Studie: mRNA COVID-19-vaksiner bør merkes som genterapiprodukter

0

Nå som «pandemien» er over, oppfordrer forskere reguleringsorganer til å vurdere sikkerhetsproblemene knyttet til rask godkjenning av COVID-19-vaksiner – og å klassifisere messenger RNA (mRNA)-vaksiner som genterapiprodukter (GTP) for å forhindre at farmasøytiske selskaper omgår regulatoriske standarder.

Dette skriver The Epoch Times som har studert en fagfellevurdert artikkel som ble publisert i International Journal of Molecular Sciences 22. juni 2023. Ifølge den er COVID-19 mRNA-vaksiner, etter modus og virkning, å regne som genterapiprodukter og bør overholde forskjellige regulatoriske standarder. Likevel har amerikanske og europeiske reguleringsorganer ikke klassifisert COVID-19 mRNA-vaksiner som genterapiprodukter, noe som har tillatt dem å bli regulert som vaksiner mot infeksjonssykdommer i stedet for å bli utsatt for den strengere reguleringen som gjelder for genterapi.

Vaksiner med mRNA-teknologi er genterapier

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) definerer for tida en «vaksine» som et preparat som brukes til å stimulere kroppens immunrespons mot sykdommer. Byråets definisjon ble imidlertid endret i 2021 av bekymring for at den ikke gjaldt COVID-19-vaksiner.

En vaksine må inneholde et antigen for å utløse kroppens naturlige immunrespons. Pfizer og Modernas mRNA-vaksiner inneholder ikke antigener. Det aktive stoffet som brukes for å fremkalle en immunrespons i disse vaksinene er mRNA – en form for nukleinsyre og det genetiske materialet til SARS-CoV-2-viruset som gir instruksjoner til kroppen for å produsere antigener – piggproteiner.

Med andre ord, mRNA er ikke stoffet som forårsaker aktiv immunisering. I stedet må mRNA-en oversettes til protein av cellene til den vaksinerte, og den personens immunsystem må produsere sine egne antigener for å utløse en immunrespons.

mRNA COVID-19-vaksiner omgås essensielle studier

Ifølge artikkelen er det slik at fordi mRNA COVID-19-vaksiner ikke ble klassifisert som genterapi, ble nødvendige tester som kreves for genterapier ikke utført for følgende:

  • Genotoksisitet.
  • Genomintegrasjon.
  • Kimlinjeoverføring.
  • Insersjonsmutagenese.
  • Tumorogenisitet.
  • Embryo/føtal og perinatal toksisitet.
  • Langsiktig uttrykk.
  • Gjentatt toksisitet.
  • Utskillelse i miljøet, for eksempel utskillelse gjennom sædvæske eller morsmelk.

Kommentar: BigPharma-profitt framfor folkehelse og sikkerhet

Det kan ikke være noen tvil om hvorfor selskapene har fått reguleringsmyndighetene til å definere genterapier som «vaksiner». Det handler om å få en kjappest mulig godkjenning av en hel serie med nye genterapeutiske produkter slik at selskapene raskt kan begynne å tjene penger på dem.

At man dermed setter menneskehetens helse i fare er ikke et spørsmål som opptar BigPharma. Og tydeligvis ikke heller politikerne eller reguleringsmyndighetene som i prinsippet er satt til å avverge slikt.

Les: mRNA COVID-19 Vaccines Should Be Labeled Gene Therapy Products: Peer-Reviewed Paper

Forrige artikkelDet blir flere biler per husstand og total kjørelengde øker
Neste artikkelMattilsynet har godkjent genmodifisert raps