Visste ikke den russiske ledelsen om Prigozhins planer?

0
Prigozhin

Det hevdes i vestlige medier, og norske medier er som vanlig ikke noe unntak, at Prigozhin-affæren har svekket Vladimir Putins posisjon. Men har den det? Eller er dette bare nok et uttrykk for ønsketenkning fra NATO-medienes side? Signaturen Moon of Alabama drøfter dette. I en annen artikkel presenterer vi et intervju med den indiske diplomaten M. K. Badhrakumar, som kjenner Moskva ut og inn etter sin tjeneste som diplomat der.

Red.


Av Moon of Alabama.

Den amerikanske propagandakampanjen som feilaktig hevder at Russland er blitt svekket av Wagners væpnede mytteri fortsetter. Den siterer utelukkende «vestlige» etterretningstilknyttede kilder, som overskrifter Washington Post Putins stilling som global sterk mann i fare etter opprør. Hvor er bevisene for det?

New York Times bistår i et nytteløst forsøk på å så frykt og tvil på russisk side:

En høytstående russisk general hadde forhåndskjennskap til Jevgenij Prigozhins planer om å gjøre opprør mot Russlands militære ledelse, og var ifølge amerikanske tjenestemenn orientert av amerikansk etterretning om saken, noe som har reist spørsmålet om hvilken støtte leiesoldatslederen hadde i de øverste rekkene.

Tjenestemennene sa at de prøver å finne ut om general Sergei Surovikin, den tidligere øverste russiske sjefen i Ukraina, hjalp til med å planlegge Mr. Prigozhins handlinger sist helg, handlinger som utgjorde den mest dramatiske trusselen mot president Vladimir V. Putin i hans 23 år ved makten.

General Sergei Surovikin visste selvfølgelig at noe var i veien med Wagner. Hele den russiske ledelsen visste om det. Det ble åpenbart gitt ordre om at alle skulle trekke seg og la Prigozhin gjøre det han hadde planlagt å gjøre.

Det var null tiltak fra grensevaktenes side, eller fra den indre sikkerhetsstyrken Rosguardia, fra politiet eller det russiske militæret. Det er uforklarlig med mindre det var en ordre fra veldig høyt oppe om å holde tilbake i stedet for å søke kamp. President Putins primære mål var å unngå unødvendige tap, noe han i stor grad oppnådde.

En feilberegning skjedde. Wagner hadde et mobilt Pantsir-1 luftvernsystem som prøvde å dekke konvoiene på deres tur mot Moskva. Flere russiske helikoptre og et fly ble skutt ned da de kom for nærme dem. Det ser ut til at Pantsirs var en overraskelse.

Wagner skulle ikke ha hatt dem:

🌻 Fertilizer Finder 🌻 – @ManiacMagic1 –

19:38 UTC · 27. juni 2023

En kilde i det russiske forsvarsdepartementet rapporterer at verken forsvarsdepartementet eller maskinbyggingsanlegget «Scheglovsky Val» i Tula solgte Jevgenij Prigozhin og hans firmaer Pantsir S-1 luftvernmissilsystemet til en verdi av mer enn 14.000.000 dollar. Hvordan «Pantsir» havnet i besittelse av terrororganisasjonen «PMC Wagner» og om guvernøren i Tula-regionen Alexei Dyumin er involvert i dette, blir nå undersøkt av etterforskerne av GVSU til ICR og SU av FSB.

Kilden ovenfor er pro-ukrainsk, så dette kan være enda et falskt etterretningsspill, men jeg tror det er en viss sannhet i det. Russisk luftvern i Ukraina fungerer i et integrert miljø hvor alle systemer fra overvåking av store områder og langdistanseforsvar ned til kortdistanse Pantsirs er integrert. Under et slikt system var det aldri fornuftig å gi Wagner sitt eget uavhengige luftvern. De ville i stedet bli gitt luftdekning av den russiske hæren.

Så snart Pantsir ble observert i Wagner-konvoien burde det russiske militæret ha stengt luftrommet nær Wagners rute. At den ikke umiddelbart gjorde det var en feil som kostet dem flere dyktige piloter.

Det er fortsatt et åpent spørsmål om hvor mange Wagner-personer som faktisk var involvert i affæren. History Legend har telt transportutstyret i de forskjellige konvoiene og anslår antallet soldater til mellom 1500 og 2000. Tallet virker rimelig. Det betyr at et stort flertall av de nåværende 20 000 Wagner-krigerne ikke deltok i affæren.

I sin siste tale sa Putin at Prigozhins cateringvirksomhet for hæren så vel som hans andre virksomheter nå vil bli undersøkt. Det var uten tvil en del overfakturering og svindel involvert. Prigozhin burde ha visst at under Putins regime har ikke oligarker lov til å gripe inn i politikken. Putin kjempet med suksess mot de oligarkene som prøvde så snart han kom til makten. Prigozhins forsøk på å få forsvarsminister Shoigu og general Gerasimov avsatt var et slikt inngrep. Det vil sannsynligvis koste ham virksomheten hans.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelNå slettes hundrevis medisinske artikler
Neste artikkelIndisk diplomat: Russisk etterretning visste alt om hva Prighozin planla
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.