Sjokkerende etter innsynsbegjæring i Australia

0

Nylig offentliggjort dokument viser nå at myndighetene visste vaksinen satte seg i kritiske organer som ovarier, hjerte, hjernen med flere. Faktisk.no karakterdrepte norsk biolog da hun advarte i 2021.

Av Kjetil Tveit, 25. mars 2023

Kjetil Tveit.

Hemmelig evalueringsrapport fra Pfizer january 2021 i forbindelse med godkjenning av mRNA-vaksinen er nå løslatt etter rettskjennelse fra innsynsbegjæring i Australia. Den ligger på Australske myndigheters egne sider, og er offentlig dokument som hele verden nå får kjennskap til.

Dr John Campbell har hele tiden manøvrert med pinlig nøyaktighet, og ofte pratet litt i koder, eller med britisk ironisk “snert”, for å unngå å bli slettet fra YouTube. Men denne informasjonen er nå offentlig i hele verden etter insynsbegjæringen og han tar sjansen på å si det rett ut hva som står i rapporten.

Offisielt ble det fortalt at lipid-nano-kapslene (som inneholder DNA-koder) ble værende kun i deltamuskelen i armen der hvor man setter sprøyten.

“Offentligheten” var nøye med å holde fast ved denne versjonen.

Antageligvis fordi hvis vaksinen fører til at produksjon av de betennelsesfremmende spikeproteinene, gjennom de genetiske instruksene, blir produsert andre steder i kroppen, kan dette biologisk og mekanistisk forklare en rekke bivirkninger i de organene genkodene vandrer til.

Selve nanolipidkapslene som rommer mRNAet er også høyst eksperimentelle, og har vekket bekymring hos forskere.

Autoimmune reaksjoner mot eget vev er en annen bekymring fordi immunsystemet kan lære seg å angripe de cellene som spikeproteinet “siver ut fra”.

Dokumentet bekrefter at det oppnås et høyt nivå med nanolipidkapsler i blodet (plasma) mellom 1 og 4 timer etter dosen. Dette betyr at man har en såkalt systemisk distribusjon i kroppen, og ikke lokalt i deltamuskelen.

Setter seg i organer

Selv om blodet transporterer mRNA-kodene rundt i hele kroppen, er det visse organer som har mer “affinitet” enn andre og hvor det dermed samler seg opp en konsentrasjon av partiklene.

Dokumentet viser at organene med ekstra store konsentrasjoner er lever, binyrer, milt, og ovariene.

Ovariene inneholder alle eggcellene som en kvinne skal slippe gjennom livssyklusen. Hvis man ser statistikk som viser at færre barn blir født, flere spontanaborter eller misdannelser i tidsrelasjon til det globale vaksine-eksperimentet betyr dette ganske enkelt at man med vanlig moral burde mistenke at vaksinen kan være årsaken, undersøke dette nøye, samt være transparent med informasjonen.

Må ha visst

Pfizer sine data må nødvendigvis ha vært tilgjengelig for nasjonale godkjenningsorganer på tidspunktet da den ble godkjent. I så fall betyr det at Steinar Madsen som er direktør i legemiddelverket nødvendigvis kjente til ekstra stor ansamling i ovariene da han i juni 2021 sa at “Ingenting tilsier at menstruasjonsforstyrrelser har sammenheng med koronavaksinen”.

Det var jo ikke “ingenting” som tilsa det. Det fantes jo helt logisk potensiell forklaring.

Rapporten til pfizer gjorde funn også i livmor, hjertet, hjernen, ben, benmarg, øyer, nyrer, blære, tynntarm, tykktarm, lunger, fettvev, lymfer, bukspyttkjertel, skjoldbruskkjertel, thymus, hud, muskler m.fl.

Campbell finner det også spesielt kritisk at benmarg er rammet siden det er her blodceller blir produsert (potensielt økning av blodkreft?).

mRNA-kodene er designet til å instruere ribosomene i cellen til å produsere de såkalte spike-proteinene. Potensiell produksjon av disse i de nevnte organene, slik det er ment å gjøre i deltamuskelen ble ikke studert, eller forklart i rapporten.

Campbell poengterer at Pfizer her viser at de valgte å måle konsentrasjonen av mRNA i 48 timer da nivået hadde stabilisert seg på et høyt nivå, for så å avslutte målingene.

Mange visste mer enn det mediene sa

I mai 2021 hadde jeg fått med meg en lekket japansk biodistribusjonsstudie som viste mye av det samme som den nå offentlige rapporten. Derfor stilte jeg meg samme spørsmål. Hvor lenge blir genkodene værende i vevet og hvor lenge produseres det spikeproteiner?

Jeg sendte spørsmålet til Pfizer Norge og som vist på bildet under bekreftet de at dette hadde de ikke testet.

I mai 2021 bekreftet Pfizer Norge til meg at de ikke hadde studier av sin egen vaksine på hvor lenge mRNA forblir i cellen eller hvor lenge spikeproteiner ble produsert. De bare “anntok” ut fra andre studier.

Biolog Runi Rogers advarte i en podcast juni 2021 om den lekkede japanske studien som viste at vaksinen blir fraktet systemisk rundt i kroppen og setter seg i organer der hvor de ikke er ønskelige.

Faktisk.no tok saken. Dr. Gunnveig Grødeland kjente ikke til dette, og professor Anne Spurkland mente det ikke ga mening.

Min kommentar til det er at hvis helsemyndighetene bruker litt mindre penger på å implementere koronapass i disse dager som skal tvinge oss til å ta flere doser, kan vi bruke besparelsen til å gi tilgang til internett til Grødeland og Spurkland slik at de kan få oppdatert kunnskap om vaksinen før de uttaler seg i faktasjekker.

Vi har sett økning i en rekke sykdommer, samt overdødelighet i aktuell tidsrelasjon til vaksineprogrammet, og vi kjenner nå flere mekanismer som kan forklare at det ikke er en tilfeldighet.

Samtidig vet vi at statistikk om vaksinen skjules, statistikk på totaldødelighet nedprioriteres, og beslutninger om økende masseovervåkning av befolkningen har blitt så hemmelig at de ikke kan snakke om det i Stortinget.

I et demokrati er det alltid folket som skal overvåke makten. Hvis makten forsøker seg med hemmelighold kastes de på dør, og andre med tillit slipper til.

Nå er vi på vei til et diktatur der det er omvendt. Vi får ikke vite hva de holder på med, men de skal vite alt om oss.

Samtidig ser det ut til at de holder på med noe hemmelig medisinsk snusk som er svært skadelig. Slik man gjerne gjør i et diktatur.

Nå kan vi gjøre noe med det. For vi vet med hundre prosent sikkerhet at myndighetene er kriminelle.

Det at de bryter grunnloven holder i lange baner isolert sett.


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Kjetil Tveit.

Forrige artikkelDe starter «Ondskapens akse» igjen på 20-årsdagen for Irak-invasjonen
Neste artikkelGlenn Diesen: Det ble skapt verdenshistorie denne uka