Piggproteiner akkumuleres i hjernen og forårsaker blant annet infarkter

0

Covid-vaksiner forårsaker alvorlige nevrologiske skader

Av Dr. William Makis.

En ny artikkel fra Tyskland publisert 5. april 2023 beviser at piggproteinet akkumuleres i hjernen og forårsaker død av hjerneceller.

Hovedfunnene:

«Våre resultater avslørte akkumulering av piggproteinet i hodeskallemargen, hjernehinnene og hjernevevet». «Injeksjonen av piggproteinet alene forårsaket celledød i hjernen, og fremhever en direkte effekt på hjernevev». «vi observerte tilstedeværelsen av piggprotein i hodeskallen til avdøde lenge etter deres covid-infeksjon, noe som tyder på at piggproteinets lange levetid kan bidra til langsiktige nevrologiske symptomer».

Piggproteinskade:

Av alle covid-proteinene ble bare piggproteinet påvist i hjernen. «Det antyder at piggproteinet kan ha lang levetid i kroppen. Denne oppfatningen støttes av observasjonen av at piggprotein kan påvises på pasientens immunceller mer enn et år etter smitte – en nylig preprint rapport tyder på at piggproteinet vedvarer i plasmaprøver opptil 12 måneder etter diagnosen.

«Injeksjon av piggprotein forårsaker et bredt spekter av endringer i hodeskallemargen, hjernehinnene og hjernen, inkludert proteiner relatert til koronavirussykdom og koagulasjons-kaskader(sic), på nøytrofiler (en viktig komponent i immunforsvaret)-degranulering, NET-dannelse og PI3K-AKT-signalveier, som demonstrerer immuno-genisiteten (vaksiners evne til å stimulere det adaptive immunforsvar til å produsere antistoffer og antigenspesifikke T-cellesvar), av SARS-CoV-2 spikeprotein».

Illustrasjon fra den siterte forskningsartikkelen

Hjernebetennelse

«Vår molekylære analyse antyder aktivering av immunrespons i hodeskalle-hjernehinne-hjerne-aksen, En økning av aktiviteten til nøytrofiler som ligner på det som er rapportert i luftveiene». «I hodeskallemargen fungerer virale proteiner som en inflammatorisk stimulans som fører til en immunrespons i hjernen».

«I hjernehinnene er en oppregulering av proteiner involvert i nøytrofil-degranulering», en betydelig konsekvens av den inflammatoriske tilstanden. «Proteiner relatert til nevrodegenerasjon og skade på blod-hjerne-barrieren, var de mest fremtredende molekylene med en reguleringsforstyrrelse i hjernen». «Piggprotein fører til aktivering av RHOA, som utløser forstyrrelse av blod-hjerne-barrieren».

Blodpropp, mini-slag og hjerneblødninger

«Forstyrrelser i styring av komplement- og koagulasjon ble oppdaget i både hodeskallemargen og hjernen. Dette kan forklare at til covid-pasienter utvikler miniinfarkter i hjerneparenkymet og vår observasjon av et økt nivå av mikroblødninger hos covid-pasienter, som potensielt kan bidra til den observerte hjerneskaden hos covid-pasientene i akutte eller kroniske stadier».

Piggprotein og nevrologiske sykdommer

«Vi identifiserte flere kandidat-proteiner uten å ha ha forbindelse med covid, spesielt de som tidligere var assosiert med nevrologiske sykdommer, spesielt lidelser som Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og demens». «For ytterligere å finne konsekvensene av piggproteinspesifikke effekter i hjernevevet, utover den akutte inflammatoriske responsen identifiserte vi flere proteiner assosiert med nevrodegenerasjon som hadde forstyrrelser i styringen av dem». «Mitokondriell funksjon svekkes betydelig, oksidativt stress er rapportert, og langsiktige symptomer som kronisk tretthet».

Hvordan piggprotein kommer inn i hjernen

«Våre data kan også antyde en mekanisme for virusets inntreden i sentralnervesystemet. I både laboratoriemus- og menneskelig vev med covid, finner vi piggprotein i SMC-ene (hodeskalle-hjernehinne-forbindelsen), som viruset eller viruskomponentene kan bruke til å gå fra hodeskallemargen til hjernehinnene og hjernevevet.»

«Virus kan ta andre veier for å nå hjernen. For eksempel kan viruset krysse cerebro-karsystemet for å nå hjernevevet eller bli fraktet dit av immunceller». «Virusoverført piggprotein som har kommet inn i hjernen som er funnet i noen tilfeller, har vært knyttet til en svekket blod-hjerne-barriere og har beveget seg langs luktnerven eller vagusnerven. Her foreslår vi et alternativt scenario der SARS-CoV-2 spike proteinet når først hodeskallemargen, og deretter hjernehinnene før den kommer inn i hjernevev». «Spike-induserte endringer i hodeskalle-hjenehinne-hjerne-aksen gir diagnostiske og terapeutiske muligheter, ettersom både hodeskallen og hjernehinnene er lettere tilgjengelig enn hjernevevet».

Dr. William Makis sine observasjoner av psykoser etter covid-vaksinasjon, i hans blogg-artikler:

Barn som ble skadet av Pfizer eller Moderna covid-19 mRNA-vaksiner oppviser hallusinasjoner, selvskading, selvmordsforsøk og varig uførhet. Klikk her.

Covid-vaksine- fremkalt psykose, det er påvist 13 tilfeller av psykose etter vaksine, manier og selvmordsforsøk, noe som er sjokkerende. Klikk her.

Dr. William Makis sin oppfatning av dette her:

Dette er en ekstremt viktig artikkel fra Tyskland, vi vil aldri se denne typen forskning gjort i Canada. Denne artikkelen beviser at SARS-CoV2- og covid-mRNA-vaksine-spikeproteinet kommer inn i hodeskallemargen, hjernehinnene og hjernevevet. Piggproteinet forstyrrer blod-hjerne-barrieren.

Piggproteinet alene forårsaker celledød i hjernen, det aktiverer komplement- og koagulasjon som fører til blodpropp, mini-infarkter og hjerneblødninger, det forårsaker betennelse og lokale endringer assosiert med nevro-degenerasjon, slik som demens, Alzheimers og Parkinsons sykdom.

Jeg tror at nevrologisk skade er en av de største kategoriene av covid-mRNA-vaksineskader. Disse skadene er ekstremt vanlige, og vi har bare begynt å se langtidseffektene av piggprotein-akkumulering i hjernen. Ved siden av slag, aneurismer (utposninger på blodårer) og hjerneblødninger, syn og taleproblemer, alle slags lammelser og bevegelsesforstyrrelser, tror jeg at vi vil se en enorm økning i nevrodegenerative lidelser blant de covid-19 mRNA-vaksinerte, psykiske lidelser og en generell økt risiko for selvmord.


Fra Kolozeg.org, publisert 11 april 2023.
Oversatt fra engelsk av Northern Light for Derimot.no. Linker i originalartikkelen.
Dr. William Makis er lege og spesialist i radiologi, onkologi og immunologi.
Originalartikkel: Pfizer & Moderna COVID-19 mRNA Vaccines Cause Spike Protein To Accumulate In The Brain, Inducing Bleeds, Inflammation, Infarcts, Severe Neurological Injuries – Dr. William Makis.

Forrige artikkelHvem fører krig i og mot Syria?
Neste artikkel«Seiersblot» i Vidkun Quislings fotspor
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.