Norman Fentons analyse: vaksinert vs. uvaksinert i Storbritannia

0

Norman Fenton er en britisk professor i matematikk fra Queen Mary University of London. Han har tidligere gjort en rekke analyser vedrørende bruk av tall og statistikk gjennom pandemien. Disse viser en feilaktig bruk av tall, som igjen har blitt brukt til å skape feilaktige narrativer i Storbritannia (og verden). Man kan ut ifra hans analyser enten være forståelsesfull og si at det faglige grunnlaget for myndighetenes uttalelser og narrativ har vært av sjokkerende dårlig kvalitet, eller man kan være streng (og dessverre kanskje mer realistisk) og si at tallene har vært misbrukt med viten og vilje; altså løgn.

Av Terje, Foreningen lov og helse.

For hvor inkompetent kan myndighetene og fagpersonene egentlig få lov til å være før man må konkludere med at det er gjort med vilje?

Vi har sett på flere av Fentons tidligere analyser, som vi mener det er verdt å få med seg. For det første gjorde han en analyse hvor han oppdaget klare tegn til at mange vaksine-dødsfall ble skjult i statistikken i Storbritannia.

For det andre har han vist tydelig hvordan måten man har definert vaksinert vs. uvaksinert på, har kunnet skape en ren illusjon om at vaksinenhar fungert etter hensikten.

Nå har professor Fenton gjort en annen analyse det er verdt å få med seg. Den handler om påstanden om at det var stor overvekt av de uvaksinerte som ble alvorlig syke og døde av Covid-19. Dette narrativet festet seg umiddelbart både i Storbritannia, Norge, USA m.fl., og vi ble fortalt at de uvaksinerte var i ferd med å knekke helsevesenet. Fenton innleder sin gjennomgang med å vise til hvordan narrativet glatt ble endret, da det begynte å bli klart for de fleste at vaksinen ikke hindret smitte:

Gitt denne økende motstanden mot vaksineprogrammet, ble den offisielle beskjeden endret fra «vaksiner hindrer at du får covid» til «vaksiner hindrer at du blir innlagt på sykehus og dør av covid».

Og “trikset” var ikke veldig avansert. Her forklarer han det hele relatert til en tekstmelding som myndighetene i Storbritannia sendte ut hvor de påstod at de uvaksinerte var sterkt overrepresentert:

På det tidspunktet teksten ble sendt ut, ble «fullvaksinert» i Storbritannia definert som: «minst 14 dager siden 3. stikk» eller «mellom minst 14 dager og mindre enn 6 måneder med 2. stikk». Så det offisielle tallet på 8 av 10 «ikke fullt vaksinert» kan ha vært riktig, men var totalt misvisende siden nesten ALLE av de som ble vaksinert (dvs. hadde minst ett stikk) på den tiden var «ikke fullt vaksinert».

Som man ser var altså trikset at det bare var en andel av dem som i realiteten hadde vaksinert seg som ble definert som vaksinert, med den konsekvens at en mengde vaksinerte innlagte og døde ble kategorisert som uvaksinerte syke/døde. Men det var enda verre enn som så:

Som et resultat av Freedom of Information Requests sendt til enkelte NHS-truster, vet vi nå at noen sykehus brukte NIMS-systemet for å klassifisere vaksinestatus for pasienter mens andre brukte sine egne systemer. Dette betydde at i mange tilfeller, selv om en pasient hadde vaksinasjonsjournal i NIMS, ble pasienten ikke vaksinert på det aktuelle sykehuset/trusten registrert som uvaksinert. Noen sykehus brukte en blanding av begge systemene (NIMS hvor et dødsfall ble registrert og et internt system der et covid-tilfelle ble registrert). For de som er avhengige av NIMS, siden det ikke var operativt før i juni 2021, ville alle dødsfall på sykehuset hatt en ukjent vaksinasjonsstatus mellom januar-juni 2021. Problemet er at noen sykehus klassifiserte «ukjent» som «uvaksinert».

