Hvordan Ron DeSantis setter Israel først og angriper ytringsfriheten til amerikanske borgere 

0

Mens han poserer som en forsvarer av ytringsfriheten, har Floridas Ron DeSantis spilt en ledende rolle i Israel-lobbyens korstog for å kriminalisere amerikanske borgere for utøvelse av deres konstitusjonelt beskyttede rett til å boikotte Israel.

Av Alexander Rubinstein.

Florida-guvernør og republikansk presidentkandidat Ron DeSantis, har brukt sin karriere som folkevalgt til å fremme en rekke lover som angriper ytringsfriheten til amerikanske borgere som utøver sin konstitusjonelt beskyttede rett til å boikotte Israel. Et anti-boikott-lovforslag DeSantis kjempet for, forsøkte å sende overtredere til fengsel i 10 år.

Samtidig har guvernøren forsøkt å posisjonere seg som en forkjemper for det første endringstillegget. I løpet av en pressekonferanse i 2022, stod han bak et podium dekorert med setningen «Guvernør DeSantis forsvarer ytringsfriheten». Flankert av medisinsk fagpersonell som bar plakater der det sto «ytringsfrihet, fri stat» og «vitenskap – ikke sensur», fordømte DeSantis sensurregimet som ble opprettet for å håndheve offentlig overholdelse av Covid-19-restriksjoner.

Likevel, når det gjelder å kneble kritikere av hans store økonomiske velgjørere, og begrense amerikanske borgeres rett til å velge hvor og på hva de ikke skal bruke sine hardt opptjente dollar, er DeSantis mer pro-forbud enn pro-Madison*. *(En av USAs grunnlovsfedre, kjent for sin rolle i å utforme og kjempe for Grunnloven i USA. O.a) 

Det siste av DeSantis mange angrep på retten til boikott kom 17. juli, da han sto foran en kristen sionistisk gruppe som støtter Israel på grunnlag av at det er den fremtidige landingsplassen for Messias.

Florida-republikaneren brennmerket seg selv som den «mest pro-israelske guvernøren i USA», og kunngjorde en offisiell etterforskning av et firma innen finansvurdering, Morningstar, på grunn av påstander knyttet til Floridas forbud mot Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) kampanjen.

«I dag er jeg glad for å gjøre kjent, og denne loven trådte i kraft i begynnelsen av juli, jeg er glad for å kunngjøre for alle, at Florida formelt har iverksatt en etterforskning mot Morningstar for brudd på vår anti-BDS-lov. Vi lar dem ikke angripe Israel og slippe unna med det, vi bruker våre verktøy til å slå tilbake», sa DeSantis på en konferanse for Christians United for Israel (CUFI).

Morningstar har vært anklaget av staten Florida for nedgradering av selskaper som er tilknyttet Israel.

Under samme arrangement refererte DeSantis til den okkuperte palestinske Vestbredden med sine bibelske navn, «Judea og Samaria», og insisterte på at det «ikke var okkupert territorium».

Arrangementet fremhevet den lange og besettende kampen DeSantis har ført for å knuse ytringsfriheten og organisasjonsfriheten til amerikanere som støtter oppfordringen fra det palestinske sivilsamfunnet, om å boikotte og selge seg ut av Israel.

Før han tok opp kappen til «America First», som guvernør i Florida og kandidat for den republikanske presidentnominasjonen, var Ron DeSantis en av Kongressens anførere for en utenlandsk apartheidstat, som søker å knuse rettighetene til amerikanske statsborgere, nedfelt i det første endringstillegget.

Og mens han posisjonerer seg som en sterk motstander av innvandring, besatt av å gjøre USAs sørlige grense med Mexico hardere, har DeSantis kontinuerlig insistert på at Israel har rett til å forbli en grenseløs, stadig ekspanderende enhet, og tilrane seg så mye territorium det klarer fra en statsløs palestinsk befolkning.

Hvis DeSantis får det som han vil, kan amerikanere som er uenige med Israels apartheidregime og faktisk forsøker å gjøre noe med det, risikerer opptil ti års fengsel.

Teksten til den DeSantis-sponsede Export Administration Anti-Discrimination Act, som anbefaler 10 års fengsel for Israel-boikottere

DeSantis allierer seg med predikant som er tilhenger av Dommedag, som oppfordrer til krig mot Iran og sier Hitler var «halvt jødisk»

CUFI-organisasjonen som var vertskap for kunngjøringen om DeSantis anti-BDS-angrep, ble grunnlagt av Pastor John Hagee, en Texasbasert tilhenger av dommedag og helbredelse gjennom tro, som har hevdet at Antikrist er homofil, har «voldsomme trekk» og er «delvis jødisk … som Adolf Hitler var.»

CUFI har blitt finansiert av Concert, et «allmennyttig selskap» brukt som en hvitvaskingsfront for det israelske departementet for strategiske saker, for å hjelpe pro-israelske pressgrupper i USA med å omgå FARA-lover (Foreign Agent Registration Act).

På den kristen-sionistiske gruppens konferanse lovet DeSantis at det ville være en «ny sheriff i byen» etter at han kom inn i Det ovale kontor, og han ville umiddelbart gå for å kutte finansiering fra «FN-enheter som retter seg mot Israel.» Løftet var et ekko av anti-FN «Fremme likestilling og ansvarlighet ved FN-loven fra 2017«, som DeSantis co-sponset som medlem av Kongressen.

