Italia 2020: På innsiden av Covids ‘Ground Zero’

0

Av Michael Bryant, Off-Guardian.

På treårsdagen for WHO – Verdens Helseorganisasjons erklæring av «Covid» som en «pandemi», tar vi en detaljert titt på hvordan Italia ga den perfekte plattformen for å skape, og deretter spre, Covid-narrativet.

For tre år siden gikk den vestlige verden i stå. Den offisielle Covid-19-fortellingen skildret et merkelig plutselig-super-spreder, dødeligere enn influensavirus som kom fra Kina og landet i Nord-Italia.

20. februar 2020 ble det første påståtte tilfellet av Covid-19 oppdaget i Vesten i Lombardia-byen Codogno, Italia. Senere samme dag rapporterte den italienske regjeringen landets første «Covid-19-dødsfall».

Dramatiske medieoppslag fra Nord-Italia ble hamret inn i og på den vestlige psyken, noe som ga inntrykk av at det var et mystisk «superspredende» og «superdødelig» nytt virus som galopperte over regionen og infiserte og drepte horder av mennesker.

Opprivende rapporter fra Bergamo, en by i den alpine Lombardia-regionen i Nord-Italia, snakket om kister stablet i høyden, «covid-relaterte dødsfall vokser ubønnhørlig» og det alarmerende behovet for militær assistanse for å fjerne det voldsomme volumet av døde kropper som hopet seg opp.

I begynnelsen av mars 2020 rapporterte sykehus i Nord-Italia om en «tsunami av dødsfall»  grunnet  Covid-krisen og overfylte forhold på grunn av «kampen mot koronavirusutbruddet», som presset sykehus og ansatte til bristepunktet da leger «tok hånd om de døde fra morgen til kveld.«

Ved å bruke hele statens maskineri begynte den italienske statsministeren Giuseppe Conte å utstede et rullende sett med regjeringsdekreter som kulminerte med at Italia ble det første landet i verden som implementerte en nasjonal nedstengning. Disse mandatene ville sette scenen for nedstengninger i hele den vestlige verden.

Tre år senere avslører en omfattende evaluering av historien om den påståtte italienske medisinske nødsituasjonen våren 2020 en historie om den urovekkende epidemiologiske historien til Nord-Italia, massemediemanipulasjon og villedende rapportering brukt for å skape en illusjon av en ny epidemi.

En utall spørsmål og inkonsekvenser rundt den italienske historien dukket snart opp. Å tilskrive dette merkelige settet med konvergerende omstendigheter til en viral hendelse satte godtroenhet på en virkelig anstrengelse.

Var disse overfylte forholdene på italienske sykehus virkelig et resultat av et unikt viruspatogen, eller var det andre årsaksfaktorer?

Var disse unormale toppene i flere dødsfall i Nord-Italia beviselig forårsaket av ankomsten og spredningen av et nytt, dødelig virus?

Hvordan var det at dette viruset spredte seg over tusenvis av kilometer i løpet av dager og peaket – nådde topper –  synkront på utvalgte steder?

Hvordan kunne det ha seg at dette viruset var i stand til å spre seg så raskt over tusenvis av kilometer, og nå en topp på samme tid på de utvalgte stedene, men likevel ikke være smittsomt nok til å spre seg til nærliggende områder?

Hvordan hadde det seg at dette viruset ventet på et regjeringsdekret og først da begynte å skape overdødelighet?

Hvordan var det mulig at alle land i Vesten og utover vedtok lignende «helse»-tiltak som ble utført i Italia, praktisk talt «over natten», tiltak som lignet en de facto politistat i stedet for medisinske initiativer?

Illustrasjon: Shutterstock

Hvorfor Italia?

En kort tidslinje for serien av hendelser som utspilte seg i Nord-Italia våren 2020:

 • 31. januar 2020 – Det italienske ministerrådet erklærer en 6-måneders nasjonal nødsituasjon og overlater koordineringen av beredskapsresponsen for COVID-19 til lederen for avdelingen for sivilbeskyttelse, etter oppdagelsen av de to første COVID-19-positive personene i Roma – to kinesiske turister som reiste fra Wuhan;
 • 20. februar 2020Første Covid-19-tilfelle av italiensk statsborger diagnostisert i Codogno. 78 år gamle Adriano Trevisan, en pensjonert murer fra landsbyen Vo’Euganeo nær Padua i Veneto-regionen, ble det første registrert Covid-dødsfallet til en europeer. Den avdøde testet positivt for viruset og døde på sykehuset mens han ble behandlet for lungebetennelse.
 • 27. februar 2020 – Et nasjonalt overvåkingssystem, koordinert av ISS (Det Nasjonale helseinstituttet) blir satt opp for å overvåke innsamling og sammenstilling av daglige data.
 • 9. mars 2020 – Regjeringen i Italia under statsminister Giuseppe Conte utvider nedsteningen til hele Italia og begrenser bevegelsesradius for befolkningen bortsett fra det nødvendige, arbeid og helserelaterte ærend.
 • 11. mars 2020 – Verdens helseorganisasjon erklærer det nye utbruddet av koronaviruset (COVID-19) som en global pandemi. Italia erklærer stengning av alle restauranter, puber, teatre og sosiale aktiviteter.
 • 18. mars 2020 – Den europeiske sentralbanken kunngjør et stort program for trykking av penger for å holde det finansielle systemet fungerende. 750 milliarder euro redningspakke gis til finanssektoren for å bekjempe «koronaviruskrakket».
 • 22. mars 2020Opphør av alle ikke-essensielle produktive aktiviteter, fullstendig nedstengning, fabrikker stenges og all ikke-essensiell produksjon stanses over hele Italia.
 • 25. mars 2020 Ytterligere restriksjoner blir pålagt folks bevegelser bortsett fra av vesentlige årsaker (f.eks. arbeid, helse og skaffe forsyninger).
 • 27. mars 2020 – Topp i antall daglige Covid-dødsfall i Italia.
 • 9. april 2020‘Liquidità’-dekret trer i kraft, inkludert midlertidige tiltak for å lette tilgangen til lån, støtte forretningskontinuitet og bedriftslikviditet og tiltak for å støtte eksport, internasjonalisering og næringsinvesteringer.
 • 4. mai 2020 – Gjenåpning av de fleste fabrikker og ulike grossistvirksomheter, innenfor forhåndsbestemte protokoller for helsesikkerhet.

