Jeg krasjet et anti-Syria lobbymøte der de planla et nytt kalifat og flere sultsanksjoner

0
Av Hekmat Aboukhater.

Jeg krasjet møtet til en lobbyfront som fikk slutt på den livreddende General License 2023 for Syria, og presser nå på for å forlenge Washingtons økonomiske krig med ytterligere åtte år.
Bak lukkede dører avslørte en tidligere tjenestemann i utenriksdepartementet som ledet workshopen gruppens endelige mål: å dele opp Syria og skape et de facto kalifat for en avlegger av Al Qaida med nytt navn.
30. juli registrerte jeg meg under et alias for å bli med på en workshop organisert av Syrian American Council (SAC), den ledende stemmen til lobbyen som har som mål å sulte ut og destabilisere Syria til å underkaste seg Vestens krav. Workshopen instruerte SAC-medlemmer om å gå inn for det siste lovforslaget om regimeskifte i Syria, H.R. 3202 [Assad Regime Anti-Normalization Act of 2023], under disse besøkene.

Under seminaret var jeg vitne til effekten av anti-Syria-lobbyen og forstå den kyniske taktikken den bruker for å dømme befolkningen i Syria til fattigdom og hungersnød.

Nylig klarte lobbyen å få slutt på livreddende unntak fra sanksjoner kjent som General License 23 (GL 23), som tillot humanitær hjelp til Syria etter det katastrofale jordskjelvet som rammet landet i februar. Lobbyen lyktes i å avslutte GL 23 ved å presse frem en løgn som lederne for workshop’en ustanselig gjentok: «sanksjonene rammer bare den syriske regjeringen og ikke folket».

Sanksjonene har faktisk gjort uberegnelig skade på det syriske folket, som FNs spesialrapportør for sanksjoner, Alena Douhan, bemerket i et intervju med The Grayzone i 2021. Hun videreformidlet ordene til en vanlig borger som hun hadde snakket med tidligere samme dag. Douhan forklarte at «virkningen av unilaterale sanksjoner på den syriske befolkningen kan være temmelig jevnbyrdige med virkningen av selve konflikten.»

Men for enkelte er det fortsatt ikke nok. Dominerende blant dem var mannen som ledet workshopen, Wa’el Alzayat, en syrisk-amerikansk veteran fra utenriksdepartementet som nylig forfattet en kronikk med tittelen: «Ikke opphev sanksjonene mot Syria for å hjelpe jordskjelvofre

Under workshopen han var med på å lede, tok Alzayat til orde for at Syria skulle deles opp i en serie «uavhengige stater», og gjorde plass for et nytt de facto kalifat i regionen Idlib ledet av en avlegger av Al Qaida med nytt navn, utpekt som en utenlandsk terroristorganisasjon av den amerikanske regjeringen.

Et smutthull i sanksjonene redder syriske liv

6. februar 2023 ble Syria omsluttet av enda et nytt lag av elendighet da massive, kontinuerlige jordskjelv rammet landet. Naturkatastrofen forsterket den menneskeskapte katastrofen forårsaket av Vest- og Gulfstatene som drev det væpnede opprøret som herjet i Syria i over åtte år.

Mer enn 7000 mennesker ble drept i skjelvene, og 9 millioner syrere ble anslått å ha blitt berørt av naturkatastrofen. Skjelvene tok også
50 000 menneskeliv på grensen til Tyrkia, hvor situasjonen trakk langt mer oppmerksomhet fra vestlige medier. Ved de sjeldne anledningene lidelsene til syrere fikk omtale, hadde hovedstrømsmediene en tendens til å legge skylden for tragedien på president Bashar al-Assad, og anklaget ham for å forverre krisen ved ikke å tillate fullstendig bevegelsesfrihet til og fra områder som fortsatt er kontrollert av Al Qaida-tilknyttede militanter.

9. februar – etter at den avgjørende 72-timersperioden hvor de fleste liv reddes etter et jordskjelv allerede hadde passert – utstedte det amerikanske finansdepartementets kontor for utenrikskontroll (OFAC) Syria General License (GL) 23, som godkjente alle transaksjoner knyttet til jordskjelvhjelp som ellers ville være forbudt i henhold til Syrian Sanction Regulations (SySR) i 180 dager.

