«El-bilsalget kollapser når subsidier og skattefordeler sløyfes»

0
Ladestasjon ved en bensinstasjon i Bayern oktober 2021. / Foto: OBB

Konsulentbyrået RystadEnergy skriver i en rapport:

«Det globale markedet for elektriske kjøretøy (EV) raser etter en av de mest dramatiske kollapsene i månedlig salg til dags dato. Rystad Energys undersøkelser viser at det bare ble solgt 672,000 slike kjøretøyer i januar, nesten halvparten av salget i desember 2022 og bare 3 % økning på årsbasis i forhold til januar 2022. Markedsandelen for elbiler blant alle personbilsalg falt også til 14 % i januar, godt ned fra 23 % i desember.

Salg av elbiler har vært på en relativt konsekvent oppadgående kurs de siste årene – bortsett fra perioder påvirket av forsyningsproblemer under Covid-19-pandemien, så en betydelig kollaps i salget er bekymringsfulle nyheter for bransjen. Skattefradrag og statlige subsidier har styrket elbilmarkedet til i dag, ettersom land identifiserer elektrifisering av personbilflåten som en sentral del av strategien for å nå målene for netto nullutslipp. Men reduksjonen eller fjerningen av disse subsidiene i år har dempet forbrukernes entusiasme. Bilprodusenter prøver nå å snu den nedadgående spiralen og redde markedet i 2023.»

Kilde: RystadEnergy.

Kina som er det største elbilmarkedet globalt, opplevde en nedgang på nesten 50 % i salget av elbiler i januar 2023 sammenlignet med måneden før.

Selv om det var en marginal år-til-år vekst i salget av elbiler i Europa forrige måned, har markedsresultatet vært dystert, med mange land som viser et bratt fall i salget av elbiler fra desember 2022.

Tyskland har sett et kraftig fall i salg og markedsandel. Salget i Tyskland falt om lag en tredjedel i januar sammenlignet med 2022, til sammen bare 27 000 for måneden. Markedsandelen i landet har også stupt. Etter at elbiler sto for 55 % av alt bilsalg i desember 2022, falt markedsandelen til bare 15 %. Andre steder i Europa halverte elbilmarkedsandelen i Storbritannia fra ca. 40 % til 20 % fra måned til måned og fra 50 % til 24 % i Nederland. Denne nedadgående trenden gjelder over store deler av Europa og vil gi bilprodusentene søvnløse netter.

Norge opplevde det verste månedlige personbilsalget på over 60 år, med bare 1860 solgte kjøretøy, inkludert elbiler. Elbiler sto for 76,3 % av salget, totalt 1419 enheter. Den markedsandelen falt under 80 % for første gang på to år. En rekke nye avgifter har bidratt til dette.

Les også Why electric cars aren’t as environmentally-friendly as you think

I EU har Italia gått sammen med Polen om å avvise EU-kommisjonens strategi om å forby bensin- og dieselbiler innen 2035. Også Tyskland og Ungarn er kritiske til planen.

Financial Times skriver at Italia og Tyskland «har sprengt i stykker» EU-planen «ettersom kjerneområdene til den europeiske bilindustrien starter en kamp mot ambisiøse karbonmål.»

Og ganske riktig, hvis Italia og Tyskland trekker seg, så er det hjertet i europeisk bilproduksjon som trekker seg. Nå er riktignok Spania, Tsjekkia og Slovakia større bilprodusenter enn Italia, men det er for det aller meste datterselskaper av tyske bilprodusenter, så det går for det samme.

Stellantis, som produserer Fiat og Peugeot sier at hvis ikke subsidiene økes, vil elbilproduksjonen stupe.

Italia har allerede i dag nok problemer med å skaffe nok strøm til industrien og husholdningene, så det er ingen som har noe svar på hvor strømmen til elbilene skal tas fra.

Forrige artikkelLedende folk i Biden-administrasjonen deltar i pro-krigsmøte ledet av ukrainske nazi-tilhengere
Neste artikkelFlokkmentalitet, hva er det, og hvordan er den i Kina?