Ukrainifisering av Norge?

0
Demonstranter med OUN-Bs røde og svarte flagg blant Maidan-demonstranter i Kiev, desember 2013. (Nessa Gnatoush, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Ukrainifisering er et begrep som har blitt brukt om den spesielle formen for nasjonalisme i Ukraina, som hovedsaklig dyrkes i den vestlige halvdelen av landet.

Av Lars Birkelund.

Denne nasjonalismen har en brodd mot Russland, med favorisering av det ukrainske på bekostning av det russiske i Ukraina, innen språk, kultur og politikk. Den har røtter i den såkalte banderismen etter Stepan Bandera (1909–1959), «en ukrainsk fascistisk politiker og nasjonalistisk uavhengighetsforkjemper som ledet en fløy av Organisasjonen av ukrainske nasjonalister (OUN)».

Denne nasjonalismen har vært del av et spenningsmoment innen Ukraina siden begynnelsen av uavhengigheten i 1991 (samt før det).  «Separatist-trusselen har sittet løst siden 1991. At de regionale lederne snakker om separatisme er derfor ikke uventet» (Hans-Wilhelm Steinfeld på Dagsrevyen, 28. november 2004 under den såkalte Oransjerevolusjonen).

NATO/EU-landene har i alle fall siden 1991 dyrket slike antirussiske nasjonalister i Ukraina, mens Russland har pleiet forbindelser til de i Ukraina som ønsker et nøytralt og forent Ukraina (inntil det ikke gikk lenger) og et godt forhold til Russland.

Både i 2004, under «Oransjerevolusjonen», og i 2014 lyktes USA/NATO/EU med å skaffe sine folk til makta i Ukraina, regimet som søkte NATO og EU-medlemskap og som reiste statuer av Bandera og andre ‘banderister’. Den siste gangen ble det fatalt, skjønt det lå krig i lufta også i 2004. Men da fantes det kompromissvilje. Så stormen ble ridd av.

Ukrainifiseringen av Ukraina skjøt fart etter kuppet i 2014:

Mange av representantene Brende (daværende utenriksminister Børge Brende, min bemerkning) snakker om har bakgrunn fra de ytterste høyre og har vært med å etablere fascistiske og nazistiske organisasjoner (….)

I Europeisk målestokk ligger Svoboda langt til høyre og lenger til høyre enn Jean Marie Le Pens franske Front National, sier seniorforsker Jakub Godzimirski ved NUPI til NRK. Visestatsminister Oleksandr Sych, forsvarsminister Ihor Tenyukh, landbruksminister Igor Shvaika og miljøvernminister Andrej Moknyk er alle medlemmer av det tidligere nasjonalsosialistiske partiet. Partiet ble opprinnelig grunnlagt som det Nasjonalsosialistiske partiet SNPU i 1995 med klare referanse til Adolf Hitlers nasjonalsosialistiske naziparti (….)

I 1999 etablererte de en paramilitær gruppe som kalte seg «Ukrainas patrioter» som blant annet hadde et svastikalignende symbol. Gruppen ble senere kastet ut av Svoboda i 2004 i forbindelse med reformeringen av partiet. Men fortsatt deltar mange av partiets medlemmer på arrangementene til «Ukrainas patrioter» (NRK 6. mars 2014). https://www.nrk.no/urix/disse-far-penger-av-norge-1.11587709

Azov er navnet på en ukrainsk bataljon med frivillige soldater, som bekjemper pro-russiske opprørere i Øst-Ukraina. For andre år på rad arrangerer den sommerleir for barn, som denne i et skogsområde nær hovedstaden Kiev. 50 barn mellom 8 og 16 år skal gjøres til elitepatrioter i løpet av 12 dager (…)

Ved morgengry synger barna «Ukraina, hellig mor til helter, kom inn i mitt hjerte!» (…) Rundt lunsjtid deles våpnene ut. Tarkan fra Kiev, en mager, 13 år gammel jente med langt, glatt hår, trenger bare 36 sekunder på åetterkomme alle beskjedene: Ta av magasinet. Åpne våpenet. Sette det sammen igjen (…) På kveldstid synges «Død over Russland» rundt leirbålet»

(Aftenposten/A-magasinet 8. september 2016

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/p4QrW/doed-over-russerne-synger-ukrainske-barn-paa-sommerleir

Har ukrainifiseringen kommet til Norge? Eller: hvor langt har den kommet?

