Om placebo og Covid19-vaksinene

0

Av Terje, Foreningen lov og helse.

Vi publiserte i sommer en artikkel om en tysk forskergruppe med noen interessante analyser, som indikerte at noen av Covid19-vaksinene kan ha vært placebo. For å oppsummere kort fra den artikkelen fant den tyske gruppen ut, da de undersøkte forskjellene på vaksinene, at det var tydelige mønstre som fulgte forskjellige såkalte “batcher” (vaksine-partier). Det ene partiet hadde nærmest null bivirkninger, og dermed en bivirkningsprofil som en (ekte) placebo-vaksine, altså saltvann, ville ha hatt. En av de andre partiene hadde skyhøye nivåer av bivirkninger, mens den tredje hadde noe midt i mellom.

Vi i Lov og Helse har kikket litt mer på arbeidet til den tyske forskergruppen, og det viser seg at det er flere interessante ting ved analysene, enn det vi beskrev i forrige artikkel. .

Du kan for øvrig se her for hele den engelske transkripsjonen av intervjuet med professorene; professor Dr. Gerald Dyker og professor Dr. Jörg Matysik fra forskergruppen.

Et interessant, og til nå for oss ukjent element, er at det fremgår at Paul-Ehrlich-Instituttet (PEI) i Tyskland, omtrent sidestykket til det norske Legemiddelverket, har ansvar for kvalitetssikring ikke bare for Tyskland men for hele EU ifølge Matysik (!). Fra transkripsjonen av intervjuet vil jeg trekke ut noen elementer. Oversettelsen til norsk i denne artikkelen er gjort av meg, og sitatene er noe komprimert i forhold til originalen. Jeg vil virkelig anbefale alle å lese hele transkripsjonen i den ovennevnte lenken.

Intervjuer Milena Preradovic: Så vi kan i utgangspunktet utelukke den første forklaringen. Paul Ehrlich Institute er altså ansvarlig for kvalitetskontrollen av vaksinene. Er det i realiteten bare ansvarlig for dette i Tyskland? Eller også utover dette?

Professor Dr. Jörg Matysik: Nei, når de godkjenner gjelder godkjenningen for hele den europeiske regionen. I dette henseendet er ansvaret som hviler på instituttet betydningsfullt.

Her er det noe som fremstår som litt underlig. PEI sies å være ansvarlig for all tillatelse i hele EU, men PEI godkjente kun noen av de vaksinebatchene som ble gitt i Danmark, i følge den tyske databasen Amici. På spørsmål om dette kom følgende svar:

Professor Dr. Gerald Dyker: PEI var involvert i slippet av for eks. de svært farlige vaksinepartiene, og du kan finne dataene i informasjonssystemet for legemidler (kalt Amici), og dette er temmelig offentlig i Tyskland fra Federal Institute for Drugs and Medical Devices. Og det vi fant der var at ja, PEI hadde sluppet alle partiene som har blitt merket “blå” og dermed temmelig farlige. Når det gjelder de som er merket “grønn”, har PEI sluppet de fleste av dem. Og så det som virkelig var overraskende for oss. For de merket “gul”, de absolutt harmløse partiene, var PEI bare involvert i ett eneste parti. I alle de andre (gule-merkede) partiene ser det ut som det ikke ble bedømt som nødvendig at PEI skulle gi noen godkjenning.

Dette er, for å si det mildt, svært interessant. Du kan for øvrig se de “blå”, “grønne” og “gule” grafene i vår forrige artikkel.

Videre fremkommer det annen svært interessant informasjon om konseptet placebo. Det fremkommer rett og slett at placebo kan være “mye rart”, så lenge det ikke inneholder selve det som er definert som den “aktive substansen” i vaksinen. Hvis da mRNA regnes som den aktive substansen, som det for eks. fremkommer i vår artikkel om vaksinert blod, kan det hende at en lipidnanopartikkel-løsning “i buffer” ble brukt som placebo. I tilfellet for “vanlige” vaksiner kan placebo også inneholde alle andre ingredienser som for eks. (giftige) adjuvanter/hjelpestoffer (!) eller formaldehyd. En placebo kan også inneholde aluminium, organisk bundet kvikksølv eller fungisider som for eks. streptomycin og gentamycin:

Professor Dr. Gerald Dyker: ifølge nyere EU-lov, og dette var bekreftet for oss av en jurist på legemiddel-lover, kan placebo også inneholde alle hjelpestoffer (adjuvanter). Bare selve den aktive ingrediensen må være ute av produktet. Det betyr at i dette tilfeller (med koronavaksinene) er alt lov. Nanopartikler kan helt sikkert være der, det er bare det modifiserte RNA’et som må være fjernet.