Til syvende og sist ga lisensen sårt tiltrengt lettelse for landets humanitære organisasjoner ved å lage unntak for finansinstitusjonene som støttet dem. Som Carter Center forklarte i en white paper fra 11. juli, lyktes GL ved å tillate ikke-amerikanske aktører å utføre transaksjoner med syrere, forsikre finansinstitusjoner om at de ikke ville gå på tvers av amerikansk lov ved å legge til rette for utvekslinger, og hjelpe til med å synkronisere hjelpearbeid ved å etablere nye muligheter for dialog mellom internasjonale hjelpeorganisasjoner.

I min egenskap som direktør for en Massachusetts-basert NGO kalt Project Onwards, som samlet inn 30.000 dollar i jordskjelvhjelpemidler etter katastrofen 6. februar, kunne jeg bevitne virkningen av amerikanske sanksjoner. Gjennom innsamlingen og spredningen av midlene møtte NGO’en det ene hinderet etter det andre fra finansinstitusjoner inkludert Venmo, Paypal, Bank of America og andre – en opplevelse jeg nylig fortalte om i et intervju med MarketWatch. Disse hindringene opphørte i det store og hele ved kunngjøringen av GL 23.

Bare 48 timer etter jordskjelvet ble Project Onwards informert om at kontoen deres var frosset på grunn av en donasjon på fem dollar som inkluderte ordet «Syria.»

For de fleste syrere var vedtakelsen av GL 23 – som kort tillot dem å gjennomføre finansielle transaksjoner med internasjonale enheter – en velkommen og etterlengtet utvikling. Men den begrensede økonomiske friheten var en forbannelse for den syriske eksil-lobbyen for regimeskifte, som har fungert som en politisk forlengelse av de væpnede bandittene som herjet Syria, og de vil ikke la noe komme i veien for deres forsøk på å sulte landets befolkning til underkastelse.

Anti-Syria-lobbyen er en merkelig sammenslåing av beinharde anti-regjeringsaktivister og tidligere amerikanske regjeringsansatte, og er forferdet over utsiktene til at syrere skal komme tilbake til en viss følelse av normalitet under president Bashar al-Assad.

Den anti-syriske lobbyen baner vei for å avvikle General License 2023

8. august, etter at den tildelte perioden på 180 dager var over, kunngjorde finansdepartementet at den livreddende GL 23 ikke ville bli fornyet. Den europeiske union forlenget sin egen jordskjelvlisens til 24. februar 2024, Storbritannia utvidet sin egen på ubestemt tid, men USA alene returnerte til en status quo etter jordskjelvet med drakoniske sanksjoner mot det syriske folket.

Biden-administrasjonens avslag på å fornye det avgjørende unntaket kan i stor grad tilskrives Washingtons uendrede politikk for regimeskifte i Syria. Etter åtte år med å støtte jihadistiske og sekteriske grupper på bakken i den skitne krigen mot Syria, gikk USA over fra å presse på militær konflikt til å oppmuntre til økonomisk kvelning. Men sluttmålet hadde ikke endret seg, og heller ikke ultimatumet som lå til grunn for USAs politikk: fjern Bashar al-Assad eller se Syria brenne.

Selv om avgjørelsen til slutt var Washingtons, ryddet en konstellasjon av frivillige organisasjoner og ideelle grupper veien. Dette nettverket av organisasjoner er sammensatt av en håndfull sekteriske aktører med personlig nag, som gjemmer seg bak ti nasjonale organisasjoner som setter et syrisk ansikt på Washingtons økonomiske krig mot Damaskus.

Disse høylytte få er nesten alle verifisert på Twitter/X mens deres jevnaldrende i Syria ikke kan registrere seg på Twitter/X ved å bruke 963+ landskoden. Derfor blir påvirkningen lobbyen presser på for forsterket av utenriksdepartementets snakkende hoder, neocons og krigshauker, mens syrere som lider under resultatet av lobbyens talsmann, blir satt munnkurv på av vestlige sanksjonsregimer.

