Krig og tjuveri – storfinansen plyndrer Ukraina og Norge er med

0

Over 28% av Ukrainas dyrkbare jordområder har skiftet eiere eller kanskje rettere blitt «stjålet» av private, Norges bank er en av disse nye «eierne».

Av Romy Rohmann.

Den totale mengden landområder i Ukraina som nå kontrolleres av oligarker og store landbruksbedrifter er nå over ni millioner hektar – over 28 prosent av Ukrainas dyrkbare land. De største grunneierne er en blanding av ukrainske oligarker og utenlandske interesser – for det meste europeiske og nordamerikanske, så vel som det suverene fondet i Saudi-Arabia. Store amerikanske pensjonsfond, stiftelser og universitetsmidler har investert gjennom NCH Capital, et USA-basert private equity-fond. Norges Bank Investment Management er også investor.

Dette kommer fram i en rapport skrevet av F. Mousseau og E. Devillers i The Oakland Intitute; War And Theft som kom i februar 2023.

I 2015 rapportere Oakland Institute at det i 2014 var ca 1,6 millioner hektar land i Ukraina som var under kontroll av utenlandsbaserte selskaper.

Vi har tidligere skrevet om den ukrainske regjeringens planer om privatisering her på steigan.no.

Den 15.juni 2022 kunngjorde President Zelenskyj regjeringens planer om omfattende privatiseringer fra og med 1. september.

Det ukrainske parlamentet vedtok den 28.juli lovutkast nr. 7451 om endringer av Ukrainas lov «Om privatiseringen av statlig og kommunal eiendom». Denne lovendringen gikk sjølsagt gjennom i parlamentet, da Ukraina har forbudt de 11 partiene som kunne ha gått imot dette. Lovendringen forenkler privatiseringsprosessen.

Før krigen hadde Zelenskyj-regjeringen liten støtte i sitt arbeid for å privatisere den ukrainske økonomien, de ønsket å åpne for privatisering av eiendomsmarkedet i 2021, men fikk stor motstand mot salg av statseid grunn som ble kraftig motarbeidet av flertallet av ukrainere. En meningsmåling i juni 2021, utført av Kiev Internasjonale institutt for sosiologi, viste at 65,2 prosent av ukrainerne støttet det fortsatte forbudet mot salg av jordbruksland.

Det er en del av Zelenskijs plan for ukrainsk økonomi å sørge for en rask privatisering av jord. Lånet fra Verdensbanken var gitt på den betingelsen.

Hvem er det som har tatt kontroll over ukrainske landbruk?

En rekke av de største eiendomsbedriftene har åpnet opp for private investorer, også utenlandske. Flere av dem er notert på vestlige børser som Paris, London eller Warszawa.

Oligarkene

• Med kontroll over 582 062 hektar er Kernel den største grunneieren og også den største produsenten og eksportøren av solsikkeolje. Dens eier, Andriy Verevskyi, er Ukrainas 16. rikeste person.

• UkrLandFarming er nest største grunneier med 403 370 hektar. Grunnlagt av oligarken Oleg Bakhmatyuk, som var den 28. rikeste personen i Ukraina i 2016 og har siden mistet mye av sitt land og eiendeler med Russlands annektering av Krim, den spesialiserer seg på korn, egg, melk, og kjøttproduksjon.

• Den tredje største grunneieren, med 360 238 hektar, er MHP, den største produsenten og eksportøren av kylling i Ukraina.37 Det ble grunnlagt av dets nåværende administrerende direktør, Yuriy Kosyuk, landets 10. rikeste person.

• Med 264 270 hektar er Astarta Ukrainas største produsent av sukker og er også aktiv innen industriell melkeproduksjon og prosessering av soyabønner. Grunnlegger og nåværende administrerende direktør, Viktor Ivanchyk, er den 95. rikeste personen i landet.

• Nibulons grunnlegger, Oleksiy Vadatursky var Ukrainas 24. rikeste person, men døde i juli 2022 som et resultat av et russisk missilangrep. Nibulon dyrker korn for eksport på 82 500 hektar.

• System Capital Management (SCM) er et stort finansielt og industrielt holdingselskap kontrollert av Ukrainas rikeste mann, Rinat Akhmetov. 42 SCM eier ulike landbruksdatterselskaper, spesielt HarvEast, som produserer hvete, solsikke, belgfrukter, mais og storfe. 43 Firmaet forvalter 26 000 hektar land, etter å ha mistet kontrollen over 100 000 hektar til krigen.

