økokrim for videre behandling og ekspedisjon.»

I går kunne vi lese gjennom mediene at to personer har klaget på avgjørelsen, og der Lønseth uttaler:

«Klager er mottatt fra personer uten klageinteresse. Da skal klagene avvises, og det er også gjort».

Dette sier meg at Lønseth har avvist klagene på eget initiativ, og det uten at Økokrim har ekspedert dem videre til Riksadvokaten som klageinstans.

Etter å ha gjennomgått Lønseth sin beslutning, vil jeg påklage denne innenfor fristen. Dersom Lønseth følger i samme spor som i de andre klagene, vil han definere min klage som «uten klageinteresse» og forkaste denne før den blir realitetsbehandlet. Om så skjer, anser jeg dette for å være en krenkelse av mine rettigheter og varsler allerede nå at det vil komme en klage på Lønseth sin beslutning som grundig redegjør for (1) hvorfor jeg mener Lønseth var inhabil til å fatte beslutningen og (2) konkrete feil ved beslutningens materielle innhold.

9.11.23

Marius Reikerås

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelGjelder Genèvekonvensjonen for sivile i Gaza?
Neste artikkelEr et sluttspill i sikte for Ukraina?