Anti-Syria-lobbyen kjemper for å forhindre humanitær hjelp

Fra og med 9. februar, mens innbyggerne i Aleppo fortsatt var fanget i ruinene forårsaket av jordskjelvene, erklærte Anti-Syria-lobbyen umiddelbart enhver form for sanksjonslettelser som et «smutthull» for den syriske regjeringen å misbruke. I løpet av den 180 dager lange pausen bombarderte lobbyen Washington med offentlige oppfordringer til Biden-administrasjonen, kronikker i store hovedstrømspublikasjoner, og direkte lobbyvirksomhet gjennom Midtøsten- tenketankers politiske program som ga den grunnlaget den trengte for ikke å fornye GL 23.

Bruken av denne lobbyen som et undertrykkelsesvåpen av Washington er tydelig utstilt på American Council for Syria (ACS) sin facebookside, der gruppen 25. juli skrev at de oppfordret Biden-administrasjonen til å «avvise enhver innsats for å utvide Syria General License 23,» og argumenterte for at den humanitære unntaket «tillater ubegrensede transaksjoner med Assad-regimet.» Uker senere fikk gruppene ønsket sitt oppfylt, og lovgivere i Washington valgte å ikke fornye det livreddende unntaket.

American Coalition for Syria

Mens lobbyistene hevder å snakke på vegne av alle syrere, indikerer den overveldende reaksjonen på strømmen av glatt, profesjonelt produsert materiale de publiserer på sosiale medier noe annet. Et Facebook-innlegg som feiret GL23s bortgang som takket gruppens «utrettelige innsats fra teamet og allierte» ga den store totalen av 2 «likes». Men til tross for den klare manglende populariteten til ACS, er de langt fra det eneste anti-syriske opplegget i DC.

The Syrian American Council hedrer krigshissere, undertrykker antikrigsstemmer

ACS får ofte selskap av det såkalte Syrian American Council i sin innsats, en av et titalls organisasjoner som utgjør anti-Syria-lobbyen i Washington. I løpet av det siste tiåret har den nykonservative 501 (c) NGOen presset på for amerikansk militær intervensjon i Syria. SAC drives for tiden av Suzanne Meridien, en selverklært beundrer av senator John McCain fra Arizona, hvis fanatiske støtte til amerikanske militære angrep på Irak, Afghanistan, Libya og Syria gjorde ham til en av de mest beryktede krigshaukene de siste to tiårene.

Som  The Grayzone har rapportert, har SAC ledet kampanjer for å dempe avvikende synspunkter om Syria, inkludert ved å skremme den Washington DC-baserte bokhandelen Politics & Prose til å avlyse en bokpresentasjon av Grayzone-sjefredaktør Max Blumenthal.

Nytt lovforslag tar sikte på å dømme Syria til sult og borgerkrig i enda en generasjon

I begynnelsen av mai kom nok et slag mot syrernes kollektive fremtid i form av en ny sanksjonspakke introdusert av representant Joe Wilson, den hyperintervensjonistiske republikanske lederen i House Foreign Affairs Committee. Hvis Wilsons Assad Regime Anti-Normalization Act fra 2023 (H.R. 3202) blir vedtatt, vil den fordømme syrere til nok et tiår med et av de hardeste økonomiske sanksjonsregimene på kloden ved å forlenge de knusende Caesar Act (H.R.31)-sanksjonene til 2032.

Dessuten søker lovforslaget å utvide paraplyen av sanksjoner til å omfatte alle utenlandske statsborgere som driver forretninger med den syriske regjeringen og plasserer dem på potensielle sanksjonsovervåkningslister. Hvis H.R. 3202 passerer kongressen, vil den amerikanske regjeringen være forpliktet til å bruke «hele spekteret av maktinstitusjoner» for å «avskrekke gjenoppbyggingsaktiviteter i alle områder under kontroll av Bashar al-Assad.»

I tillegg vil lovforslaget også kreve at den føderale regjeringen motsetter seg enhver form for normalisering med Syria fra nabolandene og potensielt straffe andre stater – inkludert tilsynelatende amerikanske allierte som De Arabiske Emirater, Bahrain, Jordan og Saudi-Arabia – som forsøker å gjenopprette diplomatiske bånd .

I hovedsak tjener H.R. 3202 til å bekrefte 2019 Caesar Act som har blitt beryktet for sin rolle i å utarme den syriske befolkningen, ødelegge den syriske valutaen, holde 90 % av Syria under fattigdomsgrensen og tvinge millioner av syrere til å sulte.