DeSantis i Jerusalem

Mens Florida hadde en anti-BDS-lov da DeSantis tiltrådte, utvidet han loven i mai på basis av å slå ned på «woke» forretningspraksis.

I mars i år, tok han turen til Jerusalem, det har blitt et overgangs-ritual for presidentkandidater. Der møtte han statsminister Benjamin Netanyahu, som hyllet ham som en «venn av Israel», og kommenterte: «Vi snakket om Iran. Vi snakket om Israel-USA relasjoner.» DeSantis gjengjeldte de israelske statsministrenes uttalelser og kalte ham en «god venn av Florida».

Etter å ha holdt en hovedtale på Jerusalems Museum of Tolerance, som er bygget på en historisk viktig muslimsk kirkegård, signerte DeSantis et lovforslag som omdefinerer en rekke handlinger til antisemittisk hatkriminalitet. På en glitrende middag etter arrangementet sto DeSantis og pludret med Miriam Adelson, enken etter avdøde Likudnik mega-donor og CIA-agent, Sheldon Adelson.

Ikke overraskende har DeSantis stolt tungt på Israels lobbyens givere som Adelson, for å fremme sin politiske karriere.

I utenrikskomiteen ble DeSantis’ sete kontrollert av Israel-lobbyen

DeSantis introduserte Export Administration Anti-Discrimination Act i 2018, i et forsøk på å bøtelegge og fengsle amerikanske borgere i opptil 10 år for å engasjere seg i boikott av Israel, eller for å gi informasjon brukt i en boikott. Kort tid etter at han tiltrådte som Floridas guvernør, forsøkte han å sanksjonere Airbnb fordi de nektet å føre opp eiendommer på den ulovlig okkuperte Vestbredden.

Palestinian Accountability Act som DeSantis sponset i 2013, benektet helt eksistensen av Palestina, og forbød ethvert «amerikansk regjeringsdokument fra å referere til områdene kontrollert av de palestinske myndighetene» som Palestina, inntil utenriksministeren bekrefter at de palestinske myndighetene har «opphørt å delta i noen boikott av Israel», blant seks andre bestemmelser.

I 2015 var DeSantis med på å stille lovforslaget USA-Israel Trade and Commercial Enhancement Act, som søkte å erklære at «de viktigste amerikanske målene med forhandlinger om handelsavtaler med utlandet» inkluderer å forhindre «politisk motiverte handlinger for å boikotte, selge seg ut av eller sanksjonere Israel». Lovforslaget påla også presidenten å utstede årlige rapporter til Kongressen om BDS.

Senere samme år var DeSantis med å stille lovforslaget om Boycott Our Enemies not Israel Act, som gikk ut på å kreve bekreftelse fra mulige amerikanske regjerings-kontraktører, at de ikke boikotter Israel eller israelske selskaper.

DeSantis er også oppført som med-sponsor av Israel Anti-Boycott Act fra 2017, som forsøkte å endre Export Administration Act fra 1979, for å «erklære at det skal være amerikansk politikk å motsette seg» boikott mot Israel.

Senere i 2017 signerte DeSantis på en lov om å holde tilbake midler fra tre FN-organer, inkludert kontoret til høykommissæren for menneske-rettigheter, inntil utenriksdepartementet bekrefter at de har tatt avstand fra «anti-israelsk» retorikk.

Bare måneder før han trakk seg fra Kongressen for å konsentrere seg om sin guvernørkampanje, sponset DeSantis Export Administration Anti-Discrimination Act, som forbyr «boikott av land som er vennlige mot USA» og pålegger «en straff for en forsettlig eller bevisst overtredelse av et slikt forbud». Mens lovforslaget forsøkte å forby boikott mot et bredt definert sett av land, var Israel det eneste landet som ble navngitt. Lovforslaget bemerket at det handles for mer enn 45 milliarder dollar i varer og tjenester mellom USA og Israel årlig, og at USA finansierer Israel i størrelsesorden 10 milliarder dollar hvert år.

The Export Administration Anti-Discrimination Act og Palestinian Accountability Act er de eneste lovforslagene DeSantis stilte mens han var medlem av utenrikskomiteen i Representantenes hus.

Flere lovforslag stilt eller stilt i samarbeid med DeSantis, foreslår straffer for amerikanere som er involvert i boikott av Israel, på opptil 10 års fengsel og så mye som en million dollar i bøter. Bare å gi informasjon som kan brukes til å fremme en boikott, kvalifiserer som en handling som kan sende amerikanere i fengsel under et DeSantis-juridisk regime.


Alexander Rubinstein.

Alex Rubinstein er en uavhengig reporter på Substack. Du kan abonnere for å få gratis artikler fra ham levert til innboksen din her. Hvis du vil støtte journalistikken hans, som aldri blir satt bak en betalingsmur, kan du gi en engangsdonasjon til ham gjennom PayPal her eller opprettholde rapporteringen hans gjennom Patreon her.


Denne artikkelen ble først publisert av The Grayzone:

How Ron Desantis puts Israel first and assaults the speech rights of American citizens

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelNiger er det fjerde landet i Sahel som opplever et anti-vestlig kupp
Neste artikkelKan flere våpen skape fred i Ukraina?
Alex Rubinstein er en uavhengig reporter på Substack.