Elever på britiske skoler har nå lov til å identifisere seg som dyr

0

Av Ramon Tomey, Natural News.

Elever på forskjellige skoler i Storbritannia får lov til å identifisere seg som dyr, noe som overgår galskapen ved at de får identifisere seg som kjønnet de velger å være.

The Telegraph fortalte om en slik hendelse ved Rye College i East Sussex, der en jente identifiserte seg selv som en katt. Klassekameratene hennes nektet å spille med, og ga den potensielle katten en påminnelse om at hun er en jente. Woke-skolens ledelse irettesatte imidlertid klassekameratene, og fortalte dem at hva de sa «virkelig opprørte» klassekameraten som identifiserte seg som en katt.

Men dette var ikke den eneste historien som ble delt av avisen, ettersom elever på andre skoler også identifiserte seg som andre skapninger.

En elev ved en ungdomsskole i Sørvest-England insisterte på å bli tiltalt som en dinosaur. En annen student insisterte på å bli tiltalt som en hest. En tredje student hadde på seg en kappe og krevde at han ble anerkjent som en måne – galskap, for å si det rett ut.

The Telegraph publiserte også en sak der en ungdomsskoleelev i Wales opplevde at en medelev «føler seg veldig diskriminert hvis du ikke snakker til ham som en katt.» Eleven la til: «Når de svarer på spørsmål, mjauer de i stedet for svar på et spørsmål på engelsk, og lærerne har ikke lov til å ergre seg over dette fordi det blir ansett som diskriminerende».

(Relatert: Vikarlærer fikk sparken for å nekte å «mjaue» til en student som identifiserer seg som en katt).

Eleven beklaget seg: «Det påvirker andre mennesker og undervisningen. Det er distraherende å sitte i en klassetime når noen mjauer til en lærer i stedet for å svare på engelsk, spesielt i ungdomsskolealder. Det ødelegger mye av undervisningen fordi elevene bruker hele timen på å snakke om hvem det er som mjauer til læreren».

Elever som identifiserer seg som dyr er et faresignal

Tracy Shaw fra Safe Schools Alliance UK (SSA UK) sa at barn som kommer til skolen og insisterer på å bli tiltalt som et dyr, bare er et tegn på større underliggende problemer.

«Hvis et barn kommer til skolen og identifiserer seg som en katt eller en hest, er det umiddelbart et faresignal. Å behandle disse barna som dyr, bare bekrefter for barna at de er dyr og skader dem siden det overser problemet i livet deres, og ikke gir dem den hjelpen de trenger. Det har også en skadelig påvirkning på andre barn på skolen», sa hun.

«Problemet er at lærere er redde alt som involverer identitet, fordi de for å gjøre feil ting. De tror de er vennlige ved å bekrefte denne atferden. Men det er ikke vennlig, fordi de sannsynligvis overser alle slags ting som skjer i det barnets liv».

Christian Concern-sjef Andrea Williams understreket at Telegraphs historie «avslører forvirringen og usannhetene som er innebygd i læreplaner og undervisning, noe som utvikler seg til en folkehelsekrise.» Hun la til at «inkluderende utdanning» forfektet av woke-ideologi» etterlater lærere, foreldre og barn i moralsk kaos og forvirring».

«Dette ikke avfeies som uskyldige eksempler på ‘fantasi-rollespill’ – men som ytterligere eksempler på forvirrende og skadelige ideologier som fortsetter å eskalere på skolene våre. Av frykt for å stille spørsmål ved eller gå imot den sekulære ortodoksien, blir lærere tvunget til å gå med på det og underkaste seg det et barn ‘identifiserer’ seg som til enhver tid». Williams beklaget også at lærere som tar opp bekymringer over transbarn blir marginalisert, truet til taushet om saken og til og med blir avskjediget. «Virkeligheten er i ferd med å overgå fantasien. Dessverre er fryktregimet på skolene slik. Vi kan ikke lenger stole på lærernes sunne fornuft», sa hun.


Fra Natural News, publisert 22.06.2023.
Oversatt fra engelsk for Derimot.no av Northern Light.

Forrige artikkelIskremspesial: Ikke mye som minner om idyll
Neste artikkelNår fattigdommen i Norge øker sender Støre 500 millioner til Moldova
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.