Nå skal ogå ukrainske kvinner mobiliseres til fronten i den tapte krigen

0

Kvinner som har medisinsk utdanning må registrere seg for militærtjeneste, skriver CNN.

Ukrainske kvinner som har medisinsk utdanning må registrere seg ved militære vervingskontorer fra og med 1. oktober, sa landets væpnede styrker i et Facebook-innlegg torsdag.

«Alle medisinske kvinner, dette er leger, sykepleiere, tannleger, jordmødre, farmasøyter i alderen 18 til 60 år, vil bli pålagt å registrere seg for militærtjeneste fra 1. oktober,» sa Ukrainas væpnede styrker, i samsvar med et dekret fra Ukrainas forsvarsdepartement.

Uttalelsen la til at valgbarhet vil bli bestemt «av vitnemålet og av det faktiske arbeidsstedet.»

«Slike kvinner utfører militærplikt på lik linje med menn. Lovverket skiller ikke mellom kvinner og menn som er vervet til militæret,» sa Forsvaret.

Alle kvinner i Ukraina som har medisinsk eller farmasøytisk

utdannelse blir nå obligatorisk registrert som militære fra neste måned. President Volodymyr Zelenskys parlamentariske representant Fjodor Venislavsky kunngjorde dette på fredag.

Fjodor Venislavsky

Denne tjenestemannen, som også er medlem av Verkhovna Radas parlamentariske komite for nasjonale sikkerhetssaker, sa også at alle kvalifiserte kvinner nå vil få forbud mot å reise utenlands når de først er registrert.

Venislavsky sa også at dette er ifølge endringer vedtatt av det ukrainske parlamentet i fjor om landets mobiliseringslover. Da ble det tillatt å registrere kvinner til militærtjeneste.

«Dersom de blir registrerte vil de få status som de som må gjennomføre militærtjeneste», sa han, og at etter registrering vil de få reiserestriksjoner.

«Det vil si at dersom de har spesielle dokumenter som gir dem rett til midlertidig å forlate landet, så kan de reise.  Dersom de ikke har det, vil de, akkurat som mennene, ha begrensninger i retten til å dra».

Venislavsky uttalelse ble sitert i RBS Ukraine.

Zelenskys representant la også til at kvinner som har militær eller militær-liknende eksamener må registrere seg når dette starter neste måned. 

Han la likevel til at det på det nåværende tidspunktet ikke er noen planer om å utvide listen over spesialiteter som kan komme under denne ordren.

Ukraina vil nå komme med oversikt over alle unntak fra innkallingen – lover Zelensky

Endringene i mobiliseringslovene vedtatt av det ukrainske parlamentet i 2022 slår fast at kvinner som har utdannelse som advokater, programmerere, musikere, sosialarbeidere, regnskapsførere, journalister, videografer, forskere, veterinærer og ledere kan melde seg frivillig.

Samtidig motsier  talsmannen for Statens grenseservice i Ukraina, Andrej Demchenko, Venislavskys uttalelse. Han påstår at reisebegrensninger bare bare gjelder menn og offentlige ansatte, og at det ikke har vært noen nylige endringer i reglene som skal gjelde for kvinner. 

Men dersom det blir vedtatt slike endringer vil grensekontrollen følge de relevante reglene.

Forrige artikkelDe økonomiske interessene bak «solar geoengineering»
Neste artikkelHvis Støres jobb er å ødelegge Arbeiderpartiet er han godt på vei
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.