Klasevåpen er ikke bare et våpen, men en torturmetode

0

Åpent brev til Jens Stoltenberg fra artillerioffiser.

Einar Ødegård, oberstløytnant utenfor tjeneste.

Ifølge sendinger på flere utenlandske TV-stasjoner forsvarer du at USA vil levere klaseammunisjon til krigen i Ukraina.

Som utdannet sosialøkonom forventes du å ha begrenset kunnskap om hvordan klasevåpen virker, skal den her forklares. Som artillerioffiser er jeg fagmann i saken.

Etter å ha blitt sluppet ut over målområdet, faller den vesle klasebomben ned mot marken. Ved anslaget utløses en tennmekanisme som starter eksplosjonen av et sprengstoff med meget høy detonasjonshastighet inne mellom de mange stålkuler.

Energien i sprengstoffet omsettes til varme og trykk, som betyr at stålkulene oppvarmes til å gløde og bli trykket utover i en særdeles høy hastighet.

Når en kule treffer en menneskekropp borer den seg seg inn ved knusing og brenning av vevet den ødelegger, og etterlater seg et gapende hull. 

Ved treff på store legemsdeler blir kulens bevegelse stanset av motstanden i kroppsvevet den fortrenger, for å bli liggende og avgi varme til all tilført energi fra sprengstoffet er oppbrukt.

I klartekst betyr det siste at kulen blir liggende lenge og brenne inne i menneskekroppen.

Med hilsen

Einar Ødegård, oberstløytnant utenfor tjeneste

Forrige artikkelVestlige medier hvitvasker Azov-bataljonen
Neste artikkelEUs «Green Deal» er ufinansiert