Den store konspirasjonsjakten

0

I dette leserinnlegget tar filosof og forfatter Trond Skaftnesmo opp en artikkel fra magasinet Samtiden av Frode Barkved. Signerte leserinnlegg står alltid for forfatterens regning. Hvis Frode Barkved skulle ønske å gi et tilsvar, er han naturligvis hjertelig velkommen hos oss.

– Red.


Den store konspirasjonsjakten

– Ad Frode Barkveds Samtiden-artikkel, Antroposofi og konspirasjonstenkning –

Av Trond Skaftnesmo.

I sin Samtiden-artikkel 3. august 2023[1], hevder Frode Barkved at det er «mulig å støtte deler av Steiners antroposofi» uten å omsette det til konspirasjonstenkning. Dessverre har han ikke nevnt hvilke deler det gjelder. Så hvis han ikke skynder seg og får publisert listen over de konspi-sikre emnene, er jeg redd for at hele dødsboet vil havne på søppelfyllingen.[2]

Ør i hodet

Like etter at den kom ut, spurte jeg en som bekymrer seg for antroposofiens gode navn og rykte hva han mente om Barkveds artikkel. Jeg ville vite om han var fornøyd med den opprydningen i det antroposofiske dødsboet, som nå var foretatt i Samtiden. Da han omsider hadde rukket å lese den lange artikkelen, meldte han tilbake at han var «svimmel» etter lesningen og han mente videre at det var «et imponerende arbeid, og han fikk det jo inn i Samtiden».

Ut fra de ordvekslinger om saken jeg har sett på Facen, er det tydelig at flere er blitt svimle etter å ha lest denne artikkelen. Og er du først blitt ør i hodet, er det som kjent vanskelig å tenke og bedømme ting klart. For eksempel kan det synes storartet at «noen av våre» endelig har sluppet inn i de fine salongene, inntil du begynner å tenke nærmere over hvordan det kunne skje. For her gjelder det ikke et «kom som du er». Nei, aller først må du tørke av deg så grundig på beina, at du ikke drar med deg noe antroposofi-møkk inn på teppene. Som en steinerskolelærer og antroposofi-forakter nylig fortalte oss, snakker vi her om lukten av død hund.[3] Dernest må du – helst i første setning – gi et tydelig signal om at du hører til blant de rene, de som ikke lukter. Men alt dette har Barkved forlengst funnet ut av på egen hånd, så det er ikke for ham jeg skriver dette. Jeg skriver det for alle dem som svimler av hans artikkel og lignende installasjoner innenfor den nye kunstsjangeren; jakten på konspirasjonstenkerne.

I forrige konspi-runde, i Klassekampen 9. februar 2022, gjorde Barkved det klart i første setning at han hadde tatt sine tre doser.[4] Og simsalabim åpnet dørene seg! I sin Samtiden-artikkel begynner han straks å sette økenavn på ting som også de salongfähige forakter. Ja, han lager til og med nye økenavn (det liker de!) som «antroposofisk konspirasjonisme» og hvordan «Steiners esoteriske utlegninger kan generere konspirasjonisme» (noen som ble svimle nå?), slik at alle skjønner at de som er påført disse merkelappene kan gå rett i søpla sammen med sin «antroposofi». Men etter å ha slengt ut disse saftige kjøttstykkene, som dekker Steiners esoteriske og apokalyptiske «utlegninger», står det altså igjen noen «deler» som Barkved vil beholde. Dét er åpenbart ikke noe problem for Samtiden, som allerede er godmette og fornøyde. Og imens er folk blitt så ør i hodet etter all siteringen av halvkvedete viser og tankebrokker, av det jevne drysset av nyord og økenavn som konspiritualitet, konspirasjonisme og det som verre er, at de ikke lenger kan tenke klart.

Hva skal vi med uvenner når vi har slike venner iblant oss?

Å sparke nedover

I sin kommentar til Barkveds artikkel, tar Gottfried S. Fjeldså[5] utgangspunkt i en velvillig feillesning av Barkveds åpningsord, der det i første setning står: «Konspirasjonstenkning kan genereres ut fra Rudolf Steiners antroposofi og kritikken etter pandemien har relevans.»

Uttrykket ’kritikken etter pandemien’ kunne, velvillig lest, gå på kritikken av pandemihåndteringen, en kritikk som også flere antroposofer har stått for. Det er en naturlig lesning med tanke på den enorme maktforskjellen mellom kritikerne og dem kritikken var rettet imot. De siste var de som påførte oss all galskapen – fra reise- og besøksforbud, til hilse- og klemmeforbud (2 års fengsel for dette i Haugesund!), hytteforbud og masketvang, osv. Kritikerne av denne galskapen ble – foruten alt dette – også utsatt for offentlig mobbing og hån, sensur og trusler om yrkesforbud.

