«Nesten en tredjedel av verdensøkonomien er nå underlagt sanksjoner»

0
Fra rapporten "The Human Consequences ofEconomic Sanctions"

Av Moon of Alabama.

Senter for økonomisk og politisk forskning (CEPR) publiserte nettopp en studie om: De menneskelige konsekvensene av økonomiske sanksjoner.

Resultatene er som enhver observatør av slike handlinger forventer. Sanksjoner brukes for bredt. De tjener nesten aldri sitt antatte opprinnelige formål og når ikke målene sine. De skader de fattige mer enn de lederne i det eller det landet som man angivelig vil ramme.

Disse tallene er imidlertid forbløffende:

I løpet av de siste seks tiårene har det vært en betydelig vekst i bruken av økonomiske sanksjoner fra vestlige makter og internasjonale organisasjoner. Mindre enn 4 prosent av landene ble underlagt sanksjoner pålagt av USA, EU eller FN på begynnelsen av 1960-tallet. i dag har andelen steget til 27 prosent. Størrelsene er de samme når vi vurderer deres innvirkning på den globale økonomien: Andelen av verdens BNP produsert i sanksjonerte land steg fra mindre enn 4 prosent til 29 prosent i samme periode. Med andre ord er mer enn en fjerdedel av landene og nesten en tredjedel av verdensøkonomien nå underlagt sanksjoner fra FN eller vestlige nasjoner.

I henhold til folkeretten har bare sanksjoner pålagt av FNs sikkerhetsråd juridisk status. Sanksjoner fra USA eller EU er under internasjonal lov ulovlig bruk av statlige instrumenter. USA bruker stadig sanksjoner for å presse under nasjoner for å utføre deres ordre. Fram til den nylige krigen i Ukraina har EU brukt sanksjoner mest for å «gjøre noe» fordi det hadde gått tom for ideer eller diplomatiske evner.

De nylige sanksjonene mot Russland viste seg å skade russerne mye mindre enn de skader menneskene som bor i EU. Det var en katastrofal feil av EU-ledere å forhåndsgodkjenne sanksjonene USA hadde presset på før Russland gikk inn i borgerkrigen i Ukraina. Konsekvensene var åpenbart ikke forstått eller gjennomtenkt.

Når nesten en tredjedel av verdensøkonomien er under sanksjoner, taper de andre to tredjedelene også. Det vil derfor være fornuftig for alle å avskaffe alle sanksjoner som ikke er utstedt av FNs Sikkerhetsråd. Selv sanksjoner fra Sikkerhetsrådet bør bare brukes sparsomt og på en svært snevert målrettet måte. Sanksjoner som rammer hele økonomien i et land er umenneskelige og bør forbys.


Denne artikkelen ble publisert av Moon of Alabama:

‘Nearly A Third Of The World Economy Is Now Subject To Sanctions’


Fotnote: Norge og de norske politikerne støtter EUs og USAs sanksjonspolitikk.

Se også: Sanctions Kill: a book, a webinar, a movement

U.S. war on the defenseless / Sanctions harm one-third of world’s people

Forrige artikkelLekkasjer skapte spenning mellom USA og Ukraina
Neste artikkelJordbruksforhandlingene: Statens tilbud – mer av det samme, raskere …
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.