«Jeg betaler ikke!»

0

Det er et år siden han har betalt strømregningen, nå skal Sascha Høvring møte Fjordkraft i retten.

Av Romy Rohmann.

Den 3. mai vil det være et rettsmøte på tinghuset, der Fjordkraft møter Sascha Høvring.

I forbindelse med økninga i strømprisene i fjor, kontaktet Høvring Fjordkraft og tilbød seg å betale en makspris på 50 øre per kWh og ba om ei avregning i henhold til det. Dette fikk han aldri så da har han ikke betalt.

Nå skylder han Fjordkraft i 17.500 kroner, ifølge strømselskapet, noe som inkluderer renter og saksomkostninger. Kundeforholdet med Fjordkraft har tatt slutt og saken har vært i forliksrådet, der Fjordkraft vant frem. Nå har Sascha Høvring gått til sak mot Fjordkraft.

Vi har skrevet om den norske Don`t pay-bevegelsen: Jeg betaler ikke her på Steigan.no tidligere og var i kontakt med Sascha som svarte oss dette på spørsmålet om hvorfor de har startet opp Jeg betaler ikke og hva som er formålet med bevegelsen.

Det var to grunner til at vi startet initiativet Jeg Betaler Ikke.

Først og fremst har jeg selv ikke betalt strøm i hele år, etter å ha gitt strømselskapet beskjed om at jeg nekter å betale mer enn maks 50 øre/kWh, og at jeg anser alt over som svindel. Jeg ba dem sende en oppdatert faktura med riktig pris, samtidig som jeg også gav dem beskjed om at dersom de forsøker å drive inn kravet så ville de gjøre seg medskyldig i kraftsvindelen.

Jeg har selvsagt fått inkasso, har fått satt denne i bero og venter nå på at saken skal komme til Forliksrådet. Jeg kommer til å ta denne saken til retten, om jeg må.

Den andre grunnen er at vi ble tipset om Don’t Pay UK, som hadde en bra måte å presentere kampanjen sin på, og kunne virke som en katalysator på det norske folks vilje til å sette seg opp mot svindelen.

Nå har det gått litt tid, FB-siden har 4,9K følgere og det har vært omtrent ukentlige markeringer i Bergen og i 2023 organiserte initiativet demonstrasjoner over hele landet under logoen KRAFTaksjonen, og hele tida har nye byer sluttet seg til.

Det har vært rimelig taust i media om både protestaksjonen og demonstrasjonene, men vi på steigan.no tier ikke, i august når jeg skrev om protestaksjonen første gang var jeg i kontakt med initiativtaker Sascha og jeg fikk også anledning til å treffe ham fysisk i Oslo under industriaksjonens demonstrasjon 19.september i 2022 og hilse ordentlig.

Nå er altså en rettssak berammet i mai og det er tatt initiativ til en Spleis-aksjon som skal finansiere rettsoppgjøret mot Fjordkraft.

Dette har antakelig fått media noe på banen og BA, har hatt to oppslag den seinere tid

Et den 8. mars med overskriften: Har nektet å betale strømregningen i over et år. Nå møter han Fjordkraft i retten

Her skriver BA bla:

Høvring er av den oppfatning at både kraftmarkedet og det norske rettsvesenet er gjennomkorrupt, og han vil derfor representere seg selv i rettssaken.

Men, hvorfor?

Svaret er at Høvring mener strømprisene er ulovlig høye.

– Det koster under 12 øre per kWh å produsere strømmen. De høye strømprisene bryter med flere lover, sier han, og ramser opp: Vannfallsrettighetsloven, energiloven, pristiltaksloven. Og grunnlovens paragraf 1.

Sistnevnte slår fast at Norge skal være et «fritt, udelelig og uavhengig rike».

– Hva har denne paragrafen med høye strømpriser å gjøre?

