G20 åpner veien til digital sentralbankvaluta og digital-ID

0
CBDC Central Bank Digital Currency Concept.

I slutterklæringa fra toppmøtet til G20 i New Delhi er det lagt opp til at kampanjen for en digital sentralbankvaluta og global digital ID skal fortsette.

Dette omtales i avsnittet E. Technological Transformation and Digital Public Infrastructure.

Innledningsvis heter det:

Teknologi kan muliggjøre raske transformasjoner for å bygge bro over eksisterende digitale skiller og akselerere fremgang for inkluderende og bærekraftig utvikling. Digital offentlig infrastruktur (DPI), som et konsept i utvikling og som et sett med delte digitale systemer, bygget og utnyttet av både offentlig og privat sektor, basert på sikker og robust infrastruktur, og kan bygges på åpne standarder og spesifikasjoner, i tillegg ettersom åpen kildekode-programvare kan muliggjøre levering av tjenester i samfunnsskala. I vår frivillige innsats for å gjøre digital offentlig infrastruktur interoperabel, anerkjenner vi viktigheten av fri flyt av data basert på tillit og grenseoverskridende datastrømmer samtidig som vi respekterer gjeldende juridiske rammer. Vi bekrefter også rollen til Data for Development.

Building Digital Public Infrastructure

Vi anerkjenner at trygg, sikker, pålitelig, ansvarlig og inkluderende digital offentlig infrastruktur, med respekt for menneskerettigheter, personopplysninger, personvern og immaterielle rettigheter kan fremme motstandskraft og muliggjøre tjenestelevering og innovasjon.

Central Bank Digital Currency

Vi hilser diskusjoner velkommen om de potensielle makrofinansielle implikasjonene som oppstår ved innføringen og implementeringen av sentralbankens digitale valutaer (CBDC), spesielt på grenseoverskridende betalinger så vel som på det internasjonale monetære og finansielle systemet. Vi ønsker BIS Innovation Hub (BISIH)-rapporten om erfaringer om CBDC-er velkommen og ser frem til IMF-rapporten om potensielle makro-finansielle implikasjoner av utbredt bruk av CBDC-er for å fremme diskusjonen om dette spørsmålet.

Noe diffust, men kursen er klar

Som leserne ser er språket ullent og diffust. Det er mye «frivillig» og «personvern», men man bør ikke la seg lure. Dette er faste punkter på G20-møtene og de driver hardt på for å realisere disse planene.

Men under radaren er det allerede omfattende motstand mot CBDC. Dette skriver RealClearMarkets og The Corbett Report:

The Global Uprising Against CBDCs Has Begun!

I mars i år skrev Financial Times: Central banks’ digital currency plans face public backlash.

Les også: How To Resist CBDCs—5 Ways You Can Opt Out of This Dystopian Future

The Growing Resistance Against CBDCs

ResistCBDC

Kampen for kontanter pågår i hverdagen

En fast leser som heter Knut V. ringte oss i går og sa at han hadde prøvd å betale Colosseum Tannklinikk med kontanter, men at de nektet å ta imot pengene, og som han ganske riktig sa: Det er i strid med norsk lov.

Som det står i Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 3-5.Tvungent betalingsmiddel

Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge.

Men butikker og serviceinstitusjoner prøver seg, så det er nødvendig å reagere sjøl.

Forrige artikkelVis oss kjøpekontrakten mellom staten og Pfizer nå!
Neste artikkelÅ bli født på ny