Som Joshua Landis, en av landets få uavhengige eksperter på Syria, forklarte i sin analyse av lovforslaget, «så lenge den syriske økonomien forblir i ruiner, vil flere flyktninger strømme ut av landet, den illegale narkotikahandelen vil øke, og flere syrere vil slutte seg til radikale grupper.»

Og det er nettopp det Syrian American Council satte seg fore å gjøre med sin kampanje for få igjennom H.R. 3202.

En workshop om hvordan å sulte sivile

I begynnelsen av juli kunngjorde SAC at det åpnet registrering for en workshop kalt «Mobilizing for H.R. 3202: In-District Engagement,» for å trene aktivistspirer i kunsten å presse politikere til å hjelpe til med å sabotere en annen nasjons økonomi.

Naturligvis, da noen av landets mest dedikerte regimeskifte-agenter tilbød sjansen til å se på egenhånd hvordan dødelige sanksjoner kan pålegges en nasjon uten noen reell folkelig støtte, grep jeg sjansen.

Ingen ringere enn Wa’el Alzayat ledet denne Hvordan-Sanksjonere-101-workshopen, en veteran i utenriksdepartementet som stolt tjente «med ære» under liberale intervensjonister som den nåværende USAID-direktøren, Samantha Power, og den tidligere amerikanske ambassadøren i Syria, Robert Ford. Alzayats siste bidrag til syrernes velvære kom i form av en grufull uttalelse i Washington Post som opprinnelig hadde tittelen: «Ikke opphev sanksjonene mot Syria for å hjelpe jordskjelvofre.»

Alzayat er også administrerende direktør for Emgage, en organisasjon finansiert av Open Society Foundation som har som mål å øke amerikansk muslimsk samfunnsengasjement. Organisasjonen og Alzayat var gjenstand for en grundig etterforskning av Electronic Intifada som siste Emgages koblinger til pro-israelske organisasjoner og projeksjonen av amerikansk makt i utlandet, ofte mens de ignorerte den palestinske saken.

Alzayats neokonservative synspunkter ble kanskje tydeligst utkrystallisert i en kronikk fra 2017 for det AIPAC-tilknyttede Washington Institute for Near East Policy, der han presset på for amerikanske militære angrep på Syria, Irak og Iran ved å påkalle en ny masseødeleggelsesvåpen-panikk:

«[Trump]-administrasjonen trenger snarest [sic] en omfattende tilnærming til Iran, sentrert i Syria og Irak, inkludert militære midler, for å gjenopprette regional stabilitet. Ellers vil nye katastrofer, som gir næring til ekstremisme og sannsynligvis nye WMD-programmer, dukke opp.»

Under SAC-workshopen ba Alzayat medlemmene om å presse sine valgte representanter til å støtte lovgivning som er ment å hindre enhver økonomisk oppgang i Syria. Mens H.R.3202 var hovedfokuset, oppfordret Wa’el og andre SAC-ledere deltakerne til å gjøre seg kjent med H.R.590, H.R.4868H.R.4681  – alle lovforslag som direkte eller indirekte retter seg mot Syria, dets økonomi og dets folk.

Workshopen inkluderte til og med et liksom-møte med hypotetiske medlemmer av kongressen som representantene Andy Biggs og Jim McGovern, der SAC-medlemmer ble bedt om å få frem oversikt en gitt lovgivers stemmehistorikk og medlemskap i forskjellige caucuses for å sikre deres støtte til anti-syriske lovgivning.

Workshopens illustrerte intervju-arbeidsark rangerte representanter i henhold til deres posisjon i Syria. Andy Biggs ble rangert som «Anti Syria», mens Jim MCgovern ble rangert som «Nøytral.»

Under workshopen fikk jeg selv se hvordan Anti-Syria-lobbyen fungerer og hvordan den utnytter individuelle ambisjoner, økonomiske interesser og uvitenhet for å drive sin kampanje for knusende sanksjoner.

Workshopen fokuserte på 6 hoved «policy-prioriteringer» angående Syria, en serie selvmotsigende mål som representerer det nye og stadig mer kreative fremstøtet i Washington for å utsette syrere for uendelig økonomisk deprivasjon.

