Dramatisk: Befolkningen reduseres i «begge ender»

0
The dangers of coronavirus vaccination. Harmful side effects concept. Doctor holds a vial of vaccine with a toxicity warning sign.

I dette innlegget viser Kjetil Tveit ved hjelp av offentlig tilgjengelig statistikk at befolkninga i Norge «reduseres i begge ender», både ved flere døde og ved færre fødsler. Siden det ikke er noen offentlig oppmerksomhet rundt dette helt nye fenomenet i norsk historie og siden det ikke finnes transparent statistikk for å analysere vaksinedødsfall, skriver han at vi må ta fornuften i bruk. Hva sier FHI? De har nylig publisert forskning som viser helt unormale blødnigsforstyrrelser hos kvinner etter vaksinene. Og hva med det større bildet? Befolkninga reduseres. Har FHI noen forklaringer på det dramatiske som skjer i det stille? – Red.


Av Kjetil Tveit.

VG meldte i går om FHIs nyeste forskning som ikke bare finner høy forekomst av blødningsforstyrrelser hos mRNA-vaksinerte unge kvinner, men også blant de etter overgangsalderen som egentlig hadde sluttet å blø (1).

VG: FHI med nye funn om blødningsforstyrrelser etter coronavaksine

Annen fagfellevurdert forskning viser at mRNA-vaksinenes aktive bestandeler innkapslet i sine nanolipid-kapsler distribueres til blant annet eggstokkene (ovariene) (2).

Studien forteller at spikeproteiner (som ribosomene i celler i kroppen blir instruert til å produsere på instruks fra mRNA-kodene) kan feste seg på reseptorer i vev som har ACE2-reseptorer.

«Pfizer’s own pharmacokinetic studies of a surrogate vaccine containing ALC0315 and ALC0159 LNPs demonstrated that they dispersed over a 48 hours period to many rat endocrine and immune organs including the ovaries, adrenals, bone marrow, liver and spleen». Også morkaken blir nevnt.

Den forteller at spikeproteinene har en bioaktiv funksjon når de fester seg til reseptorene, ved at de kan regulere opp eller ned flere kroppsfunksjoner, og at spike-proteinet kan aktivere inflammatoriske responsmekanismer i kroppen, noe som kan føre til celledød og vevsskader (for eks. i nevnte ovarier eller morkake).

Kan det være spikeprotein-induserte betennelser med påfølgende vevsødeleggelse i reproduksjonsorganene som får kvinner til å blø, som egentlig har sluttet å blø?

Det er en kjent sak at antall fødsler/levendefødte i vaksinerte land har gått kraftig ned etter mRNA-vaksineprogrammet ble utrullet. (3), (4).

Det vi ikke vet med hundre prosent sikkerhet, er om det er en tilfeldighet at barnefødslene i vaksinerte land gikk ned etter vaksineringen eller ikke. Det kan jo teoretisk skyldes andre årsaker selv om det passer perfekt med tidsaspektet.

Når vi ikke er sikre må vi bruke fornuften.

1. Vi kjenner de patofysiologiske årsakene til mulig krøll i kvinners reproduksjonsorganer etter mRNA-vaksine pga fagfellevurdert forskning på dette.

2. Vi vet gjennom FHIs forskning at i praksis får kvinner krøll med reproduksjonsorganene, og også de som egentlig hadde sluttet med mensperioder.

3. Vi vet at statistikkene viser langt færre fødsler av barn/levende-fødte barn etter at mRNA-vaksine-eksperimentet på verdens befolkning startet.

Da må vi selvsagt anta at mRNA-vaksinene er hovedårsaken til færre fødsler i vaksinerte land inntil det motsatte er bevist. Å anta noe annet er useriøst og uforsvarlig. Statistikknettstedet Balloon henter kontinuerlig data fra FHI, Legemiddelverket og SSB, som visualiseres på forskjellige måter (5).

På bildet under kan du se hvordan statistikken for fødsler/levende fødsler i Norge går kontant ned (blå farge) i midten av 2021, mens den norske overdødeligheten går opp. Begge i tidsrelasjon til det pågående mRNA-vaksineeksperimentet som startet. Vi ser befolkningsreduksjon i «begge ender». Både ved færre fødsler og mer død.

Myndighetene legger ikke ut data på vaksinestatus på dødsfallene vi ser i dag. Ved å ikke skjule offentlig statistikk kunne uavhengige forskere enten konstatert at det er ingen sammenheng ved den store overdødeligheten vi ser i vaksinerte land, og mRNA-vaksinen. Eller de kunne konstatert at det er vaksinen som dreper.

Når demokratiet ikke lenger er transparent, må vi legge fornuften til grunn. Den mest fornuftige antagelsen inntil det motsatte er bevist er selvsagt at våre helsemyndigheter dreper oss sakte, og reduserer antall fødsler. Bivirkningene øker, som mange har sett av offisielle tall, progressivt for hver dose man tar. Ved dose to, var det for eksempel tre ganger så mange registrerte bivirkninger enn ved dose 1. Dette gjalt faktisk innenfor de aller fleste undergruppene av bivirkninger.

De antageligvis farligste dosene (3, 4, 5, 6 osv) gis til folk i institusjon, gamle og syke. De som bare spiser, og ikke bidrar med noe nyttig til samfunnet. «Useless Eaters». Man anbefaler også gravide å vaksinere seg nå til høsten. Jeg er usikker på hvorfor man har valgt seg ut gravide, for disse kan jo gjøre mye nytte for seg, og er ofte unge. Også deres vordende barn kan vokse opp å bidra til fellesskapet, så hvorfor redusere disse i antall?

Å vaksinere gravide er dermed ikke så intuitivt å forstå hvis vaksineprogrammet handler om eutanasi og ressursknapphet, som professor emeritus i medisinsk etikk skrev om i artikkelen «Sykepleie og ondskap» i 2015 (6).

Det sies at herrens (Bill Gates) veier er uransakelige. Noe av det verste er at vår nye herre er ond. Og alle dens underståtter som opptrer som «helse»myndigheter og nyttige idioter rundt omkring med sine kommunikasjonsrådgivere som skal hindre at fagfolk plutselig plumper ut med noe som er litt for sant.

(1)https://vg.no/forbruker/helse/i/15p9ze/fhi-med-nye-funn-om-bloedningsforstyrrelser-etter-coronavaksine

(2)https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8617890/

(3)https://document.no/2022/07/10/sverige-fodselen-gar-kraftig-ned-knyttes-til-oppstarten-av-covid-vaksinasjon/

(4)https://steigan.no/2023/02/fodselsratene-faller-i-sterkt-vaksinerte-land/

(5)http://balloon.nu/stat/fodte/fodtedode20172022-plot/

(6)https://sykepleien.no/forskning/2015/01/sykepleie-og-ondskap


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelAMS – Menneskerettsdomstolen sviktet: Klagen avslått
Neste artikkelTurbokreft hos unge fra 18 til 24 etter vaksine