Covid-vaksinerte unge voksne har 91 % høyere dødsrisiko enn uvaksinerte jevnaldrende!

0

Av The Exposé.

Offisielle tall publisert av Storbritannias Office for National Statistics (ONS) viser at dødsfall per 100.000 blant dobbeltvaksinerte 18-39-åringer, var i gjennomsnitt 91 % høyere enn uvaksinerte 18-39-åringer mellom januar 2021 og januar 2022. Dette betyr at det ikke lenger kan benektes at covid-vaksinene er dødelige fordi selv myndighetenes publiserte tall beviser det.

ONS er Storbritannias største uavhengige produsent av offisiell statistikk, og det anerkjente nasjonale statistiske instituttet i Storbritannia. Den har ansvaret for å samle inn og publisere statistikk knyttet til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Datasettet over dødsfall i England etter vaksinasjonsstatus mellom januar 2021 og januar 2022 inneholder en stor mengde data om aldersstandardiserte dødelighetsrater for dødsfall etter vaksinasjonsstatus mellom 1. januar 2021 og 31. januar 2022.

Det som umiddelbart fanger øyet når man ser på disse tallene er dødeligheten per 100.000 blant 18-39-åringer i januar måned 2021. Tallene viser at dødsraten blant uvaksinerte denne måneden var 67,7 dødsfall per 100.000. Mens dødsraten blant de vaksinert en gang var 119,9 dødsfall per 100.000 år.

Dette viser at vaksinerte 18-39-åringer hadde større sannsynlighet å dø i januar 2021, noe som tyder på at covid-injeksjonene øker risikoen for død eller spiller en rolle i å forårsake død.

Rundt juni 2021 er det en overgang fra de som har fått én dose til de som har fått to doser når det gjelder økt dødelighet sammenlignet med uvaksinerte. Det som er mest bekymringsfullt her, er at den andre injeksjonen ser ut til å gjøre ting mye verre når det gjelder risikoen for død.

I januar 2021 var dødeligheten per 100.000 blant uvaksinerte 67,7. Denne falt deretter måned for måned til 33,1 i mai, før den økte igjen i juni til 44,8. Det samme kan imidlertid ikke sies for de som hadde fått en enkeltdose minst 21 dager før deres død.

I januar 2021 var dødeligheten per 100.000 blant de vaksinert en gang 119,9. Dette betyr at dødeligheten var 77 % høyere enn dødeligheten blant uvaksinerte. Dette falt deretter til 68,3 dødsfall per 100.000 i februar, før det klatret til 90,1 i mars, deretter 108,8 i april.

Dette betyr på dette tidspunktet at dødeligheten blant de vaksinerte var 193,3 % høyere enn dødeligheten blant de uvaksinerte. Men ikke lenge etter at den andre dosen ble gitt, blir det enda verre.

Den høyeste dødeligheten blant de dobbeltvaksinerte var i september 2021, med 125,9 dødsfall per 100.000. I samme måned var dødeligheten blant uvaksinerte 46,8. Dette betyr at dobbelvaksinertes dødelighet var 169 % høyere enn uvaksinerte.

Men den største statistiske forskjellen skjedde i november 2021. Dødeligheten blant de uvaksinerte var til 33,4 dødsfall per 100.000, mens dødeligheten blant de dobbeltvaksinerte tilsvarte 107. En forskjell på 220,4 %.

Gjennomsnittlig dødelighet mellom 1. januar 2021 og 31. januar 2022 blant uvaksinerte var 43,9 dødsfall per 100.000. Den gjennomsnittlige dødeligheten for de vaksinert en gang var 66,3 dødsfall per 100.000. Mens den gjennomsnittlige dødeligheten for dobbeltvaksinerte var 84,02 dødsfall per 100.000 mellom 1. januar 2021. og 31. januar 2022. januar.

Den gjennomsnittlige dødeligheten for trippelvaksinerte er også høyere enn den uvaksinerte raten ved 55 dødsfall per 100.000. Men det er verdt å merke seg her at det bare er et par måneders data tilgjengelig for de vaksinert 3 ganger, så vi må vente på neste oppdatering for å få et klarere bilde av hva som skjer med den tredje dosen, men allerede ser bildet ikke pent ut.

Disse offisielle tallene fra ONS viser tydelig at covid-vaksinasjon dreper og øker en persons risiko for død på grunn av en hvilken som helst årsak, muligens på grunn av skaden den gjør på både det kardiovaskulære systemet og sentralnervesystemet. Og det ser ut til at hver ekstra dose gjør ting verre. I gjennomsnitt hadde de vaksinerte én gang 51 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte mellom 1. januar 21 og 31. 22. januar.

I gjennomsnitt hadde de dobbeltvaksinerte 91,4 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte mellom 1. januar 2021 og 31. januar 2022. januar. Og basert på tallmaterialet som er tilgjengelige så langt, har de trippelvaksinerte 25,3 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte.

Derfor kan det ikke lenger benektes at covidvaksinene er dødelige fordi selv offisielle myndigheters publiserte tall nå beviser det.


Fra The Exposé, publisert 26. juli 2023.
Oversatt av Norhern Light fra engelsk og forkortet. Fra Derimot.no. Linker, diagrammer og tabeller i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Shocking ONS Report: COVID Vaccinated 18-39 Age Group at 91% Higher Death Risk than Unvaccinated Peers in UK.

Forrige artikkelJordbruket skal produsere mat til Norges befolkning ikke energi
Neste artikkelMilitærkupp i Niger – USA og Frankrike protesterer
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.