Den norske regjeringen fører ikke noen selvstendig norsk utenrikspolitikk

0

Av Ben Økland.

I stedet for en utenrikspolitikk som er demokratisk forankret, har regjeringen Støre nå innrettet seg slik:

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg, Joe Biden sin nikkedokke, (av Australias tidligere, sosialdemokratiske statsminister Paul Keating beskrevet som ”den største tåpen av dem alle”) forteller til ”kameraderi-kameraten” sin, mangemillonær Jonas Gahr Støre, hva han skal mene i utenrikspolitiske saker. Statsminister Støre gjør som befalt, har installert Anniken Huitfeldt som papegøye, og resultatet blir deretter.

Jens Stoltenberg fremtrer som utenrikspolitisk diktator ovenfor Norge. Han ledes av kun en retningslinje: Norge skal være lydig ovenfor USA.

Prinsippet er gammelt. Da fløyen ”Håkon Lie og Jens Christian Hauge” maktet å ”overvinne” Einar Gerhardsen i Arbeiderpartiets toppsjikt, inntrådte en ny æra i partiets politikk:

 • 29. februar 1948 holdt Einar Gerhardsen sin famøse tale i ”Folkvang forsamlingshus” på Kråkerøy, Fredrikstad. Talen ble innledningen til en hat- og forfølgelseskampanje som Ap holdt gående i årevis mot ”norske kommunister”. Til slutt endte det med at Stortinget bestemte at nå var det nok: Etter ”Lund-kommisjonen” opphørte (angivelig) den udemokratiske og ulovlige overvåkningen av mennesker på grunn av deres politiske synspunkter, og folk fikk rett til å se innholdet i ”mappene sine” hos overvåkningstjenesten.
 • Allerede i 1952 inngikk regjeringen Gerhardsen en bilateral avtale med USA om at Norge skulle være ”Natos øyne og ører i nord”. Det innebar en omfattende utbygging av stasjoner for signalavlytting og diverse oppdrag for spioner, rettet mot Sovjetunionen/Russland – og dette pågår fortsatt. Data og rapporter går fortløpende direkte til USA. Russerne er selvsagt inderlig klar over forholdet.
 • Jens Christian Hauge bedrev ”privat utenrikspolitikk” og sørget for at Israel (med norsk tungtvann) fikk atomvåpen. Regjeringen protesterte ikke.
 • Under den blodige Korea-krigen deltok Norge med feltsykehus på bakken, hvor norske leger og sykepleiere ble tildelt militære grader innen den amerikanske hæren. Krigen kan ha kostet bortimot 3 millioner liv.
 • Norsk (maritimt) innsatspersonell spilte en avgjørende rolle da USA gjennomførte sin kommando/terror-operasjon som utløste den katastrofale Vietnam-krigen mot bondebefolkningen i sørøst-Asia, og som USA til slutt tapte, tross at 3.500.000 vietnamesere mistet livet.
 • Vi har siden applaudert eller deltatt i USA sine mer enn 30-talls, kriger, ”fargerevolusjoner”, statskupp vha. regimeskifte-operasjoner og drone-myrderier mot i vesentlig grad fattigfolk over hele kloden.
 • Norge deltok angivelig da Nato anla den (folkerettsstridige og omfattende) første krigen siden annen verdenskrig i Europa, mot Jugoslavia, som ble bombet og tvangsoppdelt i flere, mindre småstater.
 • Norge var aktiv, militær krigsdeltaker i den tjueår lange krigen mot, og okkupasjonen av, Afghanistan (som USA/Nato til slutt tapte og forlot ”med halen mellom beina”).
 • Norge deltok/deltar angivelig i USA sin folkerettsstridige krig mot Syria, hvor USA okkuperer den økonomisk mest ressursrike tredjeparten av landet og plyndrer olje og landbruksprodukter mens syrerne sulter.
 • Norge (og særskilt den gang statsminister Jens Stoltenberg) var i førersetet her til lands da norske F-16 fly bombet og var avgjørende delaktig i å ødelegge Libya i 2011. (Fordi Muhammar Ghaddafi hadde forsøkt å etablere en ny, afrikansk myntenhet i konkurranse med US dollars og franske CFA, og derfor måtte myrdes – slik Iraks president Saddam Hussein hadde hatt planer om å etablere en tilsvarende myntenhet i Midt-østen, og derfor måtte myrdes. ”Tiltaket” i Irak kostet minst 800.000 mennesker livet).
 • Vi stiller opp! Natopropagandaen pågår uavlatelig for fullt i norsk presse og kringkasting (muligens etter ordre fra Biden/Pentagon til Jens Stoltenberg, og derfra til Støre, Nrk etc.?). Journalisme er jo en uting, for folk skal ikke tillates å ha noen motforestillinger.
 • Jens Stolteberg juger i ett kjør. Skulle han noen sinne i fremtiden få et akutt anfall av ærlighet, så hadde han nok hatt interessante ting å fortelle om hvordan ”North Stream” gassrørledningene ble sprengt – ifølge Seymour Hersh et ”praktisk samarbeid” mellom USA og norske, maritime operatører. (Den gamle ”samarbeidsmodellen” fra Vietnam er nok en effektiv duett for maritime terroroperasjoner). Nato-sjef Stoltenberg vil ikke ha noe av at det etableres en EU-hær: Nato skal være USA sitt militære instrument (nå visstnok også i det fjerne Østen, hvor man i første omgang vil ”bosette seg” i Japan). Andre såkalt ”vestlige” stater skal delta, men ikke opponere, for USA skal styre hele showet. Ødeleggelsen av ”North Stream” passer inn i bildet, for uten billig russisk gass går det hurtig nedoverbakke med industriproduksjon og økonomi i Vest-Europa, særlig i Tyskland, som var den ledende industri- og økonomimakten i Europa.
 • Nå deltar Norge i USA/Nato sin krig mot Russland i Ukraina. Landet er ”flinkeste gutten i klassen” mht. å sende våpen og penger til denne stedfortrederkrigen. (Folk strever med å betale strømregninger, løpske matpriser og renter osv., men kanskje 100 milliarder skattekroner skal kanaliseres til gjennomkorrupte Ukraina).

I den konvensjonelle stedfortrederkrigen til USA/Nato mot Russland i Ukraina går det ikke bra for ukrainerne. Den russiske overmakten er for sterk. (Det innrømmer nå amerikanere, selv om den norske propagandaen fortsatt sier noe helt annet). Skulle dette føre til nederlag, så står Jens Stoltenberg klar med Nato sin førsteslagsdoktrine for bruk av atomvåpen. Måtte himmelen forby slik galskap!

Finansspekulant Nicolai Tangen sitt ”Oljefond” fungerer i stor grad som ”kassakreditt” for spekulantene på ”Wall Street”. Nå heter visst fondet ”Statens Pensjonsfond”. Det er nyliberalistisk nytale. Fondet skal aldri brukes til å betale våre barns og barnebarns pensjoner.

Mens stadig flere i Norge sliter økonomisk kjører sentralbanksjefen vår billigsalg på børs med norske kroner, i størrelsesorden minst en milliard i måneden. Hun får da alibi for ytterligere rentehevninger og økt arbeidsledighet. Fattigfolk skal tynes økonomisk, mens klasseskillene øker.

Erna Solberg kan bare flire hele veien til statsministerposten.

Forrige artikkelØnsker Det hvite hus å hindre innsyn i pengebruken i Ukraina?
Neste artikkelFrykt og beven på Airforce One