– Når du ikke har kontroll på forvaltningen av strømprisen, men sendt dette ut av norske hender til en internasjonal børs, så har du gitt fra deg kontroll på en av de viktigste ressursene vi har i Norge. Da gir vi fra oss vår suverenitet og frihet, hevder han.

Fjordkraft har opphevet kundeforholdet til Høvring og i dag mottar han såkalt leveringspliktig strøm direkte fra BKK. Høvring betaler nettleie til BKK men betaler ikke for strømmen. Han forventer at denne saken også kommer til å havne i forliksrådet.

BA hadde også et oppslag den 16. mars: Nekter å betale. Snart vil BKK kutte strømmen hans.

BKK har overtatt ansvaret for strømleveransen til Høvring, nettselskaper som BKK er pålagt å levere strøm til folk som av ulike grunner ikke har strømavtale, for eksempel ved flytting, eller når folk ikke betaler strømregningen.

BA skriver i dette innlegget:

BKK stengte strømmen hos 1350 kunder i 2022. Det er alltid trasig, og det er ikke noe vi tar lett på, sier Rolf Sanne-Gundersen, pressekontakt i BKK.

Nettselskapet, som er en del av Eviny-konsernet, er pliktige til å levere strøm til folk som står uten en strømavtale. Det inkluderer også folk som nekter å betale regningene sine.

Dersom du av ulike grunner ikke har en strømavtale, er BKK lovpålagt å sørge for at du har lys og varme, inntil et visst punkt.

– Vi har en leveringsplikt til en gitt pris som er vedtatt i en forskrift, men dette gjelder bare for en tidsavgrenset periode. Det skal være en midlertidig ordning i påvente av at kunden får en avtale med et strømselskap, sier Sanne-Gundersen.

BA skriver videre:

– Stenging av strøm er aller siste utvei og vi har gjort mye før vi kommer til det skrittet, sier Sanne-Gundersen.

Jeg tok igjen kontakt med Sascha Høvring og spurte om han hadde noe å si til leserne av steigan.no, og dette var svaret hans:

Protestaksjonen Jeg Betaler Ikke er et ledd i det å eksponere kraftsvindelen, men skal vi få endring er det essensielt at folket kollektivt reiser seg mot svindlerne.

Det koster i snitt 12 øre å produsere én kWh, så prisene folket utsettes for er ren svindel!

Jeg vet det, du vet det, de vet det – vi alle vet det!

Det er derimot gode menneskers passivitet som sørger for at svindel som dette får passere. Merk mine ord: det blir ikke endring før folket kollektivt KREVER det!

Dette er ikke én manns kamp mot ett selskap, men folkets kamp mot systemet. Vi risikerer at folk flest blir kondisjonert til å godta svindelen dersom vi ikke snarest samler oss og krever vår rett!

Vi står overfor følgende valg, som Ø.S Spetalen så treffende sier det.

«Vil vi nordmenn være trell som i dag, eller vil vi være fri?”.

Det ligger video på Jeg Betaler Ikke fra et intervju i Nettavisen, hvor Spetalen på spørsmål om det finnes en løsning sier akkurat det som protestaksjonen Jeg Betaler Ikke dreier seg om: å holde tilbake betaling over et visst beløp.

Og til deg som sier at det ikke nytter: fortell det til en franskmann!

Spre gjerne ordet om protestaksjonen, rettssaken og bidra gjerne til spleisen. Målet er å kjøre sak mot både Fjordkraft og BKK hele veien oppover i rettssystemet.

Klarer vi å skape nok blest omkring protestaksjonen vil også flere slutte seg til – slik at vi sammen kan legge press på systemet!

http://www.spleis.no/jegbetalerikke

Vi følger med her på steigan.no og vil oppdatere dere på rettssaken som kommer 3. mai.

Forrige artikkelItalia og Ungarn vedtar lover for å beskytte innbyggerne mot insekter i mat
Neste artikkelHelsemagasinet ber om din hjelp