Tamburstuen: Løgn at strømmarkedet har tjent oss godt!

0
Trygve Tamburstien taler under energimøtet til Troms Nei til EU. / Foto: Nei til EU

Arbeiderpartiveteranen Trygve Tamburstuen på energimøtet i Troms Nei til EU: Norge har et kraftoverskudd på 16 TWh, men likevel blir prisen på strøm i Norge satt ut fra høyeste pris i EU-markedet.

Tamburstuen slo fast at Norge er Europas fornybarnasjon. Skogen tar opp halvparten av Norges CO2-utslipp. Det er selvplaging at vi i motsetning til EU ikke tar skogen med i karbonregnskapet. Den norske krafteksporten er knapt nok er en dråpe i havet i EUs energimarked, mens den norske gasseksporten er viktig for EUs energiforsyning.

Det er ikke sant at vi har et kraftunderskudd og trenger utenlandskablene av den grunn. Norge har et kraftoverskudd på 16 TWh, men likevel blir prisen på strøm i Norge satt ut fra høyeste pris i EU-markedet. Når Støre og andre hevder at dette systemet har tjent oss godt, er det direkte løgn, sa Tamburstuen. Tvert imot er det systemet som har skapt strømpriskrisen.

Når det ikke har vært mer opprør mot dette dysfunksjonelle systemet, mente han det skyldes at markedet har fått så sterk makt over folks sinn. Tamburstuen hadde også forslag til hva som bør gjøres for å ta tilbake kontrollen over kraftressursene:

 • frikoble norsk vannkraft fra det europeiske energimarkedet
 • ta tilbake omsetningssentralene/kraftbørsen
 • reforhandle de to siste kabelavtalene
 • oppgradere vannkraft, ta i bruk geotermisk energi, forberede kjernekraft
 • enøk med sterke virkemidler

Trygve Tamburstuen skrev en artikkel på NRK Ytring i fjor der han slo fast:

Vi må ta tilbake kontrollen over kraftressursene. Da må det radikale endringer til.

Tjener milliarder

Kraftbørsen NordPool skulle fungere som omsetningssentral for norsk kraft, eid av Staten. Men når denne nå eies 66 prosent av det nederlandsbaserte børsselskapet Euronext – som også eier Oslo Børs og som tok 392 millioner i utbytte ut av Norge i fjor – er norsk kraft fullstendig prisgitt markedskrefter i Europa.

I tillegg fikk vi strømselgerne – som ikke bidrar til noen verdiskaping, men stikker av med den største fortjenesten.

Strøm skal være et fellesgode.

Disse selskapene er i stor grad eid av internasjonale finansselskaper som fører store fortjenester og utbytter ut av Norge. De tre største strømselskapene tjente 1 milliard netto i Norge i 2020.

Radikale endringer må til

For oss som skal arbeide og bo i Europas mørkeste, kaldeste og energirikeste land er det hull i hodet at strømprisene har løpt fullstendig løpsk. Dette er en strukturell krise. Og den må løses med radikale strukturelle, politiske tiltak, for dette var ikke hensikten med energiloven.

 • Ta kontroll over NordPool og la Statnett og norske kraft- og nettselskap stå for omsetningen av strøm. Det er ingen mening i at et utenlandseid børsselskap skal kunne tjene milliarder på omsetningen av norsk strøm og ta enorme utbytter ut av Norge.
 • La brukerne kjøpe strømmen fra denne nye enheten – basert på et prinsipp om kost pluss. På denne måten får produsentene og netteierne pløyd direkte tilbake en rimelig fortjeneste som brukes for oppgraderinger av kraftverk og nett. Det er et potensial for en vesentlig økning av produksjonen i eksisterende vannkraftverk, uten naturinngrep. Sørg for at kraftverk og nett forblir på norske hender.
 • Dette betyr at de såkalte strømselskapene forsvinner fra markedet.
 • Sett et krav om minimum magasinfylling hele året – og sørg for at dette etterleves. Vår magasinkapasitet utgjør 70 prosent av vår årlige produksjon av vannkraft og er bygget opp nettopp for å lagre energi. Denne kapasiteten er unik i Europa.
 • Reforhandle avtalene om utenlandskablene slik at Norge har nasjonal kontroll med hva som skal gå ut og inn av strøm.
 • Pålegg Statnett å investere i stamnettet slik at en unngår flaskehalsene som skaper de store prisforskjellene innenlands.
 • Dropp elektrifiseringen av sokkelen – gi oljeselskapene et lite skatteinsentiv og krev at avgassene fra gassturbinene er renset innen en gitt frist. Strømselgerne bidrar ikke til noen verdiskaping, men stikker av med fortjenesten.
 • Lag beredskap – lovmessig og finansielt – for å sikre at kraftverk og nett forblir på norske hender.
 • Bruk eierskapet i Statkraft og Statnett til å sørge for at disse to selskapene oppfyller sine oppdrag i Norge.
 • Styrk arbeidet med reell energiøkonomisering, og start arbeidet med geoenergi/jordvarme og med bioenergi – norske skoger flyter over av biomasse. Politikerne abdiserte fra energipolitikken etter at loven var vedtatt.

Dette vil gi oss tilbake kontrollen over de viktige kraftressursene som framsynte politikere har bygget opp, men som markedsfundamentalismen nå er i ferd med å ødelegge.

Følg pengene

Oslo børs ble solgt i 2018, til det samme firmaet Euronext, som i desember 2019 fikk kjøpe 66% av aksjene i kraftbørsselskapet Nordpool (Nordpool var opprinnelig etablert som et statlig selskap) 

Hovedeier i Nordpool er altså Euronext, Europas største børsselskap. Dette selskapet er igjen eid av amerikanske Intercontinental Exchange, som også eier de største amerikanske børsene. 

Og hvem eier tilfeldigvis Intercontinental Exchange?

De tre vanlige mistenkte er altså blant de fire største kapitalgruppene som tjener på den vanvittige norske strømpolitikken (og de tre er også blant de fire største eierne i Morgan Stanley).

Og som våre lesere vet er de tre kapitalgigantene også de største eierne av medieindustrien, teknogigantene, våpenindustrien og BigPharma. Les mer om dem på steigan.no.

Forrige artikkelBritisk MSM-rapport tviler fortsatt på israelsk sykehusfortelling
Neste artikkelCIA jobber tett med Ukraina og har investert titalls millioner dollar