Vaksineforsker Birger Sørensen: – Et eksperimentelt genprodukt

0
Vaksineforsker Birger Sørensen
Av Julia Schreiner Benito.

– Dette er ikke en vaksine som skaper immunsvar, det er kroppen selv som produserer et genprodukt som genererer et immunsvar. Men det kan også levere en hel del andre ting.  

Birger Sørensen er vaksineforsker og styreleder i vaksineselskapet Immunor. SARS-viruset er blant hans spesialfelt tilbake til 2003. Sørensen er blant dem som kan mest om oppbyggingen av SARSCov2 i Norge, særlig ble hans publikasjon i Quarterly Review of Biophysics, Cambridge Press (2020) lest av flere enn 260.000.

Sørensen har i tillegg mer enn 30 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte vitenskaplige journaler. Han har lang erfaring fra bakgrunnsforskning innen gensekvenser og på proteiner som finnes inni og utenpå virus. I tillegg har han hatt øverste ansvar for flere vaksinestudier i Norge og internasjonalt.

Virusets opprinnelse

Du husker ham kanskje best som forskeren som møtte en vegg av kritikk da han i 2020 ble sitert på at han tvilte på at virusets opprinnelse var flaggermus eller pangolin.
– Når vi teknisk beskriver viruset, så ser vi at det ikke har blitt til ved naturlig utvikling, sa han i 2020.
– Diskusjonen endte i en useriøs diskusjon om konspirasjon, ikke om viruset. Nå har amerikanske og indirekte kinesiske myndigheter akseptert at min tolkning var riktig, sier han til Hemali.

(Pangoliner kalles også skjelldyr. Fordi pangolinens kropp er dekket med harde skjell, tenker mange på den som en reptil – men den er faktisk et pattedyr. Det finnes åtte ulike pangolinarter, fire i Afrika og fire i Asia. Alle artene er truet og varierer fra sårbar til kritisk truet på den globale rødlista. Red.)

Produktet kan gå til et hvilket som helst organ, inklusiv hjernen og hjertet, og det varierer hvor lenge det forblir der.

– Et genprodukt, beskriver Sørensen

Sørensen kaller ikke mRNA-produktet for vaksine.
– Jeg beskriver det som et produkt med immunmodelererende effekt. Vi vet nå at det fordeler seg i kroppen på en uvanlig måte. Det distribueres i hele kroppen, til forskjell fra normale vaksiner som i hovedsak dreneres til nærmeste lymfeknute.
– Produktet går ikke bare til lymfene, men følger også blodårene og slik at spikeprotein kan  produseres i celleveggen til blodårene som skal forsyne organene i kroppen med oksygen , inklusiv hjernen og hjertet, og det varierer hvor lenge det forblir der. Fra dager til måneder. Genproduktet (spikeproteinet) havner i vev på plasser der det ikke skulle være.

Tvangsvaksinering er en reell problemstilling.

Sørensen mener at myndighetene og media har sviktet.
– Myndighetene sørget ikke for at en «medisinsk revisor» vurderte dataene etter at massevaksineringen startet. Slik hoppet de bukk over reglene.

– Det er ellers uhørt at et firma lanserer et nytt prinsipp for vaksinering og en ny vaksine ikke blir pålagt av myndighetene å bruke en medisinsk revisor til å følge opp. I det minste alle sykehusinnleggelser og dødsfall minst 1 år etter siste vaksinedose.

– I stedet velger myndighetene selv å påta seg ansvaret for dette. Om et medisinsk revisorselskap hadde blitt benyttet, ville vi følt oss mye tryggere på kvaliteten til datagrunnlag for sikkerhet. Legemiddelverket har normalt revisjonsansvar på data som leveres av slike medisinske revisorselskaper, men for Covid-19 påtok de seg rollen som både godkjenner og som revisor av data som ble rapportert på pasienter etter at massevaksineringen startet.
– I mine øyne står dette både etisk og habilitetsmessig til stryk. Det burde granskes hvorfor man valgte å avvike fra gjeldende praksis og regelverk og hvordan dette i det hele tatt kunne skje. .
– Og media har sviktet ved at det ikke er stilt kritiske spørsmål til produktet eller til oppfølgingen av massevaksineringen.

Hør Birger Sørensen i Hemalipodden om:

 • Myndighetene må ha visst at de færreste har risiko ved covid-19-sykdom spesielt for Omikon (2,3)
 • FHIs forskere har ikke frihet til å kritisere.
 • mRNA er et eksperimentelt genprodukt som ikke bare går til lymfekjertlene, men følger også blodstrømmen rundt i kroppen.
  – Vi vet ikke om, og i så fall hvilken, effekt produktet har på ufødte barn eller på fertilitet.
 • Forskning av høy standard med kritiske funn av mRNA-produktet toner ned betydningen av resultatene ellers blir de ikke publisert.
 • Data om bivirkninger forsvinner på grunn av kriteriene for rapportering.
 • Gjentatte doser av mRNA gir overproduksjon av immunoglobulin klasse IgG4, (4) som kan skape immuntoleranse som svekker generell beskyttelse . Én konsekvens er at antistoffer som beskytter mot sykdom hindres i å «gjøre jobben sin».
  – Det kan gi autoimmune sykdommer som psoriasis og leddgikt.
 • Forundret over stillheten fra fagfolk, særlig for gjentatte vaksineringer.
 • Tvangsvaksinering er en reell problemstilling.

Hemalipodden

Vaksineforsker Birger Sørensen

Referanser

1 Biovacc-19: A Candidate Vaccine for Covid-19 (SARS-CoV-2) Developed from Analysis of its General Method of Action for Infectivity | QRB Discovery | Cambridge Core

2 Characteristics and Outcomes of Hospitalized Patients in South Africa During the COVID-19 Omicron Wave Compared With Previous Waves | Coronavirus (COVID-19) | JAMA | JAMA Network

3 Cryo-EM structure of a SARS-CoV-2 omicron spike protein ectodomain | Nature Communications

4 Vaccines | Free Full-Text | IgG4 Antibodies Induced by Repeated Vaccination May Generate Immune Tolerance to the SARS-CoV-2 Spike Protein (mdpi.com)

Forrige artikkelNew York Times publiserer detaljer om USAs høyteknologikrig mot Kina
Neste artikkelUSAs bevæpning av Taiwan er en vanvittig provokasjon mot Kina!