Nytt EU-direktiv en økonomisk bombe

0
Reine i Lofoten

Klima- og miljøministrene i EU-landene ble mandag enige om et nytt avløpsdirektiv. Landene tar sikte på å redusere utslipp ved at urbane steder må rense avløpsvannet med mer avansert og dyrere teknologi.

Her er pressemeldinga fra møtet.

I vedtaket fra EUs klima- og miljøministre mandag ønsker de nye strengere regler som skal omfatte tettsteder med mer enn 1250 innbyggere. I dagens regelverk er grensen 2000 innbyggere ved utslipp til ferskvann og 10.000 innbyggere for utslipp til sjø. Kommisjonen foreslo 1000 innbyggere som grense, uten å skille mellom innsjø og utslipp til sjø. Alle tettsteder med mer enn 1250 innbyggere må bygge felles renseanlegg.

Energi og klima skriver:

Norge har drevet en omfattende kampanje for å få EU til å innse at småsteder langs norskekysten er i en spesiell situasjon.

– Vi er selvsagt for at man må rense mye mer om utslippene skal ut i en innsjø som Mjøsa enn om det er et utslipp fra et lite tettsted på utsiden av Senja. For små kystsamfunn som har sine utslipp til Atlanterhavet eller Barentshavet, blir dette dyrt, energikrevende og med en svært liten miljøgevinst, sa daværende klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, da han i april brukte det uformelle klimaministermøte i Stockholm til å fremme Norges syn.

Da Norge har en lang kystlinje, kan vi bli truffet hardt av direktivet. Rådgiver Elisabeth Lyngstad i organisasjonen Norsk Vann varslet i mai at grepene kan bli svært dyre for kommunene i Norge. Veldig mange tettbygde strøk vil nemlig falle inn under de nye kravene til renseanlegg.

– Dette kan bli en økonomisk bombe, spesielt for innbyggerne i distrikts-Norge, sa hun da til Altinget.

Kritikerne av vedtaket sier at det for Norges vedkommende ikke vil ha noen miljøeffekt, men at det vil bli svært dyrt for kommunene og for innbyggerne som i siste instans vil bære byrden.

På toppen av enorme miljøkrav til boliger

Nye EU-regler vil kreve at over 200.000 boliger må renoveres innen 2030, ifølge Huseierne. De krever fem statlige tiltak, inkludert minst én milliard årlig i direkte støtte til energieffektivisering.

E24 skrev i fjor:

EU har varslet at medlemslandene skal avkarbonisere sine bygninger innen 2050, og det vil gjelde også for norske bygninger.

Samtidig har Norges regjering varslet at den vil kutte energibruken i bygninger med 10 terawattimer innen 2030, og planen skal komme i budsjettet for 2023.

I Europa må blant annet olje- og gassfyring fases ut, og bygningene fyres med mer bærekraftige løsninger. I Norge er løsningen særlig å etterisolere og skifte dører og vinduer, mener forbrukerorganisasjonen Huseierne.

EUs kommende bygningsenergidirektiv vil kunne kreve at eierne av mer enn 200.000 norske boliger tar sparegrep frem mot 2030, mener Huseierne.

«Du skal ikke eie noe og være lykkelig»

Det er ikke urimelig å se denne politikken som en konkretisering og iverksetting av politikken til World Economic Forum som går ut på at vanlige mennesker «ikke skal eie noe, men være lykkelige».

Alle de nye direktivene i «det grønne skiftet» går ut på at det skal bli så dyrt for vanlige mennesker å leve at de ikke kan eie bolig, ikke kan eie bil, men bli drevet inn i en nyfattigdom som vi knapt kan ane rekkevidden av.

Forrige artikkelRapport: Israels bakkeinvasjon i Gaza forsinket på grunn av frykt for Hizbollah-angrep
Neste artikkelDebatt: Er kjernekraft en av fremtidens energikilder?