Et planlagt tyveri!

0
Plakaten er fra Arbeiderpartiets valgkamp. Vi har tillatt oss å konkretisere parolen

Av Kjell Jan Hammer.

I visse samfunnsmessige tidsperioder hvor det er stor etterspørsel av arbeidskraft, kan arbeidsfolk klare å legge til side litt av sin hardt tiltrengte arbeidslønn som oppsparte midler, ofte som sparing hos sin bankforbindelse. Dette gjøres for å kunne ha en viss buffer mot vanskeligere tider eller for å kunne skaffe seg nødvendigheter som kan gjøre dagliglivet litt lettere. I gode tidsperioder kan dette skje over noen år og de oppsparte midlene som ofte er ganske små som kapital, kan komme godt med.

Bankkapitalen (finanskapitalistene) er svært glad i disse pengene som settes inn. Pengene kan lånes ut mot renter, penger som avler penger, så lenge pengene ikke tas ut av eierne.

Norge skal tilpasses og innordnes i det europeiske fellesskapet: EU, og på litt sikt, bli fullverdig medlem. Det er finanskapitalen (bankene og kreditt-institusjonene) og partiene: Høyre og Arbeiderpartiet skjønt enige om

Så tar plyndringene av de sårt oppsparte midlene til:

  • Strømprisene i Norge skal harmoniseres med energi prisene i EU. En vanvittig øking av prisen på strøm blir resultatet.
  • Krigen mot Russland hvor USA/NATO bruker Ukraina som slaktoffer, førte til at USA og EU satte i gang en rekke straffetiltak (sanksjoner) mot Russland som igjen førte til en kraftig utgiftsøkning på energi og andre grunnleggende varer. En kraftig prisøkning på energi (strøm og drivstoff) samt dagligvarer som familiene trengte, ble resultatet.  
  • Den norske staten fulgte opp ved å øke alle sine avgifter.
  • Norges Bank og det norske bankvesen (finanskapitalen) lukker håven (fiskehåven) rundt sine lojale bankkunder og øker systematisk rentene på sine lån.

På utrolig kort tid forsvinner de små og sårt oppsparte midlene som arbeidsfolk har satt inn på sine bankkontoer, som dugg for solen. Tyveriet er effektivt utført!

LO krever økt kjøpekraft!

Vil lønnsoppgjøret føre til økt kjøpekraft, det vil si: Reallønnsøkning for arbeidsfolk? LOs krav var 5,2% lønnsøkning, medfører det reallønnsøkning? Allerede som utgangspunkt er dette et bedrag. Konsumprisindeksen fra SSB fra mars 2022 til mars 2023 var på 6,5 prosent. Altså en minus på 1,3 prosent. På langt nær alle vil kunne gjennom lokale lønnsforhandlinger få et tillegg, som i sum sammen med det generelle tillegget som ble gitt, oppnå 5,2% prosent i lønnsøkning.

Vil prisene stoppe å stige når arbeidsfolk har fått litt høyere lønn? Nei på ingen måte. Kapitalistene vil prøve å ta tilbake lønnspålegget så raskt som mulig.

Vil Norges Bank og finanskapitalen stoppe økingen av rentene på lån? Inge ting taler for det. De skal jo holde inflasjonen (prisstigningen) under kontroll? Eller rettere sagt: Håve inn kapital (penger) til sine slunkende (umettelige) kasser.

Vil staten (det er ikke folkets stat, men kapitalens stat) komme med nye avgiftsøkninger? Det er vel sannsynlig!

Her er et eksempel på virkningen av det seierrike lønnsoppgjøret:

LO Stat og Spekter (statens arbeidskjøper) har oppnådd enighet for over 50 000 medlemmer/ansatte. Alle får et generelt tillegg på kr14 625 per år. Det vil gi kr 1219 per måned. De som tjener kr 490 242 eller lavere, vil få et lavlønnstillegg på kr 5850 per år eller kr 1706 per måned. Økt skatt tar sitt og har du eller familien din, 1,5 – 2 millioner i lån i tillegg (noe som er helt vanlig i dag) så har rentestigningen og økt skatt fjernet hele tillegget.

Tyveriet av arbeidsfolks livsmidler utføres på en raffinert og effektiv måte. Den virkelige kjøpekraften til folket vil fortsetter å synke.

Visste lederne i LO dette på forhånd? Ja selvfølgelig. Hvorfor gjorde de det da?

Grunnene er at her i vårt land er det utviklet et tett samarbeid mellom kapitalister og partier, styrt av finanskapitalen og partiene: Høyre og Arbeiderpartiet og med ledelsen i LO som lojale medspillere. Folket skal styres og holdes i nakkeskinnet. Et av deres viktigste mål er å tilpasse Norge til EU og på sikt sørge for fullt medlemskap.

Hvorfor skal arbeidsfolk i Norge ha det bedre enn for eksempel arbeidsfolket i Frankrike og Spania? Det er da ikke solidarisk! La oss forenes i fattigdom? Eller skal vi finne på noe annet?

Ålesund 26. april 2023

Kjell Jan Hammer  

Forrige artikkelTucker Carlson prøvde å tjene to herrer
Neste artikkelDen nye Jalta
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.