De døde klager ikke

0
Illustrasjonsfoto

Gode tall for begravelsesbyråer, dårlige tall for fødselsklinikker. Bølgen av overdødelighet i Norge siden 2021. En overdødelighet på 11,9% over en 19 måneder lang periode kan ikke bortforklares. mRNA-vaksinene dreper. Dette skriver Jan Terje Voilaas i sitt nyhetsbrev. Vi publiserer et utdrag. – Red.


Av Jan Terje Voilaas.

Ingen overdødelighet i koronaåret 2020

Jeg velger å bruke snittet for 5 normalår, fra og med 2016 til og med 2020 som en fast målestokk. Selv om 2020 var det livsfarlige pandemiåret, så var 2020 et helt normalt år i Norge med underdødelighet. Covid 19 viruset var ganske enkelt en «nothing-burger» med vesentlig mindre effekt på befolkningen enn en helt normal influensa.

Overdødeligheten begynte i 2021

Det var i 2021, noen måneder etter at masse- vaksineringen startet, at folk begynte å dø i en grad vi ikke har sett siden vaksineprogrammet i forbindelse med Spanskesyken for rundt 100 år siden. Okay, la oss ta en titt på hvor vi er nå:

Bølgen av overdødelighet startet i juli 2021, og er registrert i 18 av de siste 19 månedene. I 12 av disse månedene har overdødeligheten vært høyere enn i HELE 2012, det året med høyest overdødelighet de siste 23 årene.

Denne bølgen har hatt to topper, i november 2021 og i desember 2022, begge måneder med over 20% overdødelighet. Gjennomsnittet for hele perioden har nå øket til 11,9%, som betyr at 7,686 flere mennesker har dødd i denne perioden enn hva som er normalt og forventet.

Dette tilsvarer 13,3 flere døde i snitt hver eneste dag i 580 dager i strekk. For å sette dette på spissen så snakker vi her om over 97 Utøya-tragedier, 1 hver sjette dag. Fortsetter dette ut 2023, så vil mRNA-vaksinene ta livet av flere personer i Norge enn andre verdenskrig da 10,262 ble drept, og det på under halve tiden.

Jeg vil anta at det nå settes færre og færre C19-vaksiner i Norge som kan indikere at overdødeligheten vil falle fremover, men jeg vil ikke putte penger på at det skjer av tre grunner; 1) Ingen vet hva effektene vil være om 5 eller 10 år og 2) C19-vaksinen blir nå tilføyd listen over obligatoriske vaksiner for barn og 3) mRNA-teknologien tas nå i bruk i et stort sortiment av medisiner og mat, f.eks. i den årlige influensa-vaksinen som en stor del av befolkningen tar og som så langt har vært relativt trygg.

Alle tall presentert ovenfor er publisert av SSB. Tallene i tabellen nedenfor kommer fra FHI, og de indikerer at Covid 19 blir farligere og farligere. 10,6% av alle som i januar testet positivt for Covid 19 døde, og om Norge er sammenlignbart med Storbritannia og andre land, så var mellom 95-98% av dem fullvaksinerte. Jeg har ikke sjekket om denne relasjonen registreres i Norge.

Jeg bruker også ordet «indikerer» her, for det høye tallet kan ha noe med antall tester å gjøre, at mye av luften nå er ute av C19-ballongen og at færre og færre derfor tester seg, men det forklarer neppe alt. Det finnes nå omfattende dokumentasjon på at mRNA-vaksinene svekker kroppens naturlige immunforsvar og øker risikoen for at vaksinerte blir alvorlig syke og kan dø av infeksjoner kroppen normalt ville håndtert.

Her er det med andre ord stor usikkerhet, og det gjelder også omfanget av vaksineskader. Ingen vet hvor mange som er skadet av disse vaksinene, men jeg ser det kommer stadig nye rapporter som indikerer at mRNA-vaksinene vil redusere den vaksinertes forventede livslengde, mer og mer i takt med antall doser, 7 år per dose er ofte nevnt, men også her er det stor usikkerhet. Kun tiden vil kunne sette to streker under det endelige svaret.

Det vi imidlertid vet er at mRNA-vaksinene allerede kan måles demografisk, som dere kan se i tabellen under med tall offentliggjort av SSB 21 februar. Her er det flere forhold som bør kommenteres:

Ifølge SSB døde 5,037 (+12,7%) flere i 2022 enn forventet (snittet fra 2016 til 2020) og mer, 4,137 (-7,4) færre ble født. Dette senket fødselsoverskuddet med dramatiske 61,7%.

I KV4-22 ble det registrert fødsels- underskudd. I den perioden døde 537 flere enn antall fødsler.

For året som helhet stod innvandring for 91,1% av hele befolkningsveksten i Norge.

Det er for tidlig å si hva det lave fødselstallet skyldes, om det er færre graviditeter eller flere spontanaborter og dødfødte. Det er også for tidlig å si hvor stor effekt mRNA-vaksinene har hatt på antall fødsler, men tilsvarende tall fra mange andre mRNA-vaksinerte land viser den samme utviklingen som i Norge.

Det vi likevel kan konkludere med er at disse tallene fortsetter å være oppsiktsvekkende. Jeg tviler på om fødselsoverskuddet i noe år har falt med 61,7% mot forventet, og jeg tviler på om innvandring over et helt år noen gang har stått for 91,1% av befolkningsveksten i Norge.

Nå kan det argumenteres med en fallende fødselstrend over flere år, krigen i Ukraina og innvandring og en relativt kort tidsperiode på kun ett år, men en overdødelighet på 11,9% over en 19 måneder lang periode kan ikke bortforklares. Den korrekte forklaringen er at mRNA-vaksinene dreper, kanskje ikke alle, kanskje ikke umiddelbart, men alarmerende mange dør. En ufattelig tragedie har rammet vårt land.

Forrige artikkelJeffrey Sachs om sabotasjeaksjonen mot Nord Stream rørledningen i FNs Sikkerhetsråd
Neste artikkelNorge – Russland, historiske forbindelser, del 3