Selv om en slik kronologisk oppstilling kan tjene til å friske opp hukommelsen og gi en sammenhengende forståelse av hendelsesforløpet, er den ikke en erstatning for den virkelige historien.

Som de sier – djevelen er i detaljene.

Detaljene i Nord-Italia starter med massive forurensningsproblemer og de medfølgende langvarige kroniske helsetilstandene som har plaget regionen i årevis.

Forurensning og kronisk sykdom

Hverdagen i Lombardia-regionen er ridd av farlige levekår og helseutfordringer – mange akutte helseproblemer som en aldrende befolkning står overfor, har vært dokumentert i lang tid.

Po-elvedalen i Nord-Italia sies å ha den dårligste luftkvaliteten i hele Europa. Luftkvaliteten i regionen har forverret seg i mange år. Byene i Po-elvedalen sies å ha de høyeste dødelighetsbyrdene knyttet til luftforurensning i hele Europa.

I tillegg til den enorme forurensningen, er Po-elvedalen kjent for å ha lav vind og langvarige episoder med klimatiske inversjoner som gjør den til en oppbevaringstank for atmosfærisk forurensning.

Lancets globale helserapport fra januar 2021 estimerte dødsrater knyttet til fine partikler og nitrogendioksidforurensning i 1000 europeiske byer. Brescia og Bergamo i Lombardia-regionen hadde den sykelige utmerkelsen av å ha den høyeste dødsraten fra fine partikler i Europa. To andre norditalienske byer, Vicenza og Saronno satt på fjerde og åttende plass på listen over topp ti byer i denne kategorien.

Disse stedene samsvarer nøyaktig med de høyeste tilfellene av øvre luftveisinfeksjoner som forekommer i Nord-Italia, som rapportert i den offisielle pandemifortellingen.

Pågående og akselererende «epidemier» av idiopatisk lungefibrose (en alvorlig og progressiv lungesykdom), interstitiell lungesykdom og høye forekomster av bronkial- og lungekreft var karakteristiske epidemiologiske trekk ved Nord-Italia lenge før et angivelig virus våget seg inn på scenen.

I Lombardia-regionen er det også et pågående asbestproblem fra yrkesmessig asbesteksponering på 1960- og 1970-tallet. En studie fra 2016, «Forekomst av mesothelioma i Lombardia, Italia: eksponering for asbest, tidsmønstre og fremtidige prognoser«, spådde en økning av malignt mesothelioma (MM), en aggressiv og dødelig form for kreft som først og fremst påvirker slimhinnene i brystet og magen. .

«Denne studien dokumenterte en høy belastning av MM hos begge kjønn i Lombardia-regionen, noe som gjenspeiler omfattende yrkesmessig (hovedsakelig hos menn) og ikke-yrkesmessig (hovedsakelig hos kvinner) eksponering for asbest i fortiden. Insidensratene øker fortsatt; en nedgang i forekomsten av MM forventes å skje etter 2019.»

En ytterligere studie, «Undersøkelse av virkningen av influensa på overdødelighet i alle aldre i Italia i løpet av de siste sesongene (2013/14–2016/17 sesongene)», avslører at dødstallene på grunn av vanlig influensa har økt markant det siste tiåret. Denne studien beskrev en nesten firedoblet økning i influensadødelighet i løpet av den dekkede tidsperioden. Innen 2016/17-sesongen skjøt totalen i været til 24 981 overflødige dødsfall som kan tilskrives influensaepidemier.

I tillegg til de pågående problemene med luftforurensning, er innbyggerne i Po-elvedalen plaget av høye nivåer av industriell avrenning fra husdyr i elver og sideelver.

Lombardia-regionen lager enorme mengder animalsk avfall ettersom den produserer mer enn 40 prosent av Italias melkeproduksjon mens over halvparten av Italias svineproduksjon ligger i Po-elvedalen.

I hele Italia har problemer med forgiftet jord forårsaket av tidligere og nåværende industrielle aktiviteter og ulykker plaget landet og dets folk.