Anti-Syria-lobbyens forvridde prioriteringer

Da sesjonen begynte, ble den nykoloniale karakteren til SACs «politiske prioriteringer» umiddelbart tydelig da Alzayat kunngjorde gruppens første uttalte mål: «gjenopprette amerikansk ledelse» i den suverene staten Syria.

Dynamikken som ble foreslått av de anti-syriske aktivistene fremstod som ufarlig, og gruppen oppfordret medlemmene sine til å oppfordre folkevalgte til å forfølge et «diplomatisk spor» til en politisk løsning og be om at de skulle «arbeide for å formalisere en landsomfattende våpenhvile over hele Syria.»

Men påskuddet om progressivisme forsvant raskt da Alzayat utilsiktet avslørte gruppens faktiske agenda. Hvis de kunne presse amerikanske politikere til å tvinge frem en våpenhvile i Syria, forklarte lobbyisten, ville de være et skritt nærmere sitt endelige mål om å forsøke å «hjelpe» landets nordvestlige og nordøstlige regioner med å «bli uavhengige».

I praksis vil dette bety å konvertere terrororganisasjonen som offentlig beskrev seg som den syriske grenen av Al Qaida frem til 2016 til en nasjonalstat, og permanent overlate de anslagsvis 4 millioner syrere som lever under deres styre til en barbarisk salafist-jihadistisk tolkning av Sharia. 21 år etter president Bushs berømte insistering på at «ingen nasjon kan forhandle med terrorister», har den innflytelsesrike anti-syriske lobbyen tilsynelatende bestemt at vi ikke bare kan forhandle med terroristene, men at vi bør hjelpe dem med å etablere sitt eget kalifat.

Under nåværende forhold ville våpenhvilen foreslått av den tidligere tjenestemannen i utenriksdepartementet lette til rette for flere utfall foretrukket av det amerikanske utenrikspolitiske etablissementet. Selv om et «uavhengig» nordvest-Syria nesten helt sikkert vil fortsette å være et arnested for terroraktivitet, vil det foreslåtte kalifatets handlinger sannsynligvis være målrettet mot områder som holdes av den syriske regjeringen – i det minste til å begynne med.

Og selv om den ville mangle tilgang til vann eller havner, ville opprettelsen av en kurdisk bakdelstat nordøst i Syria oppnå et lignende strategisk mål. I tillegg vil håndheving av våpenhvilen kreve okkupasjon på ubestemt tid av de amerikanske militærstyrkene, som også kan peke på eksistensen av de samme terroristene i Nord-Syria for å rettferdiggjøre sin tilstedeværelse.

Etter å ha skissert planen for Syrias balkanisering, presenterte Syrian American Council et lysbilde (nedenfor) om hvordan man «gjenoppretter amerikansk lederskap» i Syria.

Lobbyens «nøkkelspørsmål» på dette punktet oppfordrer til utnevnelse av en «erfaren Syria-utsending» for å hjelpe «å gjenopplive det politiske sporet.» Gjennom hele workshopen oppfordret Alzayat deltakerne til å henvise eventuelle ytterligere spørsmål og bekymringer som måtte oppstå under disse møtene tilbake til ham og kontoret hans ved ACS – sannsynligvis et ikke så subtilt hint om at Alzayat kan forestille seg seg selv som den perfekte mannen for jobben.

SAC oppfordret også medlemmene sine til å be lovgiverne om en syrisk våpenhvile ledet av «Tyrkia og likesinnede allierte» – et krav som ignorerer Tyrkias rolle i å frata Nord-Syria over 50 % av vannforsyningen, og dens rolle i å kanalisere enorme mengder av jihadister og våpenlager inn i Syria det siste tiåret. Som forvalter av «Jihadi Highway» har den tyrkiske regjeringen tilrettelagt for ankomsten av hundretusenvis av terrorister, som siden 2011 har forsøkt å etablere et brutalt islamsk kalifat i det sekulære Syria, med varierende grad av suksess.

Til tross for den beste innsatsen fra tjenestemenn i utenriksdepartementet som Alzayat, har en spirende tilnærming begynt å finne sted mellom Assad-regjeringen og dens naboer. Selv om forholdet opprinnelig ble brutt midt i den skitne krigen i Syria, har Syria siden gjenopprettet bånd med en rekke medlemmer av den arabiske liga, inkludert De forente arabiske emirater.

