Skal VI gratulere med dagen, 17. Mai 2023, eller…

0
Kinara Lundberg: 17. Mai 2021

Av Berge Ø. Guderud.

Store Norske Leksikon skriver: 17. mai er Norges nasjonaldag. Dagen feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov 17. mai 1814. Dagen kalles også grunnlovsdagen.

Alle gode nordmenn vet at det er Norges Grunnlov som feires 17. Mai. Da er det vel også rimelig å anta at alle vil at: Grunnloven skal følges – forsvares – og ikke bli tatt for gitt?

2014

Grunnlovsjubileet i Norge 2014, var en større feiring av 200 år med Norges Grunnlov. Forsvaret valgte å lage en film for å vise betydningen av Norges Grunnlov, koblet til Norges Hjemmefrontmuseum. Min far, Øistein (da 90 år) var formann for Milorg D13 – og for Samarbeidsrådet for Krigsveteraner i Norge, så Øistein fikk en liten rolle i filmen: Ta ikke Grunnloven for gitt.

2015

Ett år senere var vår familie invitert til Konsert for Veteraner i Oslo Konserthus, søndag 10. Mai 2015. VI ble positivt overrasket over innledningen til konserten, som startet med at unge Gardister reiste seg og sang: Alltid freidig – så fulgte filmen laget av Forsvaret, som avsluttet med at Øistein sier:

Ta ikke Grunnloven for gitt. Etter dette fulgte en film om Kong Haakon VII, og så begynte konserten.

Kilde: Forsvaret: Ta ikke Grunnloven for gitt.

YouTube player

2020

Fem år senere, torsdag 12 mars 2020, opplever hele Norge at statsminister Erna Solberg og statsråd Bent Høye, innfører – de strengeste tiltakene i Norge siden andre verdenskrig. Tiltakene grep direkte inn i våre hverdagsliv, og fikk umiddelbart omfattende konsekvenser for norsk økonomi og næringsliv.

Nedstengningen av Norge var i strid med Grunnloven, ifølge jussprofessor Eirik Holmøyvik, som har utredet lovbruken for Koronakommisjonen. Lock Down – diktert av WHO og Bill Gates – førte til at Norge, og nordmenn, urettmessig ble påført vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett.

Erna Solberg og Bent Høye forsøkte å skjule sine spor ved å be om 100 år hemmelighold. De fikk 60.

Kilde: Steigan: Om 100 år er allting glemt. Regjeringa ønsker ekstremt hemmelighold.

2020 – 2023

Hvilke følger har dette fått for Norge? Ulovlig Lock Down over lang tid har ført til store konsekvenser og smertelige tap både for samfunnet og enkeltindivider. Bruk av skattepenger, konkurser og en sterk økning i innmeldte ødelagte liv – er resultatet av Lock Down og press for unødvendige PCR-tester og eksperimentell mRNA«vaksinering» i forbindelse med menneskeskapt farlig Plandemi-eksperiment.

Erna og Bent – to personer med begrenset utdannelse, svært liten arbeidserfaring og ingen juridisk- eller medisinskfaglig kompetanse – startet med å fortelle det norske folk at Norge skulle stenges ned i to uker – for å flate ut kurven. Dette ble til måneder – og år – med helt fullstendig tullete tiltak, som hverken var sikre eller effektive. Norge, og andre nasjoner, har blitt utsatt for verdens største svindel.

Hvorfor skrives dette på en 17. Mai i 2023?

Det er et faktum at Erna Solberg er første regjeringssjef – etter Vidkun Quisling – som har avlyst 17. Mai feiringer i Norge. VI opplever dette som grov form for symbolsk maktmisbruk fra: Et medlem av Regjering og Norges øverste militære ledelse. Avlysning av 17. Mai burde aldri vært foreslått – eller utført – av hverken konge, statsminister eller statsråd. VI tenker det er viktig å minne om dette i dag, 17. Mai. VI vet at noen tenker å heise det norske flagget på halv stang i protest. VI velger å heise vårt.

Maleriet heter: 17. Mai 2021. Malt av Kinara, en Norges få unike samtidskunstnere som laget aktuelle malerier under Plandemien. VI mener at dette bildet bør kjøpes inn til Nasjonalmuseet, for å minne om sviket det var å avlyse Norges nasjonaldag, 17. Mai, uten juridisk eller medisinsk gyldig grunnlag.

Er noen av disse Landssvikere?

Per definisjon er de ikke det, slik Landssvik er definert i Straffeloven § 119 og § 120. At mange kanskje kan føle at noen av de har sviktet Norge og det norske folk – får være opp til hver enkelt å vurdere…

Kan konge, statsminister eller statsråd straffes for maktmisbruk?

