Tvangsvaksinering? Høyre vil gjøre vaksinering obligatorisk for helsepersonell

0
Skjermdump fra NRK. Statsminister Solberg hevdet at det var en borgerplikt å la seg vaksinere.

19. mai skrev VG om stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe som vil gjøre det til en plikt for helsepersonell å vaksinere seg. De som nekter, og som ikke kan omplasseres for å utføre andre oppgaver, kan «i ytterste konsekvens» miste jobben.

Av Eirik Værnes.

Høyre bruker det snillere ordet «plikt», og ikke «tvang». Det høres bedre ut, men ikke så veldig mye bedre. Høyre kommer nok ikke til å løpe etter folk med sprøyter, men når man har utdannet seg og fått jobb som helsepersonell, har barn, hus og lån, så føler man seg ganske tvunget om man risikerer å miste livsgrunnlaget på grunn av egne helsevalg. (1)

Kritisk

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt fra Arbeiderpartiet er kritisk: «Generelt er det et viktig prinsipp for denne regjeringen at vaksinering er frivillig. Det har vi lang tradisjon for i Norge, og vi har svært høy vaksinedekning.»

Godt å høre at det finnes noe fornuft der ute.

Men hvis vi går tilbake til 2015, så var det Arbeiderpartiet som ønsket å gjøre barnevaksiner obligatoriske. «…et prøveprosjekt med tvangs-vaksinering ble vedtatt med 147 stemmer mot 123 stemmer,» skrev VG da. (2)

Denne gangen var det Høyre og Bent Høie som var kritiske til forslaget! Høie mente at vaksinering av egne barn bør være frivillig, selv om han oppfordret til å vaksinere og mente det var klokt. (3)

California Senate Bill 277

Det var meslinger det dreide seg om i 2015. I USA hadde det nettopp vært et utbrudd i California. Av de 110 tilfellene i California (det spredte seg videre til andre stater, Canada og Mexico) var 61 vaksinerte mot meslinger, og 49 uvaksinerte. Ingen av dem som ble smittet, hverken i California eller andre steder, døde. (4)

Det eneste som ble ofret i etterkant var folket i California sin frihet når det kom til å velge å bli vaksinert eller ikke. (5)

Denne iveren etter å pålegge folk å vaksinere seg spredte seg til andre land, også Norge. Men mange politikere som så en økende grad av vaksinering mente det ville svekke tilliten til myndighetene om det ble påbud om å vaksinere seg, og at «vaksineskepsis» heller burde løses gjennom dialog enn gjennom press og tvang.

«Vaksinér alle!»

I 2019 var det Frp som ble smittet av vaksine-viruset. De ville gjøre vaksiner obligatorisk for barn og helsepersonell. «Ingen bør slippe unna vaksiner,» sa Frps Åshild Bruun-Gundersen. Forslaget kom fra Trøndelag Frp, og landsstyret stilte seg bak forslaget. (6)

Dette skriver Frp om seg selv på sin nettside: «Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine. Vi ønsker derfor mer individuell frihet og ansvar for enkeltmennesket.»

Denne gangen kom den kritiske røsten fra…

(trommevirvel)

Camilla Stoltenberg og FHI!

De foretrakk frivlllighet fremfor obligatorisk vaksinering.

Foreningen for fritt vaksinevalg har tidligere laget en oversikt over hvor de forskjellige partiene står når det kommer til spørsmål rundt vaksinering: https://www.frittvaksinevalg.com/hva-mener-partiene-om-vaksinesaken

Ekte kritiske røster

Hvorfor ikke høre med noen ekte kritiske røster? Noen som har medisinsk tyngde og kan bidra til at debatten får litt mer dybde. Det finnes mange leger, både norske og utenlandske, som er kritiske til vaksinering og tvangsvaksinering, og som har gode argumenter. De slipper vanligvis ikke til i media. Noe de kan bidra med i debatten er å belyse den mangelfulle testingen av vaksiner, hvordan de fleste vaksiner blir testet uten en kontrollgruppe, og over kortere tid enn det som er vanlig for andre legemidler.

I sin bok Vaksinetvang – i skyggen av koronakrisen har Trond Skaftnesmo samlet mye interessant stoff. Her vises det statistikk som ikke setter vaksiner i et særlig godt lys. Hvor effektive er de egentlig? Og er de godt nok testet? Vaksiner blir ikke testet som andre legemidler. De testes ikke mot et placebo, men mot andre vaksiner eller mot andre stoffer i den aktuelle vaksinen enn selve virkestoffet. I 1999 tok CDC (Centers for Diseas Control and Prevention, o.a.) initiativ til en studie som skulle sammenligne helsen til vaksinerte kontra uvaksinerte. Resultatene skulle de senere holde skjult, etter å ha delt dem med de fire største vaksineprodusentene. CDC har stengt tilgangen til det store dataregisteret de brukte som grunnlag for studien, så ingen andre kan foreta sammenligningen. Nå er resultatene tilgjengelige, og man forstår godt at CDC og produsentene ville holde dem skjult, da de tyder på at vaksiner ikke er like «sikre, trygge og effektive» som vi blir fortalt, men i motsetning fører med seg en lang rekke bivirkninger som de uvaksinerte slipper unna.

The Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) er en uavhengig organisasjon bestående av tusener av leger. Medlemmene vaksinerer daglig befolkningen og er ikke vaksineskeptikere. De skrev et brev i Helsekomiteen i Det amerikanske senatet i februar 2019.

«AAPS vil sterkt motsette seg statlig innblanding i medisinske avgjørelser, inkludert vaksinetvang. Etter å ha blitt fullt informert om risiko og nytte ved medisinske prosedyrer, har pasienter rett til å avvise eller akseptere den aktuelle prosedyren.»

Som vanlig er det noe som mangler når myndighetenes talspersoner snakker om helse. Den finnes visst bare i enden av en sprøytespiss, skal man tro dem. At immunforsvaret kan styrkes av fysisk aktivitet, sol-lys, vitaminer og mineraler, samt godt kosthold, glemmer de å informere oss om. Det er så klart også mindre fortjeneste for de store legemiddelselskapene i denne typen løsninger.

Det er nok også fristende for mange å pålegge andre å følge etter, når man selv sitter på svaret om hva som er rett og galt, sunt og usunt. Men her er det ikke politikerne som burde sitte med makten til å presse eller tvinge noen til å føye seg. Denne saken er så alvorlig, at folk bør ha rett til å bli opplyst gjennom en ekte debatt mellom fagfolk med forskjellig syn, uten sensur og nedverdigende retorikk.

  1. https://www.vg.no/nyheter/i/O8q00A/hoeyre-vil-ha-vaksinetvang-for-helsepersonell
  2. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/k7Ezv/ap-vil-ha-obligatorisk-vaksinering
  3. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GkMbx/helse-hoeie-uklokt-ikke-aa-vaksinere-barna
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Disneyland_measles_outbreak#cite_note-Dykes2019-10
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/California_Senate_Bill_277
  6. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/707kX3/frp-forslag-foer-landsmoetet-vaksiner-alle

https://www.frittvaksinevalg.com/hva-mener-partiene-om-vaksinesaken

Forrige artikkelWagnergruppa erklærer at de har erobret Bakhmut
Neste artikkelGrønt skifte og elbiler
Eirik Værnes
Eirik Værnes (f. 1988) skriver for Steigan.no og Binders.info. Til daglig jobber han på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Han er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué og det chilenske bandet Lecquian.