Tung industriell aktivitet og tidligere industriforgiftning i Nord-Italia rammer regionen med nok en masse giftige eksponeringer.

I 1976 opplevde Seveso «en av de verste industriulykkene i det siste århundre». Seveso-katastrofen skjedde i et kjemisk produksjonsanlegg 12 mil nord for Milano i Lombardia-regionen i Italia. Det resulterte i den høyeste kjente eksponeringen for 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin (TCDD) i befolkningen der i historien og ble et «testament for de varige effektene av dioksin

Dioksin er et kjent kreftfremkallende middel, og mange mennesker som bodde i og rundt Seveso på den tiden ville ha økt risiko for kreft senere i livet. Noen som fylte 20 år i 1976 ville nå være i 60-årene under Covid-tiden.

Dette samsvarer med det som har blitt rapportert bredt blant Nembro-menn, med kreft som den ledende dødsårsaken i denne demografiske og lungekreft er den vanligste krefttypen.

Innstramminsgtiltak og helseinfrastruktur

Det som forsterker de uhyggelige miljøforholdene som befolkningen i Nord-Italia står overfor, er innstrammingstiltak fra de siste to tiårene som har desimert italienske offentlige tjenester, og sterkt redusert helsevesenets ressurser.

Ved å undersøke tilstanden til sykehusene i Nord-Italia, lenge før «pandemien», begynner et mønster å dukke opp.

En gjennomgang fra 2019 om den nåværende tilstanden til italienske sykehus, «Helse og sykehus i Italia. 17. årsrapport«, bemerket en «betydelig økning i 2019 av personer på ventelister og lengre tid, sammenlignet med den allerede problematiske situasjonen i 2018,» og en «uttalt forverring, de siste 5 årene, av «forbindelses»-systemer mellom allmennmedisin og sykehus og mellom disse og post-hospitaliseringstjenester (rehabilitering, langtidspleie, omsorgsboliger og hjemmetjeneste).»

Den ladede atmosfæren og den resulterende ildstormen skapt av en utbasunert «viral invasjon» avslørte brutalt effektene av 20 år med kutt i det nasjonale helsevesenet.

En Oxfam-rapport fra 2013 om virkningene av innstrammingstiltak, «DE SANNE KOSTNADER VED INNSATSNING OG ULIKHET – Italia Case Study» fremhevet nedgangen i italienske helsetjenester.

Rapporten bemerket at i 2000 var Italia nummer to i verden for helsedekning. Rapportene siterte at innen 2011, på grunn av årlige nedgang i helseutgifter, «erklærte mer enn ni millioner mennesker at de av økonomiske årsaker ikke kunne få tilgang til enkelte helsetjenester.»

Ytterligere kutt forstørret en allerede ustabil situasjon. I løpet av perioden 2010–19 led den italienske nasjonale helsetjenesten økonomiske kutt på mer enn 37 milliarder euro da den opplevde en progressiv privatisering av helsetjenester. Offentlige utgifter til helsetjenester, som ble redusert i årevis, ble redusert til en dekning under det WHO anså som nødvendig for å kunne tilby grunnleggende helsetjenester.

Disse omfattende kuttene hadde også alvorlige effekter på helsepersonell og tilgjengelige sykehussenger og utstyr, og hemmet effektivt omsorgsinstitusjoners evne til å behandle pasienter effektivt.

I perioden fra 2009 til 2017 ble 5,2 prosent av helsepersonell kuttet. De siste 10 årene har 70 000 senger gått tapt. I akuttmedisinske enheter falt sengetilgjengeligheten fra 922 per 100 000 innbyggere i 1980 til 262 per 100 000.

Data fra 2020 viser totalt 5 179 senger på intensivavdelinger (ca. 8,9 senger per 100 000) for hele Italia, en befolkning på litt over 60 millioner i 2020.

På vanlig driftsnivå i 2020 hadde de 74 Lombardia-sykehusene, som betjener en befolkning på 10 millioner, omtrent 720 intensiv-senger, med opptil 90 % av dem vanligvis okkupert om vinteren.

Innen 10. mars 2020 var det 877 personer innlagt på intensivavdelinger, enheter i Lombardia var fullsatte og forespørsler om å overføre pasienter til andre regioner var utbredt.

Nettoeffekten av disse radikale kuttene i sykehusinfrastruktur og tjenester i sammenheng med covid-hysteriet var forutsigbar; i årevis har italienske intensivleger rapportert at influensautbrudd fører til at intensivavdelinger fylles opp, slik tilfellet var på steder over hele verden.

Den brølende stillheten fra media om disse ubeleilige fakta holdt offentligheten i mørket om realitetene til det smuldrende italienske helsevesenet.

Bare «viruset».

I lys av disse dataene er det ingen overraskelse at personer med rutinemessige og for det meste reversible sesongbetingede luftveisinfeksjoner kanskje ikke blir behandlet riktig eller vellykket når de først er innlagt på sykehus,.

Iatrogene dødsfall / sykehusprotokoller

Våren 2020 introduserte italienske helsemyndigheter helseprotokoller en aldri hadde sett maken til spesielt for Covid.

