Skolefraværet i 1–9 klasse er skremmende høyt, men eksakte tall mangler

0

Forsker antyder at det kan være borti 60.000, et helt årskull elever, som har et så alvorlig skolefravær at de står i fare for å falle helt ut av skolen.

Av Romy Rohmann.

Skolefraværet er steget med rekordfart etter at skolene startet opp igjen etter pandeminedstenginga.

Rektor Sverre Johannessen, har jobbet i norsk skole i snart 20 år og har siden 2018 vært rektor på Nittedal ungdomsskole er bekymret. Han tok kontakt med FAU-lederen ved skolen og meldte om en eksplosjon i skolefravær etter pandemien og ba om at Foreldrenes arbeidsutvalg også engasjerte seg.

Etter jul har gjennomsnittsfraværet ved Nittedal ungdomsskole vært over 10 prosent. PP-tjenesten i kommunen har et sted mellom 90 og 100 aktive saker der skolefravær er hovedutfordringen. PPT-leder Andrea Kanavin Grythe sier: Vi ser at det er veldig mange som burde hatt mer hjelp av oss og andre tjenester, som vi ikke har kapasitet til å hjelpe

https://www.tv2.no/nyheter/det-er-krise-i-norsk-skole/15700355/

Dette er en skole TV2 har vært i kontakt med, utfordringen er at fravær ikke registreres nasjonalt for andre enn VGS elever slik at vi ikke har noe nøyaktige tall for fraværet for elever på 1-9 trinn.

TV2 har også at annet oppslag om skolevegring og ufrivillig fravær den 14.juni hvor de skriver at titusenvis av pulter står tomme i norske klasserom.

Fraværet på norske barne- og ungdomsskoler har eksplodert. Minst 30.000 barn har et så høyt fravær at de kan falle ut av skolen, viser beregninger TV 2 har gjort.

De har snakket med forsker Jo Magne Ingul, som har forsket på ufrivillig skolefravær og skolevegring siden 2005.

Han er førsteamanuensis ved NTNU, utdannet psykolog og spesialist i klinisk psykologi for barn og unge. I 2014 tok han doktorgrad med fokus på ungdom med sosial angst og skolefravær.

Han får presentert noe av tallene TV2 har samlet:

TV 2 har vært i kontakt med de 20 mest folkerike kommunene i landet og bedt om fraværstall fra grunnskolen fra sist skoleår – og ti år tilbake i tid for å kunne se på utviklingen.

Ingen av disse kommunene har kunnet levere en fullstendig oversikt over dette.

I Oslo, med over 65.000 elever i grunnskolen, får TV 2 opplyst at de ikke har noen oversikt over fraværet i 1.- 9. trinn – verken fra i år eller årene tilbake i tid.

– Vi har det ikke nå, men jobber for å få på plass et system, skriver pressekontakt i Utdanningsetaten, Linda Sørfjord.

I Fredrikstad har kommunen gjort en innsamling av de tre siste års skolefravær i grunnskolen etter forespørselen fra TV 2.

Tallene viser nesten en tredobling på to år. Fra 48.743 fraværsdager i skoleåret 2019/2020 til 135.097 fraværsdager i skoleåret 2021/2022.

– Vi ser at økningen er stor, og den gir oss grunn til å se nærmere på tallene, sier Linda Hellingsæther, konstituert etatssjef skole i Fredrikstad kommune.

Et helt årskull kan falle fra

I Trondheim kommune er grensen for det som vurderes som bekymringsfullt fravær 10 prosent, slik det er i de fleste kommuner.

I vår spurte skoleavdeling i kommunen alle rektorene på byens grunnskoler om hvor mange elever de er bekymret for basert på fravær og utenforskap.

Opptellingen viste at det er nå er om lag 1000 elever i byen som har så høyt fravær at rektorene vurderer det som bekymringsfullt – og at det er fare for frafall.

Det utgjør i underkant av fem prosent av de rundt 21.000 elevene i grunnskolen i Trondheim.

Dersom dette er representativt for resten av landet, er det i dag over 30.000 barn som har et så alvorlig skolefravær at de står i fare for å falle helt ut av skolen.

– Det at 30.000 elever kan stå i fare for å falle fra i grunnskolen er jo en tragedie, sier forsker Ingul.

Han tror imidlertid dette er et veldig forsiktig anslag, og at det reelle tallet kan være langt høyere.

– Det er vanskelig å si, men at det fort kan være det dobbelte ser jeg ikke bort fra, sier han.

– 60.000? Det er jo et helt årskull?

– Ja.

TV 2 har forsøkt å få en avtale om et intervju med kunnskapsminister Tonje Brenna i tre uker om utfordringene i norsk skole og ufrivillig skolefravær.

Det har hun så langt ikke hatt anledning til.

https://www.tv2.no/aktualitet/titusenvis-av-pulter-star-tomme-i-norske-klasserom/15710192/?fbclid=IwAR0SeQryq8IipS8iQ7hgYg5lb1Cyv6ljGiygq9kV3OsrmY8LFJgrXfj-GRo

Vi har skrevet mange artikler her på steigan.no om konsekvensene pandeminedstenginga har hatt for barn og unge, fravær er en av disse konsekvensene. Det er viktig at vi får på plass en nasjonal fraværsregistrering også for 1-9 trinn slik som vi har for elever i VGS.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelPentagonkontor for «håndtering av virkelighetsoppfatning»
Neste artikkelMilley spår lang, «veldig voldelig» ukrainsk motoffensiv