Men nei, Barkved retter ikke skytset sitt oppover, mot makten og dens tjenere, for alt i første avsnitt er det Jan-Erik Ebbestad Hansen og brødrene Bjart og Sven Holtsmark som får kreditt for å ha kommet med kritikk som ’har relevans’. Dette er folk som aldri sparker oppover mot makten. Det som forener dem er et hat mot ’konspiratoriske antroposofer’.

Barkved stiller seg slik side om side med alle som gjennom pandemien har slengt dritt om ’antivaksere’ og ’konspirasjonstenkere’ og helst så at de ikke bare mistet munn og mæle (ta fra dem mikrofonen!), men også jobb og utgangsrett. Og med stor kløkt har han funnet på nye og akademisk klingende økenavn. Dette er et drøyt stykke fra Barkveds tilsynelatende ydmyke bekymring i Klassekampen for halvannet år siden, der det var en annen «senvirkning» han fryktet mer enn den han fikk av viruset (etter tre doser), nemlig: «Hva det på sikt vil føre til at det nå er blitt comme il faut [korrekt] å fordele skyld og sette uvaksinerte i en kollektiv, mental gapestokk. […] tendensen til å forenkle det kompliserte, med påfølgende stigmatisering av mennesker.»

Det er mulig Barkved ikke vil vedgå at montasjer som antroposofisk orientert konspirasjonisme, magi og pseudovitenskap, nyord som konspiritualitet og konspirasjonsnarrativ, innebærer et stigma eller ’å forenkle det kompliserte’. Men dette er faktisk stigmatiserende forenklinger. Det er forenklinger, fordi innsikt erstattes med et ord eller en ordmontasje. Innsikt kan du nemlig ikke få uten å bruke logikkempirien, dvs. data. Og er det noe Barkved og hans likesinnede unngår, så er det nettopp det.

Stigmatiserende er disse nyordene selvsagt innenfor det akademiske miljøet. Tror du meg ikke, så kan du jo forsøke å søke deg en akademisk jobb, med en plakat om halsen, der det står at du driver med magi og pseudovitenskap, konspiritualitet og lignende. Plakaten er bare ett google-søk unna.

Konspiritualitet og konspirasjon

I en tidligere gjennomgang av nyordet konspiritualitet, viste jeg til at det bare er ordet som er nytt. Fenomenet er like gammelt som all religion.[6] Det er derfor villedende å fremstille dette som noe nytt og farlig, som vi nå må passe oss for. Med mindre en da vil argumentere for at all religion er farlig. Det kan en godt forsøke seg på. Men da må alle Barkveder og Ebbestad Hansener og Holtsmarker komme ut i åpent lende og gjøre nettopp det.

Siden Barkved åpenbart ikke har forstått mine «utlegninger» om dette, må jeg ta det på nytt. Nå med noen mindre skjeer. En konspirasjon er som kjent en hemmelig sammensvergelse, som regel negativt oppfattet, altså at to eller flere er blitt enige om å gjøre noe kriminelt eller ondsinnet. Spiritualisme må her forstås som en samlebetegnelse for alle åndelige og religiøse tradisjoner, som anerkjenner eksistensen av en åndelig verden, med åndelige vesener, gode som onde. Ja, det finnes en ateistisk variant av buddhismen. Men Buddha selv ble, som kjent, fristet av demonen Mara. Så vi må nok også inkludere buddhismen her, i alle fall den folkelige.

Altså: Alle religioner vi kjenner til er konspirituelle, med mindre vi vil benekte a) at de er spirituelle og/eller b) at onde åndsvesener (ifølge deres overbevisning) samarbeider ’bak vår rygg’ om å lure oss i sitt nett. Les Lukas 8. 26-39 om du vil ha Jesu syn – og da også det klassiske kristne synet – på dette.

Og hva angår ordet konspirasjonsteori, så har jeg sagt det som trengs å sies om dette ordet i artikkelen Det magiske ordet som struper debatten.[7] Det å erstatte argumenter (logikk og fakta) med name-calling, er en uskikk som nå også har bredt seg inn i akademiske kretser. Den blir ikke bedre av den grunn. For som det ofte er blitt slått fast, er det med k-teorier som med alle andre teorier – de kan være sanne eller usanne. Og bare fakta kan avgjøre forskjellen.

Har empirien relevans?