Disse nye protokollene, herunder tidlig intubasjon og medfølgende sedasjon, ble ansett som nødvendige for å beskytte leger og sykepleiere på et tidspunkt da virusmengden til det påståtte dødelige patogenet angivelig var lavere.

Var disse nye protokollene passende for behandling av øvre luftveisproblemer?

Mekaniske ventilatorer, som presser oksygen inn i pasienter hvis lunger svikter, ble raskt den aksepterte praksisen i det italienske sykehussystemet. Leger kom med ekstravagante påstander om at ventilatorer hadde «blitt som gull».

Å bruke ventilatorer innebærer å berolige pasienten og sette en slange inn i halsen. Legemidler som midazolam, morfinsulfat og propofol brukes i akkompagnement med denne prosedyren; legemidler som kommer med kontraindikasjoner og advarsler om bivirkninger inkludert respirasjonsdepresjon og pustestans. Midazolam og propofolare er to legemidler som regelmessig brukes til assistert selvmord og for å avlive dødsdømte.

Under den første bølgen av hysteri i mars 2020 ba den italienske regjeringen om og mottok en nødanskaffelse av midazolam fra Tyskland da sykehusene deres «plutselig trengte 3-4 ganger den normale mengden av dette stoffet.«

Den italienske sivilbeskyttelsen gjennomførte en rask offentlig anskaffelse for å sikre ytterligere 3800 respiratorer.

Så tidlig som i april 2020 kom bruken av mekanisk ventilasjon under ild fra italienske eksperter. Luciano Gattinoni, en verdenskjent italiensk intensivspesialist, antydet at «mekanisk ventilasjon ble misbrukt og overbrukt.»

Marco Garrone, en akuttlege ved Mauriziano-sykehuset i Torino, Italia, bemerket: «Vi startet med en one-size-fits-all-holdning, som ikke lønnet seg,» sa Garrone om praksisen med å sette pasienter på respiratorer med en gang , bare for å se forholdene deres forverres. «Nå prøver vi å utsette intubasjonen så mye som mulig.»

Selv om noen helsemyndigheter presset på for å få flere ventilatorer for å behandle koronaviruspasienter, var det noen leger som gikk bort fra å bruke dem.

Spørsmål rundt faktiske årsaker til «Covid-dødsfall» av skrøpelige og eldre plassert på ventilatorer begynte å dukke opp av den enkle grunn at leger la merke til uvanlig høye dødsrater for koronaviruspasienter på ventilatorer.

Kan det være at det var medisinsk mishandling, og ikke et nytt patogen, som antente denne tennpluggen på sykehusene og skapte en tilbakemeldingssløyfe av offentlig panikk?

Kan det være at det som spredte seg gjennom de italienske sykehusene våren 2020 var en epidemi av iatrogenese – feilbehandling?

Var det mulig at dødelighetshendelsen våren 2020 i Nord-Italia ikke var en epidemiologisk eller biologisk avvik, men et resultat av et enestående sett med administrative mandater fra den italienske regjeringen og offentlige helsemyndigheter?

Nødtiltak og påvirkninger på befolkningen

Den italienske regjeringen, offentlige helsemyndigheter og regionale leger som proklamerte at et «nytt virus» hadde landet i Nord-Italia, insisterte på at nødforberedelser ble aktivert for å forberede seg på denne «massive» økningen av Covid-19-pasienter. At disse prognosene var spekulasjoner, ved bruk av lineære modellprognoser, som kom fra leger med interessekonflikter, var av liten interesse for journalister.

Et progressivt sett med restriktive dekreter, inkludert nedstengning av landsbyer og byer, ble raskt implementert. Disse direktivene tjente til å skremme og desorientere en allerede panisk befolkning.

Innbyggerne ble bedt om å holde seg hjemme og ble forbudt å gå inn i visse områder; det ble ilagt bøter for de som overtrådte. De fleste butikker og virksomheter ble pålagt å stenge.

Beboere beskrev de forlatte gatene som surrealistiske og «skremmende».

Bonde Rosanna Ferrari sa: «Vi opplever litt panikk. Supermarkeder har blitt stormet siden forrige fredag. Det er køer utenfor apoteket. De sa at de vil komme, hus til hus, for å samle spyttprøver i dag.»

Angelo Caperdoni, ordføreren i Somaglia, beskrev den alarmerende situasjonen: «Det var vanskelig å begrense panikken i begynnelsen, spesielt siden det sirkulerte mange falske nyheter på sosiale medier som folk trodde var sanne. Det er fortsatt panikk når det gjelder mat. Mange dro til Codogno i går for å prøve å fylle opp.»

Franco Stefanoni, ordføreren i Fombio, også under nedstenging, beskrev den anspente tilstanden i militære termer da han bemerket at byens to minimarkeder hadde blitt «beleiret», da «folk har kjørt til supermarkedet for å kjøpe 20 kilo pasta eller 30 kilo brød.»

Tidligere president for Italias høyere helseråd, Roberta Siliquini, ga en mer fornuftig forklaring på begeistringen: «Vi har funnet positive tilfeller hos mennesker som sannsynligvis hadde få eller ingen symptomer og som kan ha overvunnet viruset uten å vite det.»