For oss som har vært svært kritisk til alt med vaksinen mot Covid-19, er det godt å se tunge og seriøse fagpersoner stille spørsmål ved vaksinen. PEI, og andre som FHI og Legemiddelverket i Norge, eller CDC og FDA i USA, m.fl, hevder at effektivitet og sikkerhet har blitt evaluert når det gjelder Covid19-vaksinen. Professorene i den tyske forskergruppen stiller her spørsmål om hvordan man egentlig kan vurdere “sikkerhet og effektivitet” uten kliniske studier!? Det at denne problemstillingen faktisk gjelder alle vaksiner (vaksiner er nemlig unntatt de samme reglene som vanlige legemidler er underlagt) er dog kanskje ikke denne forskergruppen enda klar over. Videre i intervjuet sa Dyker følgende:

Professor Dr. Gerald Dyker: PEI hevder også at de evaluerer effektiviteten. Da må jeg si at noe er litt uklart for oss, fordi vi per nå ikke er kjent med at det finnes en form for “hurtig-test” for effektivitet av vaksiner. Slikt er jo under vanlige forutsetninger testet i kliniske forsøk. Kanskje har de en mulighet til på en eller annen måte å teste i prøverør eller lignende hvordan mRNA er transkriptert og hvordan piggproteinet blir dannet? Men, er dette i realiteten egentlig testing av effektivitet?

Vi ser her altså at fagpersoner har oppdaget at lover, regler og vitenskapelighet har blitt oppløst ifm. pandemien, noe vi i Lov og Helse har vist gjentatte ganger, for eks. her, her, her eller her. Matysik er for øvrig med i en rettssak vedørende vaksinenes innhold:

Professor Dr. Jörg Matysik: jeg har blitt vaksinert to ganger og jeg skulle gjerne visst nøyaktig hva jeg ble injisert med. Det er grunnen til at vi tar dette til retten nå.

Her er det altså en del oppsiktsvekkende ting. Det første er dette med at det i vaksinestudier altså ikke nødvendigvis brukes saltvann som placebo. For eks. brukte AstraZeneca hjernehinnebetennelsesvaksine som placebo (!). Ja du leser riktig. Når det gjelder Pfitzer/Biontech er det ikke helt entydig hva deres placebo inneholdt, siden det ikke er beskrevet under avsnittet “Material and Methods” i studien deres. Folk, og sågar leger og fagpersoner tror automatisk at placebo i en studie er saltvann eller noe annet harmløst, logisk nok. Alt annet vil jo regelrett måtte defineres som forskningsjuks. Men faktum er altså at legemiddelselskaper kan finne på å bruke andre produkter inneholdende kjemiske ingredienser i studier og kalle det placebo. Ikke bare kjemiske produkter, men regelrett giftstoffene som eksisterer, som aluminium og formaldehyd m.fl.

Konsekvensen blir som du sikkert skjønner for eks. dette: hvis det som det sammenlignes med (“placeboen”) selv har en høy rate av bivirkninger fordi den inneholder giftstoffer som eksempelvis aluminium eller de giftige lipidnano-partiklene, og selve forsøks-produktet har “bare” noe høyere rate av bivirkninger enn “placeboen”, hva blir da konklusjonen av studien? At produktet er trygt, det hadde jo “temmelig lav grad av bivirkninger” (i forhold til den giftige “placeboen”), ikke sant?

For eksempel inneholder vaksinene mot Covid-19 rent konkret de svært giftige lipidnano-partiklene. Hvis Pfizer fjerner den “aktive substansen”, nemlig selve mRNA’et, kan de altså i prinsippet bruke Covid19-vaksinen sin (uten mRNA) som placebo i studien som skal finne ut om Covid19-vaksine er trygg (!). Eller de kan bruke en annen vaksine som placebo, og da kan man jo spørre seg hvordan sammenlignings-vaksinen i første instans ble erklært for trygg? Ble også den erklært trygg ved å sammenligne den med andre kjemiske og potensielt giftige produkter? Man kan bli matt av mindre.

For det andre ser vi at denne forskergruppen har oppdaget at vaksinene mot Covid-19 ikke har gjennomgått kliniske studier. Dette faktum gir oss dermed følgende konklusjon: når noen (også fagpersoner og institusjoner) påstår at vaksinenes effektivitet er testet, er dette rett og slett ikke sant, fordi de fasene som må til for å kunne hevde dette faktisk ikke er gjennomført.

For det tredje ser vi det interessante i, at for nesten alle av de helt harmløse “batchene” (de uten noen bivirkninger) har altså ikke PEI gitt godkjennelse gjennom kvalitetskontroll. De er altså sendt ut på markedet uten godkjennelse? Er det fordi disse faktisk var saltvann og det derfor ikke var nødvendig med noen kvalitetskontroll? Send oss gjerne en annen forklaring hvis du har en, men vi klarer ikke å se noen annen adekvat forklaring.

For det fjerde ser vi til slutt at professor Matysik er involvert i en rettsak. Han har altså tatt vaksinene (dessverre, men sikkert i god tro), men etter det fått øynene opp for at det er noe galt. Dette er svært spennende – for når både fagfolk og vanlige folk oppdager at de har blitt lurt er det faktisk mulig med et oppgjør.


Denne artikkelen ble først publisert av Foreningen lov og helse.

Forrige artikkelLitt om strøm og nyliberalisme
Neste artikkelKreftekspert: Vaksinene gir kreft – de må forbys nå
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.