Hvis Støres jobb er å ødelegge Arbeiderpartiet er han godt på vei

0

Det var en varslet katastrofe. Alt tydet på at det ville bli et gigantisk nederlag for Arbeiderpartiet, og når det fra regjeringsposisjon gjør sitt dårligste valg på 99 år og Høyre blir største parti med stor margin, må man si at katastrofen er fullbyrdet for partiet. (Se valgresultatet.)

Men det måtte gå sånn. Støre har systematisk ført krig mot Arbeiderpartiets kjernevelgere til fordel for kraftspekulanter, EU og NATO. Hvis hans oppgave har vært å ødelegge Arbeiderpartiet, kunne han knapt ha gjort en bedre jobb.

Er det Støres mål å ødelegge Arbeiderpartiet?

Hvis Støre hadde villet, kunne han enkelt ha drevet partiets oppslutning over 30%. Hadde han satt strømprisen ned til 30 øre per kWh, hadde han sendt partiet til himmels, og han kunne til og med ha gjort dette uten å pådra seg raseri fra sine venner i EU.

Når han likevel ikke gjør det, men fortsetter å ødelegge, ikke bare Norge, men også sitt eget parti, må man spørre: Er det det som er målet?

Det kan virke som en absurd spekulasjon, men man bør ikke glemme at det var Støres klassefeller i Frankrike som ødela Parti Socialiste og la veien åpen for Emmanuel Macron. Det var teknokrater i PS sjøl som sto for dette. Det var de som ryddet veien for Macron. The Spectator belyste dette i artikkelen: Who’s behind the mysterious rise of Emmanuel Macron?

Støre regner seg sjøl til det samme europeiske aristokratiet som Macron. Det er den korrupte aristokraten Ursula von der Leyen han kaller «Kjære Ursula». Det er denne politiske kastens interesser han representerer, ikke småkårsfolk i Norge. For multimillionæren Støre med gamle Jøtul-penger på bok, er det finansadelen og ikke industriarbeidere, lavere funksjonærer eller utkantfolk som ligger hjertet nærmest.

Dessuten liker han ikke at Norge skal styres fra Norge. Han vil at alt skal styres fra Brussel, eventuelt FN. Og slik opptrer han.

Og hvis målet er å ødelegge Arbeiderpartiet før Trond Giske kan ta over, har han jo bare tida og veien.

Og når han sammen med Vedum kan få ødelagt Senterpartiet også, så er det jo fullendt.

Forrige artikkelNå skal ogå ukrainske kvinner mobiliseres til fronten i den tapte krigen
Neste artikkelForent i fornektelse