Alle har lagt merke til hvordan Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har blitt dyrket i Norge og hvordan norske medier og politikere har vært opptatt å oppfylle hans ønsker om å få våpen og penger (som for det meste går hånd i hånd med USA/NATO/EUs ønsker). Men det finnes mer subtile tegn på ukrainifisering. For nå omtales Krim som Krym og Kiev som Kyiv. Dette er uttrykk for ukrainifisering av det norske språket. En Facebook-tråd https://www.facebook.com/lars.birkelund.7/posts/10159356129850952?ref=embed_post   førte til mange gode kommentarer til dette, som denne:

Dette med Krym og Kyiv er helt latterlig fordi den y-lyden som Y i de ukrainske alfabetet svarer til ligger mye nærmere vår i-lyd (mer som en langtrukket j langt bak i halsen ) og har ingenting med vår trutmunn-Y å gjøre (formet fremme i munnen) . Mao en form for overkorrreksjon ( ala Carl I Hagen sin uttalelse av t i feks huset (hus-ett). Kun for virttue-signaling. Litt som når Tyskebryggen ble omdøpt til bare Bryggen (i Bergen) (Hilsen hobby-lingvist).

En annen kommentar gikk ut på at disse navnendringene skyldes at Zelensky ønsket det:

Jeg så et intervju av en gransker/journalist på akkurat dette med å bruke spesifikke ord og utrykk. Han hadde listen MSM var instruert til å bruke. Det han sa var at det var Kiev som hadde denne listen og krevde dette. Tror det var Redacted som hadde dette intervjuet.

Jeg har ikke fått bekreftet dette. Men når man vet hvor ivrige norske politikere er når det gjelder å oppfylle Zelenskys ønsker om våpen og penger er slike navneendringer en smal sak til sammenligning. Men det er allikevel imponerende at de har fått alle mediene, politikerne, skoler og universiteter med på endringene. Jeg har mang en gang fått kjeft av ‘rettroende’ fordi jeg fortsetter å si Kiev og Krim.

Det rødsvarte fascistflagget til Pravij sektor på Karl Johan i Oslo

Ellers er det sikker noen som husker at bydelspolitikere i Oslo ga området utenfor Russlands ambassade i Oslo navnet Ukrainas plass. Det var ikke fullt så subtilt. 

«Under Russlands invasjon av Ukraina 2022 vedtok bydelsutvalget i Bydel Frogner 8. mars 2022 å gi plassen utenfor ambassaden navnet Ukrainas plass for å markere støtte til landet (…) Bydelsutvalget vedtok 8. mars 2022 også å endre gateadressen for den russiske ambassaden til Ukrainas plass. Et skilt med plassnavnet ble avduket 22. mars 2022. En lang rekke demonstrasjoner mot Russlands invasjon av Ukraina har blitt avholdt på Ukrainas plass».

Norske mediers tvangsaktige bruk av begrepet «fullskala invasjon» kan også stamme fra Ukraina, ifølge kommentar i den nevnte Facebook-tråden. Men dette er også ubekreftet. «Definisjonen fullskala krig/invasjon fins ikke i Wikipedia», lød en annen kommentar. Men hun mener at begrepet ble introdusert av Joe Biden i fjor.

Det at 60.000 ukrainere har kommet til Norge siden Russlands invasjon i fjor bidrar også til ukrainifisering. Men vi får håpe det ikke er så mange ‘banderister’ blant dem.

Forrige artikkelEr Norge verdens mest naive land?
Neste artikkelFinnurlius Solbergus