H.R. 3202 ble introdusert mot dette bakteppet, der en regional konsensus mot å isolere Syria har begynt å dukke opp. Alzayat hevdet at «regionale forsøk på å normalisere med Assad-regimet skaper en farlig presedens», og instruerte sine tilhengere om å presse politikere til å vedta den såkalte «Assad Anti-Normalization Act», som han bemerker «befester USAs holdning» mot Syrias innsats for å gjenopprette diplomatiske forbindelser med sine naboer.

Politisk prioritet: undergraving av diplomati

Alzayat insisterte på at «Syria aldri kan finne fred eller bli stabilisert med Assad ved makten,» og oppfordret deltakerne til å presse sine folkevalgte til å gjøre alt som står i deres makt for å forhindre internasjonal dialog.

Eksperter utnevnt av FN, Human Rights Watch, og World Food Program har alle entydig uttalt at den amerikanske regjeringens ensidige strenge sanksjonsregime er den primære barrieren for Syrias gjenoppbygging, og den viktigste hindringen for at Damaskus kan oppnå intern stabilitet og lindre fattigdom og sult. Fordi H.R. 3202 ville forlenge disse sanksjonene ytterligere åtte år og implisitt true Syrias naboer som ønsker å samarbeide med Damaskus, er det stadig tydeligere at den reelle trusselen mot regional stabilitet ikke er i Syria, men heller i workshops som dette.

En av «nøkkelspørsmålene» til denne politiske prioriteringen ville ha SAC-medlemmer til å be om at deres representanter stemte for H.R. 4868, også kjent som «Stopp FNs støtte til Assad-loven», som også ble introdusert av representant Joe Wilson. Det foreslåtte lovforslaget forbyr amerikansk finansiering av FN-programmer i Syria med mindre bistandsadministratorer kan bevise overfor det amerikanske utenriksdepartementet at de ikke «direkte gir materiell støtte til Syrias regjering».

Lovverket vil også gi mandat til opprettelsen av «en uavhengig vurderingsmekanisme, hvis programmet involverer kontrakter i territorium kontrollert av Syrias regjering.» Ved å presse på for å plassere tyngende barrierer for den ene internasjonale organisasjonen som holder linjen mot massesult i Syria, forsøker Alzayat å kutte ned den lille hjelpen Syria mottar for å brødfø sine fattige mennesker.

Mens de gjennomgikk dette punktet, ble SAC-medlemmer gjentatte ganger bedt om å fremheve det faktum at 4 millioner mennesker bor nordvest i Syria. På en eller annen måte nevnes ikke det faktum at flertallet av syrere bor i områder som holdes av regjeringen, inkludert de anslagsvis 12 millioner som bor i de store byene Aleppo, Damaskus, Lattakia, Tartus og Homs.

Heller ikke nevnt er de milliarder av utenlandsk bistandsdollar som blir dumpet inn på det eneste stedet på jorden der Al-Qaida (HTS) regjerer: det amerikanske/tyrkiske protektoratet nordvest i Syria.

Den nest siste prioriteringen skissert i SACs workshop sentrerte seg om Captagon, et rusmiddel som først ble introdusert til Syria av jihadister fra Tyrkia. Den utgjør nå en sentral pilar i anti-Syria-lobbyens propagandakampanje.

Utnytte krigshysteri mot narkotikakrig for å oppnå regimeendring

Captagon er blitt beskrevet som «fattigmannskokain» og «jihad-pillen», på grunn av dens utbredte bruk av NATO-støttede opprørere som forsøker å velte den syriske regjeringen. De siste månedene har vestlige medier fokusert på stoffet for ytterligere å svekke omdømmet til Damaskus, og stoler på påstander fra neokonservative tenketanker for å hevde at den syriske regjeringen er dens viktigste produsent.

Captagon er angivelig konsumert over hele den arabiske verden av alle fra velstående eliter til fattige arbeidere som er avhengige av dens stimulerende effekter for å holde seg våken når de skal jobbe doble skift. Og nå driver spredningen av stoffet også den anti-syriske lobbyen.