Kongen kan ikke straffes. Det følger av Grunnloven § 5, som sier: Kongens person kan ikke lastes eller anklages. Det står videre i § 5 at: Ansvarligheten påligger hans råd. Derav følger at statsminister eller statsråd kan straffes. Da snakker VI om Straffeloven § 111. Krenkelse av Norges selvstendighet og fred – bokstav d), og Straffeloven § 112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred – bokstav c).

Bør Erna Solberg og Bent Høye etterforskes, tiltales – og eventuelt straffes?

VI mener at både tidligere statsminister Erna Solberg – og tidligere statsråd Bent Høye – skal stå til ansvar for alle unødvendige belastninger og tap, de har påført barn og unge – samfunn og bedrifter.

Control1 – KinaraOptix Collection

Control2 – KinaraOptix Collection                    

Myndighetssensur?                                                                                               

VI opprettet en FaceBook gruppe rett over nyttår 2023, med navnet: Stasministerenskontor. Der ble det fattet imaginære vedtak om alt fra Ukraina – til strømpriser. Denne FaceBook gruppen ble stengt for publisering etter bare 10 dager. VI tror dette kan skyldes at myndighetene (fyll inn selv) ikke tålte: Vedtak 2/23 – 02.01.2023. Ny Kommisjon – Hemmelighold. (Vedtaket Kan DU finne i tillegg under).

Så mye for – FREE SPEECH – i henhold til intensjonen i Grunnloven § 100. Dette er bare ett konkret eksempel på at: VI har ikke reell Ytringsfrihet i Norge.

Kanskje Kongen – Norges statsoverhode – kommer på andre tanker. Start med å gi alle nordmenn: KONGENS NEI til Coronapass.

Gratulerer med dagen.

Holmen, 17. Mai 2023

Berge Ø. Guderud

STASMINISTERENSKONTOR

Melding fra Facebook, 12.01.2023:

Denne siden er ikke lenger publisert

Dette skyldes at Stasministerens kontor bryter standardene våre.

Utdrag fra FaceBook:

Presentasjon

Stasministerenskontor vil søke sannhet og frihet. VI vil være et korrektiv til utøvende makt i Norge.

Stasministerens kontor

12. januar

  ·

Vedtak 2/23 – 02.01.2023. Ny Kommisjon – Hemmelighold.

Stasministerenskontor har, med bakgrunn i Pfizer-korrupsjon påvist i EU parlamentet besluttet å opprette en Ny Koronakommisjon for å gi det norske folk fult innsyn i hvordan Covid-19«pandemien» ble håndtert i årene 2020, 2021 og 2022. Kommisjonen skal fokusere på de medisinskfaglige og juridiske begrunnelsene som lå til grunn for «Lock Down» og press på befolkningen til å ta PCR-tester og til å bli mRNA«vaksinert».

Kommisjonen skal se på store konsekvenser og tap for samfunnet og enkeltindivider. Bruk av skattepenger, konkurser som følge av «Lock Down» og sterk økning i innmeldte ødelagte liv som følge av press for mRNA«vaksinering» i forbindelse med en menneskeskapt konstruert «pandemi» – skal undersøkes spesielt.

Den 24. april 2020 ble den såkalte uavhengige Koronakommisjonen oppnevnt, for å gjennomgå og vurdere myndighetenes håndtering av Covid-19-pandemien. Den fikk tilgang til sensitive opplysninger, som ble taushetsbelagt for 60 år. Derved ble befolkningen nektet «alminnelig åpenhet».

Stasministerenskontor vil foreslå å oppheve alle tidligere krav om hemmelighold i 60 år, slik at det norske folk vil få fult innsyn i reelle begrunnelser for tiltak i årene 2020, 2021 og 2022. Prinsippet må være mer åpenhet og demokrati.

Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen) ble innført i 2020. Loven ble kunngjort 04.012.202, og omhandler følgende:

§ 1.Formålet med loven

§ 2.(Opphevet)

§ 3.Taushetsplikt

§ 4.(Opphevet)

§ 5.Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak. Opplysninger som Koronakommisjonen har mottatt kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak.

Stasministerenskontor vil fremme en Proposisjon om å få opphevet § 3. Taushetsplikt, og § 5. Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak – slik at det norske folk vil få fult innsyn og at det blir lagt til rette for at opplysninger kan danne grunnlag for straffesak der lovbryter stilles til ansvar for lovbrudd.

Forrige artikkelBiden kan være sjarmerende, men Beijing bør være på vakt mot oppfølgerne
Neste artikkelHvordan Nato forførte den europeiske venstresiden
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.