Også legeforeningen i USAs IKT-Mekka anbefaler tiltak mot skjermbruk og trådløst!

0
Mountain View, California, USA - August 15, 2016: Google sign on one of the Google buildings. Exterior view of a Google headquarters building. Google is specializing in Internet services
Av Einar Flydal.

Legeforeningen i Santa Clara County, California, der Google og mange andre kjente IKT-bedrifter har sitt hovedkontor i det en gang lille stedet Mountain View, kom i våres med sine anbefalinger for skjermbruk i skoler. 

Anbefalingene føyer seg inn i rekken av slike anbefalinger som er kommet i en rekke amerikanske delstater der helsepersonell, skolefolk og offentlig administrasjon forstår at sentrale myndigheter og standardiseringsorganer ikke har fulgt med i timen, eller er blitt “kapret” av trådløsbransjen.

Som du sikkert har sett i media gjentatte ganger, passer toppene i de mest kjente IKT-bedriftene på at barna deres har meget begrenset skjermtid.

Anbefalingene fra Legeforeningen i Santa Clara County er så klar og veldokumentert at den er en gavepakke til alle foreldre som møter motstand i skolens FAU eller i skoleadministrasjonen mot å innføre restriksjoner som innebærer strengere eksponeringsgrenser enn de som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler.

Anbefalingen fra Legeforeningen i Santa Clara County er myntet på leger, skoleadministrasjon og lærere. Den tar for seg skjermbruk og læringsproblemer og helserisiko ved bruken av digital og trådløs teknologi i skolen.

Legeforeningen hadde først gjennomgått forskning på de generelle virkningene av digital teknologi, herunder helse- og nevrologiske virkninger av eksponering for trådløs stråling, virkninger på øyne, mentale helsevirkninger og innvirkning på skoleprestasjoner.

Anbefalingene fra legeforeningen, Santa Clara County Medical Association, omfatter blant annet:

  • Opprette et «program for sikker teknologibruk i skolen» for å lære opp elever og ansatte om hvordan de kan bruke IKT trygt og samtidig redusere bruken av trådløst i klasserommet
  • Bruke metoder for reduksjon av blått lys [Det fins både fysiske filtre, spesialbriller og ganske enkel programvare som “flux” til slikt. E.F.]
  • Få i stand retningslinjer for mobilfri skole
  • Foretrekke kablede løsninger i stedet for trådløse der dette er mulig
  • Få utført profesjonelle målinger av strålenivået [Jeg tilføyer: “og sammenholde dem både med nasjonale anbefalte maksgrenser og med EUROPAEM-retningslinjene”, o.a.]
  • Unngå installasjon av smartmålere
  • Vurdere å innføre retningslinjer for å sette grenser mot mobilmaster på skolens eiendom

Sammendraget over er utformet utfra et oppslag på nettsiden til en amerikansk organisasjon for leger som er opptatt av forsvarlig utforming og bruk av IKT, Physicians For Safe Technology. Der finner du også en oversikt over anbefalinger som er kommet i flere andre amerikanske delstater, fra leger og helsepersonell, fra skolefolk og fra offentlig administrasjon og politiske organer.

I likhet med alle de andre du finner på oversikten, gjør også Legeforeningen i Santa Clara County det klinkende klart at myndighetenes anbefalte grenseverdier for eksponering bygger på et så mangelfullt grunnlag (oppvarming som eneste skademåte) og så mangelfulle metoder (måling utfra oppvarmingsrisiko og krav om absolutte, vanntette bevis før tiltak skal settes inn) at de ikke fanger opp selv godt påvist helserisiko og heller ikke ivaretar forpliktelsene til å være føre-var, og derfor er for slakke.

Anbefalingene fra Legeforeningen i Santa Clara County kom i februar i år. Jeg ble ikke klar over dem før i dag. Med anbefalingene følger en omfattende gjennomgang av lærings- og helseskadelige virkninger påvist gjennom forskning, og en enda mer omfattende liste over forskningslitteratur som dokumenterer dette. Anbefalingene understreker ikke minst den økede risikoen som er knyttet til å ha sendere tett innpå kroppen (som fra trådløse PCer og nettbrett, mus, tastaturer og annen trådløs elektronikk), selv om strålingen fra dem er uhyre svak (hva gjelder oppvarmingsfare).

Med tanke på hvilke rettigheter og plikter skoleadministrasjoner, kommuner og fylker har til å utforme regler som er mer restriktive enn anbefalingene fra sentrale myndigheter, kan det være nyttig å se på gjennomgangen du finner i bloggpost 20.08.2016: Skoler og lokaladministrasjon har ikke bare et betydelig handlingsrom, men også en handlingsplikt.

Grenseverdiene er så godt som identiske for alle relevante forhold i USA og i Norge. At USA følger en IEEE-standard og Norge en ICNIRP-standard har derfor ingen betydning.

Einar Flydal, den 12. august 2023

Referanser

Recommendations for Best Practices for Safe Technology in Schools, Santa Clara County Medical Association, Environmental Health Committee, Feb 14, 2023, https://www.sccma.org/Portals/19/LiveBlog/3697/SCCMA%20Best%20Practices%20for%20Safe%20Technology%20in%20Schools%20Recommendations%20%2021423.pdf?ver=CwFQFTHs4ZuDmjDYrsLXzQ%3d%3d

Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 12.08.2023

Forrige artikkelRussofobi som faktor i krigen/Refusert eller sensurert?
Neste artikkelBiden ber Kongressen om ytterligere 24 milliarder dollar å bruke på Ukrainakrigen