Kjøligere hoder som ga råd om ro, ble systematisk begravd under en byge av drakoniske regjeringspåbud, fabrikert hype fra egeninteresser og det vedvarende angrepet av agitasjon fra mediene og villedende rapportering.

Villedende rapportering

Vanlige nyhetskanaler og sosiale mediekanaler satte i gang på høygir og advarte om «dødsbølger» som skar over Nord-Italia fra et herjende virus som skapte overfylte akuttmottak og krevde konvoier med militærkjøretøyer for å transportere lik.

TV-bilder av stablede kister i Bergamo ble slynget ut over eteren og rapportert i lockstep og skremte den italienske befolkningen og store deler av verden.

En detaljert inspeksjon av disse rapportene avslørte at medienes fryktkampanjer iherdig unngikk alle rimelige forklaringer når de ikke direkte løy.

Media holdt tause om det faktum at sykehus i Milano så sent som i 2018 ble overkjørt av virale lungeinfeksjoner. På grunn av de nevnte forurensningsproblemene, desimert helseinfrastruktur og aldrende befolkning, har overkjørte sykehus blitt et sesongmessig innslag i Italias nasjonale profil de siste tiårene.

Hovedstrømsnyhetene avsto også fra å nevne realiteten med mangel på sykehusarbeidere og årsakene til dette. På grunn av panikkangst og regjeringspåbudet om stengning av grenser, flyktet den østeuropeiske arbeidsstyrken av sykepleiere, som utgjør en stor del av arbeidsstyrken i italiensk helsevesen, raskt landet og etterlot sykehusene og omsorgssentrene med minimumsbemanning.

This resulted in sudden abandonment of the fragile elderly and the disabled by those who normally attend to them leading to an avalanche of deleterious consequences as many of the abandoned elderly from care homes were shipped to already overstretched hospitals.

Dette resulterte i at de skjøre eldre og funksjonshemmede plutselig ble forlatt av de som vanligvis tar seg av dem, noe som førte til et snøskred av skadelige konsekvenser da mange av de forlatte eldre fra omsorgshjem ble sendt til allerede overbelastede sykehus.

Denne onde syklusen med mangel på arbeidere i omsorgsboliger som førte til at sykehusene med mangel på bemanning satte i gang, førte til fullstendig kollaps av omsorgen for eldre og funksjonshemmede, noe som bidro til kaoset i sykehussystemene i regioner der det ble vedtatt hard myndighetspolitikk.

Skape Covid-tilfeller

Ved innreise på sykehuset var de facto-responsen for innkommende pasienter den allestedsnærværende PCR-pinneprøven som ble brukt for å avgjøre om pasienten hadde «Covid-19.» Hvis det ble ansett som et «positivt tilfelle», aktiverte dette utplasseringen av dødelige sykehusprotokoller – nok en ond sirkel av medisinsk mishandling som sørget for at den riktige dosen av frykt ville fortsette.

Til tross for at det ble bemerket allerede i mars 2020 at det var store problemer med PCR som et diagnostisk verktøy, aksepterte media og allmennheten uten å mukke gyldigheten av denne teknikken som en diagnostisk metode.

Høye syklusterskler var et av problemene som ble nevnt. Dette skapte absurde tall, så høye som 97 %, av «falske positive«, noe som førte til et grovt overdrevet antall Covid-tilfeller og dødsfall.

Enda tidligere, i februar 2020, ble testavlesninger fra PCR-resultater i Italia stilt spørsmål ved da de brukte et enkelt SARS-CoV-2-målgen som klinisk bevis på en «positiv» test.

Den italienske nobelpriskandidaten, dr. Stefan Scoglio, uttalte da han bemerket denne vitenskapelige svindelen:

«I dag oppdaget jeg et nytt element i denne faktiske svindelen, valget om å redusere positiviteten til vattpinnen ved å oppdage bare ett av de tre genene som ville definere SARS-CoV-2. Hvis viruset var til stede, ville alle 3 måtte bli funnet, for hvis viruset er intakt, det eneste tilfellet der det kan ha en patogen rolle og infisere, må testen finne alle 3 genene

Produksjon av Covid-dødsfall

Misbruken av PCR førte til det forvirrende spørsmålet om folk på de italienske sykehusene faktisk døde av «Covid» eller fra effektene av sosialt massesammenbrudd og deretter ble feilmerket som en «Covid-død» som Produksjon av Covid-dødsfall

Svaret på det spørsmålet finnes i senere rapporter som gjorde det klart at nesten alle «Covid-dødsfallene» faktisk ikke var forårsaket av et viralt patogen – nesten alle individene som døde av det påståtte patogenet hadde flere komorbiditeter – samsykelighet.

En rapport fra 17. mars 2020 fra det italienske helseinstituttet (ISS) bemerket at 99,2 % av Covid-relaterte dødsfall var fra personer som hadde allerede eksisterende kroniske lidelser.