Men Barkved interesserer seg påfallende lite for fakta. Når han finner påstanden om at Bill Gates ’kjøper seg makt og innflytelse over WHO’ i min artikkel Koronakrisen og den globale politistaten[8], er han ikke interessert i å drøfte de fakta påstanden bygger på, som f.eks. dette:

WHO er ikke, som en kunne tro, fullfinansiert av FNs medlemsland. WHO har stadig mer åpnet opp for private bidragsytere. Den største blant dem er Bill & Melinda Gates Foundation, som nå yter et større bidrag enn noe land bortsett fra USA. For året 2016-17 var ytelsen på rundt 600 millioner USD. Det holdt til en andreplass, med god margin til UK på tredjeplass. Når vi så også finner GAVI på fjerdeplass, med et bidrag på ca. 250 millioner USD, kan vi trygt slå fast at WHO har gjort seg avhengig av Bill Gates for sin fortsatte drift.[9]

Hvis Barkved mener at noen av disse fakta ikke stemmer, ville det være interessant å få vite det. Eller kanskje han mener at det ikke er noe problem at Gates kjøper seg makt og innflytelse over WHO, fordi han er en snill mann som bare vil alle vel? I så fall kunne vi også ha diskutert det og vurdert det faktum at Gates er en storinvestor i vaksineindustrien og selv har bekreftet at dette er hans beste investering noensinne.[10] Har det noen betydning? Betyr fakta overhodet noe, når man i stedet – uten noen form for argumentasjon eller kunnskap om saken – kan komme seg unna med en nedsettende betegnelse? («Sentralt plassert i konspirasjonsnarrativet sto altså Gates som ’kjøper seg makt og innflytelse i WHO’»osv.) Er det å bruke økenavn som argument, nå blitt en akseptert akademisk praksis? Det synes i hvert fall å være slik i Samtiden. Men det er og blir et lavmål av intellektuell latskap og har ingenting i en saklig debatt å gjøre.

Det er ikke bare i det nevnte tilfellet, om Gates’ nakketak på WHO, at Barkved ignorerer relevante fakta. Han ignorerer alt som kritikerne av myndighetenes pandemi-håndtering har å anføre av fakta og argumenter. At mange av disse kritikerne er toppfolk innenfor sine fagfelt, spiller ingen rolle; alle avspises med distanserte karakteriseringer og ordmontasjer. Ingen fakta er tilbakevist, ingen argumenter er drøftet og ingen er presentert. Økt overdødelighet i etterkant av vaksinekampanjen? – Har ikke sett noe om det i VG. Turbokreft? – Ikke nevnt på Dagsrevyen. En eksplosjon av spontanaborter og dødfødsler fra 2021? – Har det stått på steigan.no? Ja da er det ikke noe å bry seg om … bare konspirasjonsteorier alt som står der. Slik kan en beskytte seg mot ubehagelige sannheter.

Trond Skaftnesmo – naturforvalter og filosof, medlem av Libras redaksjon 2007-2022.

Sluttnoter


[1] https://samtiden.no/samfunn-synspunkt/2023/antroposofi-og-konspirasjonstenkning

[2] En kortere versjon av denne artikkelen sto på steigan.no tirsdag 29. august 2023.

[3] Steingrimur Njálsson: https://klassekampen.no/utgave/2022-02-23/debatt-rusk-i-rorsla – Steingrimur mente antroposofene var ”rusk i rørsla” (Steinerskolen) og innledet slik: ‘Takk til Bjart J. Holtsmark og Sven G. Holtsmark for at de i sin kronikk (Klassekampen 21. februar) gjør offentligheten oppmerksom på konspirasjonsteorier og vaksinemotstand. Tvilsomme påstander, som filosof og antroposof Skaftnesmo har framsatt, bør imøtegås.’ – Njálssons kred til Holtsmarkene overgås av Barkved, som også føyer antroposof-hateren Jan-Erik Ebbestad Hansen til listen over de som skal ha kred for å komme med ‘relevant’ kritikk.

[4] https://klassekampen.no/utgave/2022-02-09/forenklinger – Innlegget begynner slik: En drøy måned etter at jeg hadde tatt tredje vaksinedose, fikk jeg covid-19.

[5] https://fjeldsaa.wordpress.com/2023/08/17/apen-kommentar-til-frode/

[6] Se Tidsskriftet Cogito, nr. 1-2022: Holtsmarkenes krig – en oppsummering. Trond Skaftnesmo. https://www.forumcogito.no/cogito-1-2022/ – samt kap. 7. i boken Dragestrid. Paradigmeskifte forlag (2022).

[7] https://www.nytid.no/magiske-ordet-struper-debatten/

[8] Skaftnesmo, Trond, Koronakrisen og den globale politistaten, Libra 2/2022, 70-85.

[9] https://www.who.int/images/default-source/infographics/budget/top-20.jpg

[10] Bill Gates: This was my ‘best investment’: https://twitter.com/CNBC/status/1089268993670725633


Trond Skaftnesmo.

Trond Skaftnesmo er en norsk skribent, filosof og antroposof. Han er utdannet naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og tok hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Forrige artikkelDen første jernbanelasten fra Russland til Saudi-Arabia via Iran
Neste artikkelZelensky skjønner ikke Afrika heller – ber Frankrike om å motvirke Russland for seg
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.