Yellens besøk i Kina har mislykkes

0
The Great Wall of China.

Av Moon of Alabama, 10. juli 2023.

USAs finansminister Janet L. Yellen besøkte Kina. Der forsøkte hun å presse verdens største økonomi i flere saker.

Yellen, i Beijing, kritiserer Kinas behandling av amerikanske selskaper – NY Times, 7. juli 2023

Yellen oppfordrer Kina til å øke investeringene i klimafinansiering – NY Times, July 7, 2023

USA øker presset på Kina for å bekjempe den globale fentanylkrisen – NY Times, July 7, 2023

Ingen av disse punktene er i Kinas interesse. I USA blir kinesiske selskaper behandlet dårlig. USA-finansierte klimainvesteringer i utlandet, som er små, kommer vanligvis med ytterligere ekstraordinære krav som gagner giverlandet i stedet for mottakeren. Kina gjør dette annerledes. Fentanyl er ikke et globalt problem, snarere et spesifikt problem i USA, hvis årsaker er generelle sosiale problemer som Kina og andre har unngått å få.

(Fentanyl er et syntetisk opioid som kan brukes til smertelindring i helsestellet. Effekten til fentanyl ligner på den til heroin, men noen av de ulike typer fentanyl kan være hundre ganger sterkere enn morfin for hver vektenhet, avhengig av nøyaktig sammensetting. Wikipedia…)

Det siste kravet Yellen stilte var enda mer vanvittig. Hun oppfordret til en fullstendig reversering av Kinas politikk overfor nyliberal politikk:

«Jeg presset dem på våre bekymringer om Kinas urettferdige økonomiske praksis,» sa Yellen, med henvisning til barrierer for tilgang for utenlandske selskaper og immaterielle problemer. Hun la til at et mer markedsorientert system i Kina «ikke bare ville være i USAs og andre lands interesse. Det ville også være bedre for den kinesiske økonomien.»

Ville Kina vært der det er i dag, hvis det hadde privatisert sitt banksystem og statseide bedrifter? Ville Kina vært rikere hvis de hadde tillatt amerikanske gribbefond å kjøpe opp og slå kinesiske selskaper konkurs? Ville landet ha klart å løfte 800 millioner av sine innbyggere ut av fattigdom hvis Kina hadde fulgt de økonomiske rådene fra USA, IMF eller Verdensbanken?

Svaret på disse spørsmålene er selvfølgelig et ettertrykkelig «nei».

Hvorfor Yellen tror hun kan imponere Kina med råd om et «mer markedsorientert system», selv når USA blokkerer kinesiske investeringer, sanksjonerer kinesiske selskaper og begrenser salg av visse produkter til Kina, er hinsides meg.

Yellens besøk førte ikke til noe. Hun hadde noen samtaler med kinesiske tjenestemenn, men oppnådde ingenting. Hun foreleste og stilte krav som ingen i Kina vil være villige til å oppfylle.

Det kinesiske laget virker ikke imponert over prestasjonen hennes:

«Yellen nevnte flere ganger at USA søker sunn konkurranse med Kina i stedet for en «vinneren-tar-alt»-tilnærming. Selv om dette kan høres bra ut, ligger nøkkelen i hvordan vi definerer «sunn konkurranse». Er det en amerikansk stil, der USAs geopolitiske appetitt er tilfredsstilt mens Kina samarbeider betingelsesløst? Eller er det basert på gjensidig respekt, fredelig sameksistens og vinn-vinn-samarbeid? Den grunnleggende årsaken til utfordringene i forholdet mellom Kina og USA ligger i Washingtons dårlige oppfatning av Kina. Med mindre spørsmålet om den «første knappen» blir reist, uansett hvor fantastiske ideene og ønskene kan være, vil de ikke forbli annet enn luftslott.»

Med mindre USA aksepterer Kina som en likeverdig partner, vil forholdet mellom landene ikke bli bedre. USA kan bare vokse sammen med Kina når de aksepterer at Kina er annerledes enn USA, og at Kina har sin egen vei til videre utvikling.

Og siden dagens dominerende posisjon [i USA] ikke er annerledes, er en ytterligere forverring av forholdene, i stor grad til skade for USA, den mest sannsynlige utsikten.


Denne artikkelen ble publisert av Moon of Alabama:

Yellen’s Visit To China Has Failed

Oversatt av Bertil Carlman.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelMot Den nye verden
Neste artikkelFrankrike blokkerer NATO-planer for Japan
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.