Motvind: – Elektrifisering av Melkøya – rasering og kolonialisme

0
En fullelektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil legge beslag på 3,5 TWh årlig kraftproduksjon. Dette må ses i sammenheng med Finnmarks samlede elproduksjon som i 2019 var på 3,75 TWh. Foto: Ragnhild Sandøy

«Elektrifiseringa av Melkøya blir et strømsluk som vil gå på bekostning av næringslivet i Finnmark, Troms og Nordland. Presset om å ofre mer natur til kraftverk vil utvilsomt komme i konflikt med den samiske reindrifta.» Dette skriver Ragnhild Sandøy, leder for Motvind Nord Vuostebiegga Davvin, fra Vestfjorden til Varanger.

Hun skriver videre:

Regjeringa vil bruke opp vannkrafta i nord for å produsere gasskraft, og slik rydde rom for å bygge mer vindkraft. De tenker faktisk at ustabil sol- og vindkraft i mørketida med vindstille og storm i temperaturer under tretti minusgrader, og mer rasering av natur på land og hav, er en god idé. Skal vi le eller gråte?

Elektrifiseringa av Melkøya vil medføre krav om nye store kraftutbygginger, som vil gå på bekostning av andre næringer, blant annet samisk reindrift. Kartdesign: Bård S. Solem

Energien som brukes i prosessen på Melkøya er basert på egen gass. Det lå også i konsesjonen. Men regjeringa vil at energibehovet på Melkøya skal baseres på kraft fra nettet. Dette vil trulig tømme kraftmagasinene og suge Troms, Finnmark og også Nordland tørt. Dette skal de bøte på med mer «fornybar kraft», les: ustabil vind og sol. Ap og bransjen planlegger også å la bygge ei ny eksportlinje, ei linje på 420 kilovolt (kV) nr. 2. Prosjektet har ikke vært på høring, men det fortelles at planlegginga av denne tvillinglinja allerede er godt i gang.

Styringspartienes store omstillingsprosjekt handler om å gjøre oss i nord til en koloni. Natur, beiteland og fiskefelt skal gis til nye aktører og bygges ned, og fisk, kraft og mineraler skal robbes og gis bort til Tyskland og andre land i Europa. Vårt eget behov for stabil, sikker og rimelig strøm ser ikke ut til å ha noen som helst betydning for verken regjeringen eller Stortinget!

Dette er reinhekla vandalisme og kolonialisme.

Les hele artikkelen her:

Elektrifisering av Melkøya – rasering og kolonialisme

Less også: Elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil kreve hele Finnmarks kraftproduksjon

Forrige artikkelKenya starter etterforskning av operasjonene til British Army Training Unit (BATUK)
Neste artikkelTysklands regjering vurderer å forby AfD
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.