En uke senere, som rapportert i en artikkel i engelske Telegraph 23. mars 2020, bemerket professor Walter Ricciardi, vitenskapelig rådgiver for Italias helseminister:

«Måten vi koder dødsfall på i landet vårt er veldig generøs i den forstand at alle mennesker som dør på sykehus med koronaviruset anses å dø av koronaviruset. Ved reevaluering av det Nasjonale Helseinstituttet har bare 12 prosent av dødsattestene vist en direkte årsakssammenheng fra koronaviruset, mens 88 prosent av pasientene som har dødd har minst én pre-morbiditet – mange hadde to eller tre.»

Ricciardi siterte en oppfølgingsrapport fra ISS (på engelsk her) fra 20. mars 2020 og leste enten de faktiske tallene i rapporten feil eller ble feilsitert. Mens 12% som hadde null komorbiditeter indikerte en grov overdrivelse av virkningene av «Covid», var det nøyaktige tallet i rapporten 1,2%, noe som betyr at 98,8% av de oppførte «Covid-dødsfallene» hadde allerede eksisterende kroniske tilstander.

På forsommeren 2020 innrømmet selv hovedstrømspressen at praktisk talt alle Covid-dødsfall fra Italia led av tidligere kroniske tilstander.

I oktober 2021 rapporterte den italienske avisen Il Tempo at det italienske helseinstituttet reviderte antall personer som har dødd «av covid» i stedet for «med covid» fra 130.468 til 3.783.

Det er et veletablert faktum at Italia stemplet alle som døde med en «bekreftet SARS-CoV-2-infeksjon», bekreftet via et tvilsomt PCR-resultat uavhengig av de virkelige dødsårsakene, som et offer for «Covid-19.»

Samtidig var det ifølge Istat (Det nasjonale statistikkinstituttet) en generell økning i dødelighet av alle årsaker fra 1. mars til 4. april 2020 sammenlignet med gjennomsnittet for samme periode i 2015-2019. Bergamo satt på toppen i veksten av dødelighet blant kommuner med en svimlende 382,8 % økning i dødsfall.

Denne dødelighetsøkningen var ikke et resultat av en rekke årsaker assosiert med påstått SARS-CoV-2-infeksjon, men fra flere andre faktorer. Kansellerte kreftscreeninger, forsinkede behandlinger, motvilje mot å ringe ambulansetjenester i tilfelle en ulykke eller nødstilfelle ble vanlig midt i korona-hysteriet, noe som gjorde at forholdene kunne forverres utover mulig behandling.

Forsinket medisinsk behandling er kjent for å øke sykelighet og dødelighet assosiert med både kroniske og akutte helsetilstander.

Bare to dagers forsinkelse i å søke behandling for et hjerteinfarkt kan gjøre en enkel og tilstand som egentlig lar seg behandle til en farlig og livstruende defekt.

Forskning fra Italiensk samfunn for kardiologi fastslo at dødeligheten av hjerteinfarkt mer enn tredoblet seg under Covid-nødsituasjonen da pasienter som fryktet smitte holdt seg borte fra sykehuset.

Ciro Indolfi, professor i kardiologi ved Magna Graecia University of Catanzaro, bemerket at:

«organisasjonen av sykehusene… i denne fasen var nesten utelukkende dedikert til Covid-19 og mange kardiologiske avdelinger ble brukt til smittsomme pasienter. Videre, i frykt for smitte, utsetter pasienter å reise til legevakten og ankommer sykehuset under stadig mer alvorlige tilstander, ofte med arytmiske eller funksjonelle komplikasjoner, som gjør behandlinger som har vist seg å være livreddende som primær angioplastikk mye mindre effektive. ”

Rapporter om overdrevne og manipulerte «dødsfall fra covid» ble holdt langt unna offentligheten og hadde absolutt ingenting å stille opp med mot historier om militære lastebiler som fraktet bort menneskekropper og bilder av oppstablede kister i Bergamo som ble brent inn i folks hjerner.

Alltid og bare «viruset».

Løgnene om Bergamo

Det nå beryktede Bergamo-bildet av tre lange rader med oppstilte kister spredte seg som en ild i tørt gress og sjokkerte verden uten noen etterforskning av sannheten til bildene av mediehyenene som i stedet fanatisk viftet Covid-flammene ved hver sving.

Ansvarlig rapportering ville ha autentisert at det aktuelle bildet ble tatt i en hangar på Lampedusa flyplass den 5. oktober 2013.

Kistene på det bildet var fylt med lik av afrikanske migranter som omkom i et forlis, antallet døde var anslagsvis 360, utenfor kysten av Lampedusa, en italiensk øy utenfor kysten av Tunisia.

Rapportene om lastebiler som fraktet bort lik og krematorier i Lombardia som ble overkjørt, hadde mer verdslige forklaringer som var en forbannelse på den rådende mediefortellingen.

Behovet for lastebiler for å frakte bort lik, som media gjentok andre steder, ble lett forklart med en kombinasjon av kongruente faktorer. De døde ble fjernet av militæret da begravelsesbyråer fryktet  «morderviruset»  og nektet å plukke opp likene som de ville gjort under normale tider.

Den oppdiktede og forstørrede frykten som fikk begravelsesdirektører til å unngå sine vanlige plikter, ble forsterket av en nasjonal nødlov som forbød sivile og religiøse seremonier, inkludert begravelser. Dette enestående grepet, for et overveldende katolsk land som vanligvis stolte på rituell begravelse, ble satt i kraft tidlig i mars.

