Hvor ligger de mineralressursene Norge Mining vil utvinne?

0

Vi skrev i går at det britiskregistrerte Norge Mining hevder at de har funnet 70 milliarder tonn i fosfatforekomster i Norge.

Les: Gribbene samles om Norges mineralrikdommer

Leserne spør oss om hvor disse parsellene ligger. Og andre lesere vet allerede svaret. Det dreier seg om Egersund i Rogaland og de nærliggende kommunene.

Norge Mining gjør da heller ingen hemmelighet av det.

Norge Mining har kjøpt 61 lisenser: Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Bømlo-Lykling. Det er her vi fokuserer lete- og hentearbeidet vårt for tre mineraler og metaller med høy etterspørsel: vanadium, fosfater og titan.

Norge Mining er et britiskregistrert selskap med navnet Norge Mining Limited. Det er registrert i Company House i London.

Militært bruk

I USA brukes 73% av alt titan i fly- og romindustrien. Nå blir det også stadig viktigere for våpenindustrien. Det handler om legeringer av høy kvalitet. Titan har samme styrke som stål, men halvparten av vekta:

Titaniums eksepsjonelle lettvektsstyrke og overlegne antikorrosive egenskaper gjør det til en verdifull ressurs for alle grener av militæret. Den amerikanske marinen bruker titan for skipskomponenter som kommer i direkte kontakt med havet, inkludert propellaksler, undervannsmanipulatorer og rigging i overflateflåten. Den utgjør også en viktig komponent i undersjøiske kuleventiler, kjøle- og rørsystemer, varmevekslere og eksosstabelforinger.

US Air Force drar fordel av titans effektive styrke-til-vekt-forhold, og bruker det i landingsutstyr, flyskrog, braketter og vingeadgangspaneler. Titanium forer også pansrede personellkjøretøyer som brukes i Army and Marine Corps, og forskere tester for tiden muligheten for panserrustning og personlig verneutstyr.

Dette betyr at funnene i Rogaland vil havne midt i trådkorset for den internasjonale, les amerikanske militærindustrien.

Også vanadium er strategisk viktig for våpenindustrien.

Energy Fuels: Strengthening our Military Through Vanadium.

Vanadium er et metall som er både ekstremt sterkt og lett, noe som gjør det ideelt for militære bruksområder. Ved å lage stål med høyere styrke, gir vanadium større motstand mot eksplosjoner og seismiske støt, så det er egnet for kjøretøyer og høyhastighetsfly.

– Uten fosfat, ikke noe mat

Dagens Næringsliv 1. november 2016. Det handler om den kommende – og nært forestående – fosforkrisa. DN skriver videre:

Forskerne er sikre på at jordas lagre av fosfor vil gå tom en gang i løpet av 20-30 til 100 år. I første omgang vil produksjonen av kvalitetsfosfor nå en topp, noe som vil skape utfordringer i seg selv i form av økte kostnader og mer ressurskrevende utvinning.

– Vi står overfor en stor fosfor-utfordring, var innledningsordene på konferansen fra Mikael Höysti, Nordisk Ministerråds avdeling for kultur og ressurser, skriver Ingeniøren.

At fosfor er livsviktig er det ingen som bestrider. Både planter, dyr og mennesker er helt avhengige av fosfor for å kunne vokse. Som biolog Dag O. Hessen skrev i forordet til en bok om karbon ifjor; «uten fosfor intet DNA, ingen gener, intet liv». Fosfor er blant annet en helt avgjørende ingrediens i kunstgjødsel, som igjen er hele fundamentet for at det er mulig å brødfø over syv milliarder mennesker på jorda.

Problemet er at fosfor er en ikke fornybar ressurs med stadig økende etterspørsel som kun utvinnes av fosforstein, som igjen bare finnes i noen få land, hvorav flere ustabile regimer. Landene er Marokko (som har 75 prosent av verdens gjenværende fosforlager), Kina, Algerie, Syria, Sør-Afrika, Russland, Jordan, USA og Australia. Bortsett fra i Marokko begynner det allerede å bli tomt for fosfor som kan utvinnes i flere av disse landene.

Hvis mineralprøvene til Norge Mining holder det de lover, vil dette kartet bli fullstendig forandret. Om så er vil disse ressursene bli enormt etterspurt og kampen om dem vil bli intens.

Hvor er den samfunnsmessige kontrollen?

Det er opplagt at ressursen av dette formatet og av en slik betydning burde vært under samfunnsmessig kontroll og at det burde ha vært gjort store, demokratiske konsekvensutredninger av dette før man setter i gang utvinning. Men det later til at det hele er satt ut til et britisk selskap som ganske sikkert vil bli kjøpt opp av gigantene, og at USA og EU vil gjøre alt de kan for å sikre sin kontroll på bekostning av Norge og lokalbefolkninga.

Forrige artikkelRussland: ukrainske droneangrep mot Moskva «ikke mulig» uten amerikansk støtte
Neste artikkel– Ukrainske kommunister står i fare for å bli henrettet uten lov og dom