Vi ser her altså et vilt kaos når det gjelder tall og statistikk. Hvorfor dette er avgjørende sier seg på en måte selv, men Fenton beskriver det slik:

Hvorfor er dette viktig?

Det betyr mye fordi, til tross for at de var fullstendig falske, ble denne typen latterlige tall så konsekvent gjentatt at budskapet «vaksiner hindrer deg i å bli innlagt på sykehus og dø av covid (selv om de ikke stopper infeksjon og overføring)» ble nesten universelt akseptert

Denne i beste fall amatørmessige bruken av tall førte ikke bare til et falsk narrativ, hetsing av uvaksinerte eller til at mange uvaksinerte trolig ble presset til å ta injeksjonen de egentlig visste kunne være skadelig, men også til at det sommeren 2022 kom ut en studie som hevdet at 20 millioner mennesker hadde blitt reddet av vaksinen. En studie som villig vekk har blitt pumpet ut i norsk offentlighet uten noe kritisk vurdering, blant annet av Forskning.no, Dagsavisen, Dagensmedisin.no, Sykepleien.no, TV2, Aftenposten, NRK, VG og mange flere. Professor Fenton nevner kort hva denne studien, som var en modelleringsstudie blant annet var basert på:

Tallene ble også brukt som grunnlag for de falske studiene som hevdet at millioner av liv ble reddet av vaksinen.

Et artig tillegg her må sies å være at studien som hevdet at 20 millioner liv ble reddet av Covid19-vaksinen blant annet ble finansiert av vaksinemilliardæren Bill Gates og hans Bill & Melinda Gates Foundation, WHO (som får store pengesummer fra Bill & Melinda Gates Foundation) og Gavi-The Vaccine Alliance (som Bill Gates var med å grunnlegge og har spyttet enorme pengesummer inn i). Studien er skrevet av personer blant annet fra Imperial College London, som har fått store pengesummer fra Bill & Melinda Gates Foundation. Som det heter: you can’t make this shit up!

Tilbake til gjennomgangen av tallene fra Storbritannia gjort av Norman Fenton; han har også denne fine video-gjennomgangen på 9 minutter:

Fenton har selv kommet med en grei oppsummering på sin Twitter:

Hvordan var det i Norge

Hvordan var det så i Norge? Det samme narrativet ble “pumpet ut” med omtrent samme kraft her hjemme. Og det er sterke grunner til å tro at den samme uredelige og løgnaktige bruken av tall og definisjoner var det samme her som i Storbritannia. Det var i hvert fall lite nøkternhet når det gjaldt å pumpe ut narrativet, blant annet fra FHI og helsevesenet, her ved Lommelegen.no:

Aftenposten gjorde det samme:

VG gjorde naturligvis også det samme:

Skribenter som Kjetil Rolness viste frem sitt moralske kompass og kastet seg umiddelbart på bølgen:

Journalist og millitæranalytiker Kjetil Stormark hev seg også på:

Det er uendelig med andre eksempler uten at vi skal vise flere her og nå.

Er det dermed grunn til å tro at Norge også har brukt samme type manipulasjon av tall og statistikk som Norman Fenton har vist for UK? Våre myndigheter og hovedstrømsmedia var i alle fall sterkt influert av utenlandske tall presentert gjennom utenlandske myndigheter og media, og har brukt de samme definisjonene for vaksinestatus. Vi ser nå at de som er innlagt eller dør av Covid-19 på norske sykehus er “fullvaksinerte”. Men hva sier det om tidligere presentert statistikk? De samme feilkildene til eller manipulering av tallene ser derfor også ut til å ha blitt brukt her, men vi må foreta en mer grundig analyse for å kunne konkludere med sikkerhet.

Denne artikkelen ble først publisert av Foreningen lov og helse:

Sitatene fra Fenton er oversatt av oss. Red.

Forrige artikkelDen kommende stormen, USAs begrensede ressurser og Ukrainas kollaps
Neste artikkelStorbritannia leverer ammunisjon med utarmet uran til Ukraina
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.