Faren for en «svært smittsom og dødelig ny sykdom» som nå er etset fast i psyken til italienske borgere, bidro til den vanvittige situasjonen.

Familier som normalt ville følge den katolske praksisen med begravelse, valgte å kremere de avdøde i et enestående antall i frykt for å få sykdommen fra de døde.

I Nord-Italia var det en økning på 50 % i forespørsler om kremasjon som raskt overveldet de få små krematoriene som fantes i Italia.

En regional kuriositet

Interessant nok ble ikke hele Italia rammet av det angivelig «super-sprednings»- viruset. De overskytende dødsfallene våren 2020 var begrenset til Nord-Italia og til spesifikke områder i Nord-Italia.

Episenteret til covid-viruset var angivelig lokalisert i Lombardia-regionen. Den lokaliserte Lombardia-krisen, fremstilt for verden som den «italienske» zombieapokalypsen, dukket ikke opp i gatene, butikkene eller hjemmene i Lombardia, men utelukkende på sykehus og omsorgsboliger i urbane sentre.

Hvordan gikk det påståtte dødelige patogenet forbi Sentral- og Sør-Italia som har lignende demografi?

Data fra 26. mars 2020 bekrefter at «viruset» ikke migrerte sørover i samsvar med jurisdiksjonsgrensene. Fire regioner i Nord-Italia sto for 89 prosent av alle Covid-tilfellene. Dette mønsteret ville forbli det samme selv om et angrep av tester ble rullet ut over hele landet.

En teori som dukket opp antydet at siden Lombardia har et høyt antall kinesiske arbeidere i klesindustrien, ble «viruset» brakt til Italia av kinesiske migrantarbeidere og spredt gjennom regionen. Denne hypotesen falt fra hverandre da det ble lagt merke til at Toscana, en region i Sentral-Italia, som har den største konsentrasjonen av kinesere i Italia og hele Europa, på en eller annen måte ikke ble rammet av «viruset».

Det faktum at Sør-Italia ikke ble rammet av «viruset» snudde også den offisielle fortellingen på hodet.

En betydelig forskjell i de sosiale strukturene mellom Nord- og Sør-Italia innebærer at de fleste eldre i Sør bor sammen med eller svært nær barna sine. Denne tradisjonen med utvidet familiestøtte er kjent for å skape forhold som bidrar til trivsel og trygghet.

Per innbygger er det flere langtidspleiefasiliteter (LTCF) i Nord-Italia med mange flere innbyggere som lever under disse prekære forholdene.

Med det vi nå vet er det rimelig å konkludere med at for et stort antall individer i nord som bor i LTCF-er, hvor forholdene ofte er uhygieniske, ernæringen er dårlig og omsorgen ofte er uaktsom, ble det skapt en perfekt storm for engrosdød.

Den påfølgende masseavgangen av overbelastede og livredde ansatte og skapelsen av masseangst i en funksjonshemmet, skjør og forlatt befolkning garanterte praktisk talt en massedødshendelse i denne delen av den norditalienske befolkningen.

Kritisk tenkning 101 informerer oss om at med 50 prosent av «Covid-dødsfallene» i Italia som forekommer blant sykehjemsbeboere og gjennomsnittsalderen for «Covid-dødsfall» på eller over normal forventet levealder, var dette definitivt ikke et spørsmål om «COVID-dødsfall» i seg selv, men et spørsmål om sosiale forhold.

Terrorisering og isolering av eldre som bor i omsorgshjem, nekte dem besøk fra slektninger og redusere eller eliminere personlig besøk fra helse- og sosialpersonell kombinert med luftveissykdommer kan, og gjør, feie gjennom ethvert uhygienisk sykehjem og utslette et betydelig antall av de skrøpelige.

Det var ikke nødvendig å finne opp en ny smitte for å forklare hvorfor folk døde.

Den sosiale smitten av regjeringsmandater og mediehysteriet fra sosiale nettverk ble en sykdom farligere enn noen påstått biologisk smitte.- men statens maskineri kan enkelt feie disse faktorene under teppet ved å kurere den virvlende galskapen til «Viruset».

Hvorfor Italia?

For å antyde at det ikke var noen avvikende viral hendelse i Nord-Italia våren 2020 og teoretisere at Italia ble valgt som utskytningsrampe for Covid-operasjonen, som bevisene indikerer, må vi spørre: «Hvorfor ble Nord-Italia valgt som scenen for dette pandemiske manuset?»

Hadde Italia midlene og motivet?

For å lansere shock-and-awe-fasen – sjokk-og-ærefrykt – av Covid-operasjonen inn i den vestlige verden var det nødvendig å skape en illusjon av en viral invasjon.

For å fremmane en postmoderne Potemkin-pest og det oppfattede behovet for å stenge ned et lands sosiale og økonomiske orden, hadde Italia alle de ferdiglagde ingrediensene. Med sine allerede skyhøye forekomster av interstitiell lungebetennelse, mange forurensningsinduserte øvre luftveisproblemer og høye kreftforekomster, trengte Nord-Italia bare en liten flamme for å tenne en skogbrann av omkomne. Den gnisten kom i form av mediagenerert hysteri, nedstengnings-ordrer og dødelige sykehusprotokoller.

