Tvangsinnlagt på grunn av Facebook-innlegg?

0
Dette er profilbildet til Trond Harald Haaland på Facebook. Bildet er av George R. R. Martin. Foto: Henry Söderlund /Wikimedia. Public domain. CC 4.0

Vi har fått melding om at Stavangermannen Trond Harald Haaland er blitt tvangsinnlagt etter lov om psykisk helsevern. Haaland har vært en aktiv kritiker av norsk helsevesen i forbindelse med lockdownpolitikken og de mer eller mindre obligatoriske vaksinene som er tvunget på oss de siste par årene.

Meldinga om at Haaland er tvangsinnlagt begynte å svirre på Facebook 21. juli og det ble hevdet at han var innlagt på grunn av et innlegg han hadde skrevet nettopp på Facebook.

Advokat Barbro Paulsen.

Haaland har advokat Barbro Paulsen til å representere seg og hun kan bekrefte det faktiske forholdet. Haaland er tvangsinnlagt etter lov om psykisk helsevern § 3-2 (tvungen observasjon).

Loven sier at

Forutsetningene for tvangsinnleggelse er at pasienten har, eller at man mistenker at pasienten med overveiende sannsynlighet har, en alvorlig sinnslidelse og

det er forsøkt å få til frivillig behandling, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.

pasienten mangler samtykkekompetanse. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for pasientens eget liv eller andres liv og helse.

innleggelse er nødvendig for å hindre at pasienten på grunn av sinnslidelsen enten

får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller at det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær fremtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller

utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.

Advokat Paulsen har ikke fått oversendt sakens dokumenter som har blitt etterspurt allerede den 19.07. Hun har heller ikke blitt forelagt hvilken begrunnelse som ligger til grunn for innleggelsen av Haaland og hun har videre fått beskjed fra sykehuset om at bekymringsmeldingen er anonym, noe som er svært uvanlig. Terskelen for tvangsinnleggelse er etter loven svært høy, og hun kan ikke se argumenter som er gode nok i henhold til loven for å kunne gjennomføre en tvangsinnleggelse i denne saken. Etter innleggelsen har en kvinnelig lege føyd til at innleggelsen også gjelder lov om psykisk helsevern § 3-3. Denne legen har ikke møtt pasienten og advokat Paulsen sier at begrunnelsen hun har fått over telefon framstår som svært vag og svakt begrunnet.

På Facebook hevdes det at Haaland skal ha brukt betegnelsen «massemord» om dødsfallene som skyldes vaksinen. Dette har vi foreløpig ikke fått bekreftet, men vi aner allerede en rettslig og helsemessig skandale.

Hvis vi et øyeblikk forutsetter at dette er tilfelle, nærmer vi oss en situasjon der sosiale medier, som jo er kontrollert av de rikeste og mektigste menneskene i verden i samarbeid med vestlige etterretningstjenester, kan spille vegg med helsevesenet om å få tvangsinnlagt brysomme kritikere.

Vi tar ikke stilling til dette foreløpig, siden vi ennå ikke har alle de nødvendige dokumentene i saka.

Men å bli tvangsinnlagt på et syltynt grunnlag er alvorlig nok til at vi vil følge opp for å få klarlagt om det her foreligger et formidabelt juridisk overgrep.

Venner av Haaland poster på Facebook-profilen hans her.

Forrige artikkelDe rikeste av de rike profiterer på USAs imperialisme
Neste artikkelNår begynte venstresida å blindt følge herskerklassens agenda?