Datasentre blir en kreftbyll i norsk energiforsyning

0

Utenlandske gigantselskaper vil etablere datasentre i Norge som vil tappe landet for strøm, drive prisene i været og gjøre nettet mindre stabilt. Og regjeringa legger seg fullstendig flate. Regjeringa Støre gjør Norge til en energikoloni for utenlandsk kapital.

Besteforeldreaksjonen Grenland skrev 7. mars i år:

  • Googles datasenter på Gromstul i Skien vil bruke 8-9 ganger så mye strøm som Skiens 55.000 innbyggere til sammen.
  • Spillvarme og damp vil påvirke lokalmiljøet og er energisløsing av store dimensjoner.
  • Datasenteret gir få arbeidsplasser, samtidig som Google ikke betaler skatt. Strømprisen øker, og samfunnets naturressurser kommer ikke befolkningen til gode.

Vi innser at datalagring er nødvendig i moderne samfunn. Men – mye digital virksomhet er unødvendig og uønska. Og databruk totalt sett må begrenses.

Google er blant annet kjent for et enormt strømforbruk til algoritmer som skreddersyr reklame til hver og en av oss. Slik individuell påvirkning er absolutt ikke samfunnsnyttig databehandling.

Det er sterk konkurranse om energi. Samfunnet må prioritere bærekraftige virksomheter. Eksempelvis samarbeider flere lokale bedrifter om å skape verdens første klimapositive industriregion, jfr. Industrial Green Techs i Vestfold og Telemark.

Norsk Industri formidler tydelig at datasenter ikke bør prioriteres. Norge trenger en industri- og energipolitikk som ivaretar det grønne skiftet. Blant annet sto fem mektige industriledere frem i NRK 23. februar med planer om mange nye kraftkrevende og bærekraftige arbeidsplasser.

Green Mountain får lov til å starte Tiktok-datasenter i Innlandet

– Vi har ikke funnet grunnlag til å gripe inn i selve avtalen, men jeg vil underlegge Green Mountain norsk sikkerhetslov, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Venstre, SV og Rødt er kritiske til avtalen.

Green Mountains partnere

På nettsidene til selskapet kan vi se hvem som er deres partnere:

Israelsk selskap

Smedvig-familien solgte i 2021 Green Mountain til et israelsk selskap for 7,6 milliarder kroner, skrev DN.

Azrieli Group bekreftet kjøpet.

Selskapet Green Mountain ble etablert i 2009 på Rennesøy utenfor Stavanger. Da fikk Smedvig-konsernet leid det nedlagte ammunisjonslageret til Nato av kommunen. Ideen var å bygge datasentre basert på norsk fornybar vannkraft. Det er forretningsstrategien fortsatt.

Azrieli Group har til hensikt å bruke Green Mountains posisjon i det europeiske datasentermarkedet for å oppnå fotfeste og vokse, het det i pressemeldingen fra selskapet. Selskapet har også fremtidige planer om å utvide Green Mountains strømvirksomhet i det europeiske markedet.

«Overtakelsen av Green Mountain er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere Azrieli Groups strategi for å bygge internasjonal virksomhet i datasentersektoren,» sier Danna Azrieli, styreleder i Azrieli Group, i pressemeldingen.

I pressemeldingen til det israelske holdingselskapet påpekes det at det skandinaviske markedet, og særlig det norske markedet, opplever betydelig vekst i datasentermarkedet. Dette begrunnes med kombinasjonen «eksepsjonell tilgjengelighet av kraft» og noen av de laveste strømkostnadene i Europa. I tillegg produseres all kraft i Norge ved hjelp av miljøvennlige kilder.

Green Mountain har i dag tre operative datasentre. Selskapet kjøpte i april også en større tomt i Tysvær utenfor Haugesund, der det planlegger å bygge enda et datasenter. Green Mountain deltar også i planene rundt etableringen av et datasenter på Kalberg i Time kommune på Jæren.

Azrieli Group har Azrieli Holdings som største eier, men vår gamle kjenning Vanguard er inne som en liten, men strategisk eier.

Norge som koloni

Regjeringa Støre som regjeringa Solberg før den, har redusert Norge til en råvare- og energikoloni. I gamle dager ville man kalt dem kompradorer, kanskje vi heller skal si lakeier eller løpegutter.

Norske innbyggere, norske kommuner og norsk næringsliv ender opp som tapere, mens internasjonal storfinans kan glise rått hele veien til banken.

Google oppretter nå datasentra over hele verden og ikke minst der de får latterlig gunstige vilkår.

Google er et datterselskap av Alphabet og har Vanguard, BlackRock og State Street, våre vanlige mistenkte, som sine største eiere. Oljefondet er blant de ti største eierne.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDe durer fortsatt på med vindkraft på land
Neste artikkelAgent Zelensky – del 2