Italia hadde også motivasjonen som blir tydelig når man forstår Covid-historien gjennom linsen av penger, makt, kontroll og formuesoverføring.

Et finansielt bankerott land med en finanssektor som er desperat etter redningsaksjoner og en kommandostruktur drevet av sentralbankfolk laget for en villig og ettergivende regjering.

Av grunner som ikke er relatert til den dårlige helsen til innbyggerne har Italia blitt kalt «den syke mannen i Europa» det siste tiåret av EUs finanssektor.

I likhet med store deler av Europa sto den italienske regjeringen overfor ekstremt økonomisk press i 2019.

Mens Europa som helhet var i økonomisk stagnasjon, gled Italia offisielt inn i resesjon tidlig i 2019. Angsten i eurosonen var høy med bekymring for at det «italienske problemet» ville spre seg og utløse en nedsmelting over en allerede vibrerende global økonomi.

Italias statsgjeld hadde økt til den fjerde største i verden og den største i EU. Denne knusende gjelden satte en belastning på EU og skapte spenning mellom Roma og Brussel.

I mai 2019 ble det sagt at Italias finanskrise «utgjorde store trusler mot den europeiske sentralbankens pengemål», og hvis den ikke ble tøyd, «kan den knuse markedstilliten i hele euroområdet, og sette EU i store problemer.»

Den forutsagte «tsunamien av finansiell kollaps» som stirret europeiske sentralbanker i ansiktet, kom til en topp i 2019.

Uten tid å miste ble den velprøvde redningsordningen foreslått for å redde store investorer. Europeisk kommissær for økonomi, Paolo Gentiloni, advarte om at hele 1,5 billioner euro kan være nødvendig for å «håndtere denne krisen».

Alt pratet om finansnæringen som slo nasjonen konkurs ved å plyndre offentlige midler, politikere som ødela offentlige tjenester etter ordre fra store investorer og ødeleggelsene av kasinoøkonomien ble vasket bort med den ferske fortellingen om en krise utløst av utbruddet av Covid-19 .’

Rovdyrkapitalister som så sine finansielle imperier revne i sømmene, bestemte seg for å stenge samfunnet og plyndre verden i et forsøk på å redde deres smuldrende finansimperier.

For ikke å løse problemene de skapte trengte disse økonomiske rovdyrene en forsidehistorie.

En forsidehistorie stor nok til å skjule de utallige økonomiske forbrytelsene de begikk og undertrykke de sosiale problemene de skapte.

Den omslagshistorien dukket på magisk vis opp i form av et «nytt virus.»

Til syvende og sist gikk Den europeiske sentralbanken (ECB) med på en redningsaksjon på 1,31 billioner euro av europeiske banker fulgt opp av at EU gikk med på et utvinningsfond på 750 milliarder euro for europeiske stater og selskaper.

Denne feite pakken med «langsiktig, ultrabillig kreditt til hundrevis av banker» ble solgt til publikum som et nødvendig og velvillig program for å dempe virkningen av koronaviruspandemien på bedrifter og arbeidere.

Som en del av EUs gjenopprettingsplan ble 750 milliarder euro delt i to deler. En inkluderte 500 milliarder euro som skulle tildeles som tilskudd basert på hvert lands «gjenopprettingsbehov». Italia ville få den største biten av kaken.

Europas «syke mann» fikk en sårt tiltrengt infusjon – med betingelser.

Konklusjon

Tre år senere er den uunnværlige sannheten i den italienske historien at når du først skaper litt på overflaten av den offisielle fortellingen om Covid-pandemien, viser det seg å være et bunnløst ormebol av forvrengninger, manipulasjoner og direkte løgner.

Eventuelle overflødige dødsfall våren 2020 i Nord-Italia var en gjenstand av allerede eksisterende helsetilstander i en aldrende befolkning, utslettetelsen av den eksisterende helsevesenets infrastruktur, massiv industriell forurensning som skapte kroniske tilstander, mediagenerert hysteri, brutale nedstengninger og administrativt drap på de som allerede var skjøre.

Disse iatrogene dødsfallene til skjøre mennesker var et resultat av den sosiale orden og folkehelsedespotisme og ble deretter brukt til å gi inntrykk av at det var «et dødelig virus» som sirkulerte.

Den eneste pandemien var en med voldelige myndigheter og biomedisinske overgrep mot mennesker.

Bevisene fra Italia i 2020 avslører den offisielle «Covid»-narrativet for hva det er – et kaldblodig organisert bedrag.

Det var ingen pandemi.


Denne artikkelen ble først publisert av Off-Guardian.

Italy 2020: Inside Covid’s Ground Zero

Oversatt til norsk for steigan.no av Kari Angelique Jaquesson.

Andre artikler av Michael Bryant.

Michael Bryant er en frilansjournalist/aktivist og forsker som for tida primært fokuserer på spørsmål rundt helsefrihet. Arbeidet hans er blant annet publisert på HealthFreedomDefense.org

Forrige artikkelKina svarer på USA-blokade med å bygge gigantfabrikk for minnebrikker
Neste artikkelNorge – fremdeles Annerledeslandet
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.