Mens han utdypet viktigheten av Captagon-spørsmålet, oppfordret Alzayat medlemmene til å selge dette hardt inn til konservative medlemmer av kongressen. Selv om noen republikanske representanter er anti-intervensjonister, forklarte han, er de beinharde mot narkotika og vil derfor støtte H.R.4681 eller «Illicit Captagon Trafficking Suppression Act of 2023» og andre anti-syriske lovforslag, så lenge de blir presentert som en pakkeavtale. Workshopledere veiledet også SAC-medlemmer til å knytte sanksjoner mot Syria til den antatte trusselen om at Captagon strømmer til USA gjennom dens sørlige grense til Mexico.

Å jobbe med USA mens du går inn for syrere: en studie i motsetning

I 1949, bare tre år etter at Syria oppnådde sin uavhengighet fra franskmennene, ble det nye demokratiet underlagt et kupp av den nye verdenshegemonen. Amerikanske interesser ble tilsynelatende truet da Syrias første postkoloniale president, Shukri Al-Quwatli, nølte med å godkjenne en oljerørledningsbane gjennom Syria. Al-Quwatli ble umiddelbart kastet ut av embetet i det som har blitt beskrevet som «en av de første skjulte handlingene som CIA gjennomførte.»

Spol fremover gjennom de mange andre amerikanske intervensjonene i Syrias demokrati, sekularisme og frihet til den skitne krigen i 2011. I løpet av de verste årene med den varme krigen mellom 2012 og 2016, mens Al Qaida og ISIS raste gjennom halve Syria og større byer som f.eks. Aleppo ble beleiret, Jake Sullivan, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren på den tiden, sendte en to-linjers e-post til utenriksminister Hillary Clinton der det stod: «AQ [Al Qaida] er på vår side i Syria. Ellers har ting i grunnen gått som forventet.»

Under CIAs dyreste skjulte handlingskampanje var Al Qaida, ISIS og andre virkelig på amerikansk side da USA oversvømmet Syria med våpen. Til i dag er det uklart hvor mye av den milliarden dollar som ble sendt for å bevæpne såkalte «moderate opprørere» som nådde sitt tiltenkte mål.

USAs engasjement i Syria er imidlertid ikke lenger skjult. Etter at ISIS angrep en buss full av soldater fra den syriske hæren i Deir Ezzor 11. august, anklaget det syriske utenriksdepartementet offisielt det amerikanske militæret for å legge til rette for bakholdet.

Med en mengde nylige israelske luftangrep og terrorangrep over hele landet, topper spenningen seg mellom Syria og dets allierte på den ene siden, og de pro-amerikanske okkupasjonsstyrkene på den andre.

Så når man leser SACs misjonserklæring: «å styrke det syrisk-amerikanske samfunnet til å organisere og gå inn for et fritt, demokratisk, sekulært og pluralistisk Syria gjennom amerikansk støtte», trer tre spørsmål frem i tankene: Kan en organisasjon troverdig hevde å tale for syrere når den er helt avhengig av støtte fra amerikanske milliardærer og den amerikanske regjeringen? Hvorfor virker den organisasjonen så ivrig etter å ofre syriske liv ved å bringe ulmende spenninger i landet til et kokepunkt? Og hvordan tjenes amerikanske interesser ved å oppmuntre jihadister mens de frister til konflikt med mektige allierte i Syria som Russland og Iran?

Jeg hadde ønsket å stille disse spørsmålene direkte til lobbyistene fra Syrian American Council som ledet sanksjonsworkhop’en, men av en eller annen grunn var de ikke interessert i en slik dialog.


Denne artikkelen ble først publisert av The Grayzone.

I crashed an anti-Syria lobby meeting where they pushed for a new Caliphate and more starvation sanctions

Oversatt for steigan.no av Kari Angelique Jaquesson.


Av Hekmat Aboukhater

Hekmat Aboukhater er en syrisk-amerikansk journalist som rapporterer fra Frankrike, USA og Syria. Hekmat er vertskap for WhatTheHekmat-podcasten og Conversations With Dissidents-showet. Følg ham på Twitter på @WhatTheHekmat

Forrige artikkelUavhengig journalistikk skal bort – den er en trussel mot krigs- og kapitalkreftene
Neste artikkelHva var forspillet til den konflikten som førte fram til krigen i Ukraina?
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.