Florida forbyr permanent alle COVID-19-maske- og vaksinepåbud i skoler og bedrifter

0

Av Natural News.

Florida har ratifisert en rekke lover som permanent forbyr COVID-19 maske- og vaksinepåbud i skoler og bedrifter.

Guvernør Ron DeSantis signerte loven torsdag 11. mai og beskrev de fire relevante lovforslagene som en del av et forsøk på å «foreskrive frihet». Denne historiske begivenheten kom flere måneder etter at DeSantis sa at han ønsket at Floridas lovgivende forsamling skulle vedta disse permanente forbudene.

DeSantis bemerket hvordan disse nye lovene peker på et behov for å motvirke framtidige regjeringsforsøk på å pålegge befolkninga helsepåbud.

«Faren er nå, en av grunnene til at vi gjør dette lovforslaget er, ja i Florida er vi glade for at vi stod fast,» sa han. «Men mange av elitene og byråkratene tror at dette er svaret på hvordan du bør gjøre det igjen i fremtiden hvis noe slikt skjer.»

Uten tvil det viktigste lovforslaget blant de fire er Senatets lovforslag 252, som forbyr arbeidsplasser, offentlige etater og skoler å kreve at folk framlegger dokumentasjon for å vise at de har blitt vaksinert eller testet for COVID-19 eller å bruke masker for å få adgang til sine respektive fasiliteter.

Lovforslaget forbyr også de nevnte institusjonene å kreve covid-19-vaksiner som betingelse for ansettelse. Det krever også at  Florida Department of Health og  Agency for Health Care Administration utvikler riktige standarder for «passende bruk av ansiktstildekking for infeksjonskontroll» i helseinstitusjoner.

Statens helseavdeling og riksadvokatens kontor har lov til å bøtelegge institusjoner og enkeltpersoner opptil $5000 for hvert brudd på påbudene.

Videre forbyr lovforslaget sykehus og andre helseinstitusjoner å blokkere pasientenes mulighet til å velge «COVID-19 behandlingsalternativer» forutsatt at de anbefales av leger eller andre autoriserte leverandører.

«Du bør ha rett til å prøve disse [alternative COVID-19-behandlingene] under tilsyn av legen din, og den retten er beskyttet i delstaten Florida,» sa DeSantis.

Lovforslaget fordømte også formelt  Verdens helseorganisasjon og dens anbefalinger i staten.

DeSantis signerte også Senatets lovforslag 1387, som forbyr gain-of-function forskning i delstaten (det vil si forskning som for eksempel endrer egenskapene til et virus, o.a.). DeSantis bemerket at lignende forskning utført ved Wuhan Institute of Virology sannsynligvis har skylden for den globale pandemien.

«Vi er den første staten i USA som formelt forbyr forskning på gain-of-function,» sa DeSantis. «Hvor er ansvarligheten for folk som Fauci og disse andre folkene når de sa at de aldri gjorde noe av dette? Og vi vet at mye av det ikke var sant.»

Guvernøren signerte også Senatets lovforslag 1580, som sikrer beskyttelse og ytringsfrihet for leger: «Vi vil at våre leger skal praktisere evidensbasert medisin. Vi vil ikke at de bare skal utsette seg for autoritet eller bare følge flokken,» sa han.

Videre gir SB 1580 også helsepersonell muligheten til å velge bort visse tjenester basert på en «samvittighetsbasert innvending.» Men lovforslaget gjelder ikke nødtjenester som kreves i henhold til statlig eller føderal lov.

Forrige artikkelDe sår plyndringens frø – en tap-tap-situasjon for Ukraina
Neste artikkelDårlig dag for Ukraina
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.