Utenlandske firmaer

Flere utenlandske firmaer har eierskap til noen av de største landbruksområdene i landet. De tre største er:

• Den femte største grunneieren i landet, med 290.749 hektar, er NCH Capital, et USA-basert private equity-selskap som investerer på vegne av fremtredende amerikanske pensjonsfond, universitetsstipender og stiftelser.45 Det opererer i Ukraina gjennom selskapet AgroProsperis.

• PIF Saudi, eid av Sovereign Fund of Saudi Arabia, opererer på 228 654 hektar gjennom Saudi Landbruks- og husdyrinvesteringsselskap (‘SALIC’) og dets datterselskap, Continental Farmers Group.

• TNA Corporate Solutions, et annet USA-basert firma, er eid av den amerikanske forretningsmannen Nicholas Piazza. Dette selskapet kontrollerer 295 624 hektar gjennom flere datterselskaper, inkludert Pivden Agro Invest, Podillya Agroproduct, Hetmanske og Prydniprovske. Mesteparten av landet leid ut av TNA kommer fra overføringer fra UkrLandFarming de siste årene.

Hvem er aksjonærene?

De fleste av de største jordeierselskapene har eierskapsmodeller, hvor oligarkgrunnleggerne fortsatt er den største aksjonæren. Dette er tilfellet for UkrLandFarming, som er 100 prosent eid av grunnleggeren Oleg Bakhmatyuk og har ingen andre kjente aksjonærer. Tilsvarende eier grunnleggerne av Kernel, MHP og Astarta henholdsvis 42,6 prosent, 59,7 prosent og 41,2 prosent prosent av sine selskapers aksjer.

Imidlertid har en rekke av de største firmaene åpnet kapitalen sin for utenlandske investorer. På grunn av mangel på åpenhet rundt slike transaksjoner er offentlig informasjon begrenset.  

De tre tabellene nedenfor viser de mest kjente aksjonærene for tre firmaer for hvilken informasjon kan fås, dvs. Kernel, MHP og Astarta.

Sentrale investorer i de største jordeiendommene i Ukraina er hovedsakelig fremtredende investeringsfond – inkludert Vanguard Group, Kopernik Global Investors, BNP Asset Management Holding, Goldman Sachs-eide NN Investment Partners Holdings, og Norges Bank Investment Management, som forvalter Norges «pensjonsfond utland», altså Oljefondet.

(se tabell 2, 3 og 4).

Disse aksjonærene og investorene har også lån og for noen selskaper er disse lånene så høye at det gir kreditorene en viss grad av kontroll over bedriftene og deres eiendeler. Hvis et firma ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser, vil kreditorene gjøre krav på å overta eiendeler og selge dem. Bankene som har vært sentrale långivere til ukrainske landbruksbedrifter vises detaljert i tabell 6, har EBRD, EIB og IFC lånt ut USD 1,7 milliarder til bare seks av Ukrainas største firmaer over de siste 15 årene.

Dette skreiv vi på steigan.no i november 2019

Ukraina har like mye fruktbart landareale som Frankrike og Tyskland tilsammen. Det såkalte svartjordsbeltet, chernozem, i Ukraina er en av de rikeste landsbruksressursene i verden. Svartjord er et nesten helt svart jordsmonn med opptil én meter dyp humus. Svartjord er blant verdens mest fruktbare jordsmonn, og en stor del av verdens hvetedyrking foregår i slik jord.

Ukrainas 32 millioner hektar jord er like mye som en tredel av all dyrkbar jord i EU. Nå legges den ut for salg – til tross for at 80% av ukrainerne er motstandere av det. Siden 2001 har det vært et moratorium, i praksis et forbud, mot salg av landbruksjord i Ukraina.

En meningsmåling som ble gjennomført i Ukraina i oktober 2019 viser at 73% av de som svarte sier at de er imot opphevelsen av moratoriet og 81% er imot salg av jord til utlendinger.

(bilde fra rapporten: https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/takeover-ukraine-agricultural-land.pdf )

På tross av folkelig motstand og demonstrasjoner som skjedde i 2020 har Zelenskij fått gjennomført deler av sitt planlagte «salg» av jordbrukslandet. Nå kontrollerer oligarker og store landbruksbedrifter litt over ni millioner hektar som er over 28 prosent av Ukrainas dyrkbare land. Krig og tjuveri!

Forrige artikkelJohn Pilger: Utarmet uran i Ukraina
Neste artikkelKrigsdagbok del 57 – 7. til 18. april 2023